Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Adli Bilimler

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alana özgü ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik bilgisine sahiptir.
 • Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, kendi yaratıcılığı sonucu geliştirilen bir çalışmada kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibidir.
 • Üretime yön verebilecek sanat ve estetik bilgisine sahiptir.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrar.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanında sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştirir.
 • Alanıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
 • Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
 • Üst düzeyde beceriler gerektiren bir sanat eserini yorumlar.
 • Sanatsal / bilimsel çalışmaların aşamalarını planlayıp yönetir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Kişisel sanat ve tasarım sürecini ve yöntemini oluşturur.
 • Proje süreçlerini planlar.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Sanat ve kültür ortamı içinde hedeflerini tanımlar.
 • Kendisinin ve başkalarının çalışmalarını eleştirerek yorumlar.
 • Alanı ile ilgili ve kişisel gelişiminde ulusal ve uluslararası kaynakları belirler.
 • Öğrenmeyi yönlendirir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Kendi çalışmalarının amacını, değerini ve hedef kitlesi için anlamını tanımlayarak etkin biçimde ifade eder.
 • Sanat ve tasarım konusundaki tartışmalara katılarak görüşlerini etkin biçimde aktarır.
 • Alanına ilişkin edinimlerini topluma aktarır.
 • Ulusal ve uluslararası proje ekibi içinde etkin rol alabilecek düzeyde iletişim donanımına sahiptir.
 • Bir sanat eylemini ve uygulamayı başlatabilmek üzere diğer kişileri ikna eder.
 • En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B2 Düzeyi).
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Yenilikçi, özgün sanat ve tasarım yapıtı üreterek sunar.
 • Alanındaki bilgiyi disiplinlerarası çalışma ortamında paylaşır ve uygular.
 • Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecinde yer alır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ABE-1Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ABE-2Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0.0 0.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

ABE-1 / Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ABE601 Kriminalistik 3 0 0 3.0 0.0
ABE602 Adli Biyoloji 3 0 0 3.0 3.0
ABE603 Adli Kimya 3 0 0 3.0 7.5
ABE604 Adli Fizik 3 0 0 3.0 0.0
ABE605 Adli Tıp 3 0 0 3.0 0.0
ABE606 Adli Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
ABE607 Olay Yeri İnceleme 2 2 0 3.0 7.5
ABE608 Adli Entomoloji 3 0 0 3.0 0.0
ABE609 Bilişim Güvenliği ve Dijital Delil İncelemeleri 3 0 0 3.0 0.0
ABE610 Kimliklendirme Yöntemleri ve Parmak İzi 3 0 0 3.0 0.0
ABE611 Adli Genetik 3 0 0 3.0 7.5
ABE612 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
ABE613 Fotoğraf ve Görüntüleme Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
ABE614 Sahtecilik,Belge ve El Yazısı İncelemesi 3 0 0 3.0 0.0
ABE615 Ceza Hukukunda Temel Kavramlar 3 0 0 3.0 4.0
ABE616 Kodlama Teorisi 3 0 0 3.0 0.0
ABE617 Hayvan Refahı ve Hayvan Hakları 3 0 0 3.0 0.0
ABE618 Hayvan Kesim Standartları 3 0 0 3.0 0.0
ABE619 Popülasyon Genetiği 3 0 0 3.0 0.0
ABE620 Adli Bilimlerde Temel Mikrobiyoloji 3 0 0 3.0 0.0
ABE621 Bilimsel Araştırmalarda Etik,Proje Hazırlama Teknikleri ve Deney Hayvanlarının Kullanımı 3 0 0 3.0 0.0
ABE622 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu I 3 0 0 3.0 0.0
ABE623 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu II 3 0 0 3.0 0.0
ABE624 Genel Hukuk Bilgisi 3 0 0 3.0 0.0
ABE-2 / Seçmeli Dersler II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ABE601 Kriminalistik 3 0 0 3.0 0.0
ABE602 Adli Biyoloji 3 0 0 3.0 0.0
ABE603 Adli Kimya 3 0 0 3.0 0.0
ABE604 Adli Fizik 3 0 0 3.0 0.0
ABE605 Adli Tıp 3 0 0 3.0 0.0
ABE606 Adli Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
ABE607 Olay Yeri İnceleme 2 2 0 3.0 0.0
ABE608 Adli Entomoloji 3 0 0 3.0 0.0
ABE609 Bilişim Güvenliği ve Dijital Delil İncelemeleri 3 0 0 3.0 0.0
ABE610 Kimliklendirme Yöntemleri ve Parmak İzi 3 0 0 3.0 0.0
ABE611 Adli Genetik 3 0 0 3.0 0.0
ABE612 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
ABE613 Fotoğraf ve Görüntüleme Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
ABE614 Sahtecilik,Belge ve El Yazısı İncelemesi 3 0 0 3.0 0.0
ABE615 Ceza Hukukunda Temel Kavramlar 3 0 0 3.0 0.0
ABE616 Kodlama Teorisi 3 0 0 3.0 0.0
ABE617 Hayvan Refahı ve Hayvan Hakları 3 0 0 3.0 0.0
ABE618 Hayvan Kesim Standartları 3 0 0 3.0 0.0
ABE619 Popülasyon Genetiği 3 0 0 3.0 0.0
ABE620 Adli Bilimlerde Temel Mikrobiyoloji 3 0 0 3.0 0.0
ABE621 Bilimsel Araştırmalarda Etik,Proje Hazırlama Teknikleri ve Deney Hayvanlarının Kullanımı 3 0 0 3.0 0.0
ABE622 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu I 3 0 0 3.0 0.0
ABE623 Nükleik Asitlerin Yapı ve Fonksiyonu II 3 0 0 3.0 0.0
ABE624 Genel Hukuk Bilgisi 3 0 0 3.0 0.0