Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Moleküler Tıp (DSPL)

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MOLSEÇMELİMol Seçmeli 1 927003 0 0 0 0.0
MTB601Moleküler Tıbba Giriş 927001 3 0 0 0.0
MTB602Tıbbi Biyoloji 927001 3 0 0 0.0
MTB610Tıbbi Farmakoloji 927001 3 0 0 0.0
MTB619Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 6.0
Toplam 12 0 0 6.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MOLSEÇMELİ2Mol Seçmeli 2 927003 0 0 0 0.0
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBEYLSeminer 927001 0 2 0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
MOLSEÇMELİ / Mol Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MTB603 İleri Biyokimya 927001 3 0 0 0.0
MTB604 Moleküler Mikrobiyoloji ve Viroloji 927001 3 0 0 0.0
MTB605 Oksidatif Stres, Antioksidanlar ve Dna Hasarları ve Tamir Mekanizmaları. 927001 3 0 0 0.0
MTB607 Moleküler Tıpta Tanı ve Araştırma Yöntemleri. 927001 3 2 0 0.0
MTB608 Moleküler Tıpta Araştırma Tasarımında Temel İlkeler 927001 3 2 0 0.0
MTB609 Gen Klonlama 927001 3 0 0 0.0
MTB611 Genel Patoloji 927001 3 0 0 0.0
MTB612 Farmakogenomiks 927001 3 0 0 0.0
MTB613 Hücre Döngüsü ve Apoptoz 927001 3 0 0 0.0
MTB614 Nanobiyoteknolojiye Giriş 927001 3 0 0 0.0
MTB615 Mikroarray Teknolojisi ve Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
MTB616 Biyoinformatik 927001 3 0 0 0.0
MOLSEÇMELİ2 / Mol Seçmeli 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
MTB603 İleri Biyokimya 927001 3 0 0 0.0
MTB604 Moleküler Mikrobiyoloji ve Viroloji 927001 3 0 0 0.0
MTB605 Oksidatif Stres, Antioksidanlar ve Dna Hasarları ve Tamir Mekanizmaları. 927001 3 0 0 0.0
MTB607 Moleküler Tıpta Tanı ve Araştırma Yöntemleri. 927001 3 2 0 0.0
MTB608 Moleküler Tıpta Araştırma Tasarımında Temel İlkeler 927001 3 2 0 0.0
MTB609 Gen Klonlama 927001 3 0 0 0.0
MTB611 Genel Patoloji 927001 3 0 0 0.0
MTB612 Farmakogenomiks 927001 3 0 0 0.0
MTB613 Hücre Döngüsü ve Apoptoz 927001 3 0 0 0.0
MTB614 Nanobiyoteknolojiye Giriş 927001 3 0 0 0.0
MTB615 Mikroarray Teknolojisi ve Değerlendirilmesi 927001 3 0 0 0.0
MTB616 Biyoinformatik 927001 3 0 0 0.0