Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Hekimliği Tarihi Ve Deontoloji (DSPL)

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 2. Öğrenme Yetkinliği
 3. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 4. Alana Özgü Yetkinlik

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Öğrenme Yetkinliği
 • İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alana Özgü Yetkinlik

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHT-1Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0.0 0.0
VHT601Deontoloji (Genel) Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
VHT623Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
Toplam 6 0 0 6.0 12.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
VHT-2Seçmeli Dersler 2 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

VHT-1 / Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHT602 Mesleki Etik (Genel) 3 0 0 3.0 6.0
VHT603 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) 3 0 0 3.0 6.0
VHT604 Tarih Kavramı ve Genel Veteriner Hekimliği Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
VHT605 Veteriner Hekimliği Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
VHT606 Bilim Tarihine Giriş 3 0 0 3.0 6.0
VHT607 Tarih Metodolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VHT608 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri 0 6 0 3.0 6.0
VHT609 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri 2 0 0 2.0 6.0
VHT611 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler 0 4 0 2.0 6.0
VHT612 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma 4 0 0 4.0 6.0
VHT613 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 0 4 0 2.0 6.0
VHT614 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme 0 4 0 2.0 6.0
VHT615 Türkiye'de Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları 3 0 0 3.0 6.0
VHT616 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 3 0 0 3.0 6.0
VHT617 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 3 0 0 3.0 6.0
VHT618 Veteriner Hekimliği Kanunlarına Giriş 2 0 0 2.0 0.0
VHT619 Deontoloji (Özel Konular) 0 4 0 2.0 6.0
VHT621 Osmanlıcaya Giriş 0 6 0 3.0 0.0
VHT622 Osmanlı Belgelerinin Analizi 0 6 0 3.0 0.0
VHT-2 / Seçmeli Dersler 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHT602 Mesleki Etik (Genel) 3 0 0 3.0 6.0
VHT603 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) 3 0 0 3.0 6.0
VHT604 Tarih Kavramı ve Genel Veteriner Hekimliği Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
VHT605 Veteriner Hekimliği Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
VHT606 Bilim Tarihine Giriş 3 0 0 3.0 6.0
VHT607 Tarih Metodolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VHT608 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri 0 6 0 3.0 0.0
VHT609 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri 2 0 0 2.0 6.0
VHT611 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler 0 4 0 2.0 0.0
VHT612 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma 4 0 0 4.0 6.0
VHT613 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 0 4 0 2.0 0.0
VHT614 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme 0 4 0 2.0 0.0
VHT615 Türkiye'de Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları 3 0 0 3.0 6.0
VHT616 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 3 0 0 3.0 6.0
VHT617 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 3 0 0 3.0 6.0
VHT618 Veteriner Hekimliği Kanunlarına Giriş 2 0 0 2.0 0.0
VHT619 Deontoloji (Özel Konular) 0 4 0 2.0 0.0
VHT621 Osmanlıcaya Giriş 0 6 0 3.0 0.0
VHT622 Osmanlı Belgelerinin Analizi 0 6 0 3.0 0.0