Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Nanobilim ve Nanoteknoloji (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Fen, mühendislik ve sağlık bilimler kökenli tüm üniversite mezunlarına açık bir programdır. Programa başvuru kriterleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitim–öğretim yönetmeliğindeki lisansüstü programlara başvuru, öğrenci kabulü ve kayıt esaslarına göre olacaktır. Öğrenciler derslerini İleri Teknolojiler Anabilim Dalınca o dönem için belirlenmiş olan ders listesinden seçmek durumundadır. Ders listesi İleri Teknolojiler Anabilim Dalı yönetim kurulunca her dönem güncellenir. İleri Teknolojiler Anabilim Dalı başkanının veya ilgili Danışman öğretim üyesinin onayı dahilinde diğer anabilim dallarından da dersler seçilebilir. Olası hataların önüne geçmek adına, ders seçiminden önce mutlaka danışman öğretim üyesi veya Anabilim Dalı Başkanı ile görüşülmesi gerekir. Disiplinlerarası çalışmalarda, farklı disiplinlerden iki danışman öğretim üyesi gereklidir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENG-1Elective Course I SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENG-2Elective Course II SDG 0 0 0 0.0 0.0
ENNT100Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT100Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
ENNT600Thesıs Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT100Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
ENNT600Thesıs Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENGUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENGUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

ENG-1 / Elective Course I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENNT601 Nanotechnology I 3 0 0 3.0 0.0
ENNT602 Nanotechnology II 3 0 0 3.0 7.5
ENNT603 Nanocharacterization I 3 2 0 4.0 7.5
ENNT604 Nanocharacterization II 3 2 0 4.0 7.5
ENNT605 Synthesıs And Applıcatıons Of Nanomaterıals 3 2 0 4.0 7.5
ENNT606 Environmental Nanotechnology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT607 Phase Dıagrams And Calculatıons In Nanotechnology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT608 Quantum Chemıstry 3 0 0 3.0 7.5
ENNT609 Quantum Mechanıcs And Applıcatıons 3 0 0 3.0 7.5
ENNT610 Productıon Of Composıte Materıals 3 0 0 3.0 7.5
ENNT611 Mechanıcs Of Thın Solıd Fılms 3 0 0 3.0 7.5
ENNT612 Nanotechnology In Food Industry 3 0 0 3.0 7.5
ENNT613 Computational Techniques In Nanoscience 3 0 0 3.0 7.5
ENNT614 Nanotechnology Applıcatıons İn Industry 3 0 0 3.0 7.5
ENNT615 Polymer Characterızatıon 3 0 0 3.0 7.5
ENNT616 Polymer Nanocomposıtes 3 0 0 3.0 7.5
ENNT617 Macromoleculer Physıcs 3 0 0 3.0 7.5
ENNT618 Advanced Polymer Engıneerıng 3 0 0 3.0 7.5
ENNT619 Surface Scıence And Technology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT620 Fabrication Technologies Of Thin Solid Films 3 0 0 3.0 7.5
ENNT621 Nanophotonıcs 3 0 0 3.0 7.5
ENNT622 Introduction To Bionanotechnology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT623 Advanced Molecular Genetıcs 3 0 0 3.0 7.5
ENNT624 Bionanotechnology Laboratory Techniques I 3 2 0 4.0 7.5
ENNT625 Bionanotechnology Laboratory Techniques II 3 2 0 4.0 7.5
ENNT626 Genome Analysis In Plants 3 0 0 3.0 7.5
ENNT627 Genetics Engineering Applications In Plants 3 2 0 4.0 7.5
ENNT628 Bacterıal Molecular Genetıcs 3 0 0 3.0 7.5
ENNT629 Mıcrobıal Seconder Metabolıtes And Bıotechnology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT630 Genetics Identification 3 0 0 3.0 7.5
ENNT631 Industrial Enzymology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT632 Bioinformatics 3 0 0 3.0 0.0
ENNT633 Biosensors And Application Areas 3 0 0 3.0 7.5
ENNT634 Nanomaterials in Photovoltaic Technology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT635 Fundamentals of Materials Science and Engineering 3 0 0 3.0 0.0
ENNT636 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
ENG-2 / Elective Course II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENNT601 Nanotechnology I 3 0 0 3.0 0.0
ENNT602 Nanotechnology II 3 0 0 3.0 7.5
ENNT603 Nanocharacterization I 3 2 0 4.0 7.5
ENNT604 Nanocharacterization II 3 2 0 4.0 7.5
ENNT605 Synthesıs And Applıcatıons Of Nanomaterıals 3 2 0 4.0 7.5
ENNT606 Environmental Nanotechnology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT607 Phase Dıagrams And Calculatıons In Nanotechnology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT608 Quantum Chemıstry 3 0 0 3.0 7.5
ENNT609 Quantum Mechanıcs And Applıcatıons 3 0 0 3.0 7.5
ENNT610 Productıon Of Composıte Materıals 3 0 0 3.0 7.5
ENNT611 Mechanıcs Of Thın Solıd Fılms 3 0 0 3.0 7.5
ENNT612 Nanotechnology In Food Industry 3 0 0 3.0 7.5
ENNT613 Computational Techniques In Nanoscience 3 0 0 3.0 7.5
ENNT614 Nanotechnology Applıcatıons İn Industry 3 0 0 3.0 7.5
ENNT615 Polymer Characterızatıon 3 0 0 3.0 7.5
ENNT616 Polymer Nanocomposıtes 3 0 0 3.0 7.5
ENNT617 Macromoleculer Physıcs 3 0 0 3.0 7.5
ENNT618 Advanced Polymer Engıneerıng 3 0 0 3.0 7.5
ENNT619 Surface Scıence And Technology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT620 Fabrication Technologies Of Thin Solid Films 3 0 0 3.0 7.5
ENNT621 Nanophotonıcs 3 0 0 3.0 7.5
ENNT622 Introduction To Bionanotechnology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT623 Advanced Molecular Genetıcs 3 0 0 3.0 7.5
ENNT624 Bionanotechnology Laboratory Techniques I 3 2 0 4.0 7.5
ENNT625 Bionanotechnology Laboratory Techniques II 3 2 0 4.0 7.5
ENNT626 Genome Analysis In Plants 3 0 0 3.0 7.5
ENNT627 Genetics Engineering Applications In Plants 3 2 0 4.0 7.5
ENNT628 Bacterıal Molecular Genetıcs 3 0 0 3.0 7.5
ENNT629 Mıcrobıal Seconder Metabolıtes And Bıotechnology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT630 Genetics Identification 3 0 0 3.0 7.5
ENNT631 Industrial Enzymology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT632 Bioinformatics 3 0 0 3.0 7.5
ENNT633 Biosensors And Application Areas 3 0 0 3.0 7.5
ENNT634 Nanomaterials in Photovoltaic Technology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT635 Fundamentals of Materials Science and Engineering 3 0 0 3.0 0.0
ENNT636 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
ENNT725 Advanced Immunology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT726 Environmental Bionanotechnology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT727 Advanced Cell Bıology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry 3 0 0 3.0 7.5