Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Nanobilim ve Nanoteknoloji (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENG-1Elective Course I 927003 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENG-2Elective Course II 927003 0 0 0 0.0
ENNT100Expertise Area Course 927001 4 0 0 0.0
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENNT100Expertise Area Course 927001 4 0 0 0.0
ENNT600Thesıs 927001 0 0 0 0.0
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENNT100Expertise Area Course 927001 4 0 0 0.0
ENNT600Thesıs 927001 0 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0
ENG-1 / Elective Course I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENNT100 Expertise Area Course 927001 4 0 0 0.0
ENNT600 Thesıs 927001 0 0 0 0.0
ENNT601 Nanotechnology I 927001 3 0 0 0.0
ENNT602 Nanotechnology II 927001 3 0 0 7.5
ENNT603 Nanocharacterization I 927001 3 2 0 7.5
ENNT604 Nanocharacterization II 927001 3 2 0 7.5
ENNT605 Synthesıs And Applıcatıons Of Nanomaterıals 927001 3 2 0 7.5
ENNT606 Environmental Nanotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT607 Phase Dıagrams And Calculatıons In Nanotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT608 Quantum Chemıstry 927001 3 0 0 7.5
ENNT609 Quantum Mechanıcs And Applıcatıons 927001 3 0 0 7.5
ENNT610 Productıon Of Composıte Materıals 927001 3 0 0 7.5
ENNT611 Mechanıcs Of Thın Solıd Fılms 927001 3 0 0 7.5
ENNT612 Nanotechnology In Food Industry 927001 3 0 0 7.5
ENNT613 Computational Techniques In Nanoscience 927001 3 0 0 7.5
ENNT614 Nanotechnology Applıcatıons İn Industry 927001 3 0 0 7.5
ENNT615 Polymer Characterızatıon 927001 3 0 0 7.5
ENNT616 Polymer Nanocomposıtes 927001 3 0 0 7.5
ENNT617 Macromoleculer Physıcs 927001 3 0 0 7.5
ENNT618 Advanced Polymer Engıneerıng 927001 3 0 0 7.5
ENNT619 Surface Scıence And Technology 927001 3 0 0 7.5
ENNT620 Fabrication Technologies Of Thin Solid Films 927001 3 0 0 7.5
ENNT621 Nanophotonıcs 927001 3 0 0 7.5
ENNT622 Introduction To Bionanotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT623 Advanced Molecular Genetıcs 927001 3 0 0 7.5
ENNT624 Bionanotechnology Laboratory Techniques I 927001 3 2 0 7.5
ENNT625 Bionanotechnology Laboratory Techniques II 927001 3 2 0 7.5
ENNT626 Genome Analysis In Plants 927001 3 0 0 7.5
ENNT627 Genetics Engineering Applications In Plants 927001 3 2 0 7.5
ENNT628 Bacterıal Molecular Genetıcs 927001 3 0 0 7.5
ENNT629 Mıcrobıal Seconder Metabolıtes And Bıotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT630 Genetics Identification 927001 3 0 0 7.5
ENNT631 Industrial Enzymology 927001 3 0 0 7.5
ENNT632 Bioinformatics 927001 3 0 0 0.0
ENNT633 Biosensors And Application Areas 927001 3 0 0 7.5
ENNT634 Nanomaterials in Photovoltaic Technology 927001 3 0 0 0.0
ENNT636 Scientific Research Methods and Ethics 927001 3 0 0 0.0
ENNT700 Thesıs 927001 0 0 0 7.5
ENNT701 Reverse Engineering 927001 3 0 0 7.5
ENNT702 Structure-Property Relatıons In Composıte Materıals 927001 3 0 0 7.5
ENNT703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals 927001 3 0 0 7.5
ENNT704 Coating Tribology 927001 3 0 0 7.5
ENNT705 Mıcroporous And Mesoporous Materıals 927001 3 0 0 7.5
ENNT706 Nanocarbon Technology 927001 3 0 0 7.5
ENNT707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures 927001 3 0 0 7.5
ENNT708 Powder X-Ray Diffractıon And Structure Analysıs 927001 3 0 0 7.5
ENNT709 Thermal Analysıs Technıques 927001 3 0 0 7.5
ENNT710 Ir And Raman Spectroscopy 927001 3 0 0 7.5
ENNT711 Scannıng Probe Mıcroscopy 927001 3 0 0 7.5
ENNT712 Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy 927001 3 0 0 7.5
ENNT713 Fundamental Software Of Informatics 927001 3 0 0 7.5
ENNT714 Membrane Processes 927001 3 0 0 7.5
ENNT715 Thermodynamıcs And Kınetıcs Of Nanomaterıals 927001 3 0 0 7.5
ENNT716 Chemoinformatics 927001 3 0 0 7.5
ENNT717 Bionanotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT718 Advanced Molecular Bıonanotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT719 Mıcrobıal Glıcobıology 927001 3 0 0 7.5
ENNT720 Purıfıcatıon Technıques Of Bıomolecules 927001 3 0 0 7.5
ENNT721 Characterization Techniques Of Biomolecules 927001 3 0 0 7.5
ENNT722 Proteın Engıneerıng 927001 3 0 0 7.5
ENNT723 Bioenergy And Biofuels 927001 3 0 0 7.5
ENNT724 Computer Based Methods In Protein Structure And Dynamics 927001 3 0 0 7.5
ENNT725 Advanced Immunology 927001 3 0 0 7.5
ENNT726 Environmental Bionanotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT727 Advanced Cell Bıology 927001 3 0 0 7.5
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry 927001 3 0 0 7.5
ENG-2 / Elective Course II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENNT100 Expertise Area Course 927001 4 0 0 0.0
ENNT600 Thesıs 927001 0 0 0 0.0
ENNT601 Nanotechnology I 927001 3 0 0 0.0
ENNT602 Nanotechnology II 927001 3 0 0 7.5
ENNT603 Nanocharacterization I 927001 3 2 0 7.5
ENNT604 Nanocharacterization II 927001 3 2 0 7.5
ENNT605 Synthesıs And Applıcatıons Of Nanomaterıals 927001 3 2 0 7.5
ENNT606 Environmental Nanotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT607 Phase Dıagrams And Calculatıons In Nanotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT608 Quantum Chemıstry 927001 3 0 0 7.5
ENNT609 Quantum Mechanıcs And Applıcatıons 927001 3 0 0 7.5
ENNT610 Productıon Of Composıte Materıals 927001 3 0 0 7.5
ENNT611 Mechanıcs Of Thın Solıd Fılms 927001 3 0 0 7.5
ENNT612 Nanotechnology In Food Industry 927001 3 0 0 7.5
ENNT613 Computational Techniques In Nanoscience 927001 3 0 0 7.5
ENNT614 Nanotechnology Applıcatıons İn Industry 927001 3 0 0 7.5
ENNT615 Polymer Characterızatıon 927001 3 0 0 7.5
ENNT616 Polymer Nanocomposıtes 927001 3 0 0 7.5
ENNT617 Macromoleculer Physıcs 927001 3 0 0 7.5
ENNT618 Advanced Polymer Engıneerıng 927001 3 0 0 7.5
ENNT619 Surface Scıence And Technology 927001 3 0 0 7.5
ENNT620 Fabrication Technologies Of Thin Solid Films 927001 3 0 0 7.5
ENNT621 Nanophotonıcs 927001 3 0 0 7.5
ENNT622 Introduction To Bionanotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT623 Advanced Molecular Genetıcs 927001 3 0 0 7.5
ENNT624 Bionanotechnology Laboratory Techniques I 927001 3 2 0 7.5
ENNT625 Bionanotechnology Laboratory Techniques II 927001 3 2 0 7.5
ENNT626 Genome Analysis In Plants 927001 3 0 0 7.5
ENNT627 Genetics Engineering Applications In Plants 927001 3 2 0 7.5
ENNT628 Bacterıal Molecular Genetıcs 927001 3 0 0 7.5
ENNT629 Mıcrobıal Seconder Metabolıtes And Bıotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT630 Genetics Identification 927001 3 0 0 7.5
ENNT631 Industrial Enzymology 927001 3 0 0 7.5
ENNT632 Bioinformatics 927001 3 0 0 7.5
ENNT633 Biosensors And Application Areas 927001 3 0 0 7.5
ENNT634 Nanomaterials in Photovoltaic Technology 927001 3 0 0 0.0
ENNT700 Thesıs 927001 0 0 0 0.0
ENNT701 Reverse Engineering 927001 3 0 0 7.5
ENNT702 Structure-Property Relatıons In Composıte Materıals 927001 3 0 0 7.5
ENNT703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals 927001 3 0 0 7.5
ENNT704 Coating Tribology 927001 3 0 0 7.5
ENNT705 Mıcroporous And Mesoporous Materıals 927001 3 0 0 7.5
ENNT706 Nanocarbon Technology 927001 3 0 0 7.5
ENNT707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures 927001 3 0 0 7.5
ENNT708 Powder X-Ray Diffractıon And Structure Analysıs 927001 3 0 0 7.5
ENNT709 Thermal Analysıs Technıques 927001 3 0 0 7.5
ENNT710 Ir And Raman Spectroscopy 927001 3 0 0 7.5
ENNT711 Scannıng Probe Mıcroscopy 927001 3 0 0 7.5
ENNT712 Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy 927001 3 0 0 7.5
ENNT713 Fundamental Software Of Informatics 927001 3 0 0 7.5
ENNT714 Membrane Processes 927001 3 0 0 7.5
ENNT715 Thermodynamıcs And Kınetıcs Of Nanomaterıals 927001 3 0 0 7.5
ENNT716 Chemoinformatics 927001 3 0 0 7.5
ENNT717 Bionanotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT718 Advanced Molecular Bıonanotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT719 Mıcrobıal Glıcobıology 927001 3 0 0 7.5
ENNT720 Purıfıcatıon Technıques Of Bıomolecules 927001 3 0 0 7.5
ENNT721 Characterization Techniques Of Biomolecules 927001 3 0 0 7.5
ENNT722 Proteın Engıneerıng 927001 3 0 0 7.5
ENNT723 Bioenergy And Biofuels 927001 3 0 0 7.5
ENNT724 Computer Based Methods In Protein Structure And Dynamics 927001 3 0 0 7.5
ENNT725 Advanced Immunology 927001 3 0 0 7.5
ENNT726 Environmental Bionanotechnology 927001 3 0 0 7.5
ENNT727 Advanced Cell Bıology 927001 3 0 0 7.5
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry 927001 3 0 0 7.5