Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Psikoloji

Program Tanımları

Kuruluş

19.06.2014 tarihli Genel Kurul kararıyla açılmasına karar verilmiştir.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü ve kayıtlanma Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği yönetmeliklere göre yapılmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre; ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara
sınavlar, uygulamalı çalışmalar, ödevler gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ve yarıyıl sınavının birlikte değerlendirilmesi ile elde edilir. Ara sınavın veya bu sınav yerine sayılan ödevlerin %40’ı ve yarıyıl sınav puanının da %60’ı toplanmak suretiyle öğrencinin başarı notu hesaplanır. Bir dersten başarılı sayılabilmek için yıl/yarıyıl sonu veya bütünleme sınav puanının en az 60 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı 24 ulusal ve 120 AKTS kredisidir. Program en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Tezli yüksek lisans programının bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’dir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
PSİ602Psikolojide İstatistik Uygulamalar Zorunlu 3 2 0 4.0 7.5
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 6 2 0 7.0 7.5
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİ601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
PSİ602Psikolojide İstatistik Uygulamalar Zorunlu 3 2 0 4.0 0.0
PSİS000Seminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
PSİU000Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 10 2 0 7.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİS000Seminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
PSİT000Tez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
PSİU000Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PSİS000Seminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
PSİT000Tez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
PSİU000Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ603 Bilişsel Nöropsikoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ604 Klinik Nöropsikoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ605 İleri Deneysel Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ606 Sosyolojik Sosyal Psikolojinin Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
PSİ607 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ608 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 3 0 0 3.0 7.5
PSİ609 İleri Sosyal Psikoloji 3 0 0 3.0 7.5
PSİ610 Sosyal Psikolojide Güncel Konular 3 0 0 3.0 7.5
PSİ611 İleitişim Psikolojisinde Seçme Konular 3 0 0 3.0 7.5
PSİ612 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 3 0 0 3.0 7.5
PSİ613 Tutmların Ölçülmesi ve Ölçek Geliştirme 3 0 0 3.0 7.5
PSİ614 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-I 3 0 0 3.0 7.5
PSİ615 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-II 3 0 0 3.0 0.0
PSİ616 Genel Klinik Seksoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ617 İleri Klinik Seksoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ618 Klinik Psikolojide İnterkültürel Yaklaşım 3 0 0 3.0 7.5
PSİ619 Klink Psikolojide Vaka Analizi ve Hayat Hikayesi Alma Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
PSİ620 Sosyal Psikoloji Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PSİ603 Bilişsel Nöropsikoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ604 Klinik Nöropsikoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ605 İleri Deneysel Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ606 Sosyolojik Sosyal Psikolojinin Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
PSİ607 Uygulamalı Sosyal Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ608 Sosyal Psikolojide Seçme Konular 3 0 0 3.0 0.0
PSİ609 İleri Sosyal Psikoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ610 Sosyal Psikolojide Güncel Konular 3 0 0 3.0 0.0
PSİ611 İleitişim Psikolojisinde Seçme Konular 3 0 0 3.0 0.0
PSİ612 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 3 0 0 3.0 0.0
PSİ613 Tutmların Ölçülmesi ve Ölçek Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
PSİ614 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-I 3 0 0 3.0 0.0
PSİ615 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-II 3 0 0 3.0 0.0
PSİ616 Genel Klinik Seksoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ617 İleri Klinik Seksoloji 3 0 0 3.0 0.0
PSİ618 Klinik Psikolojide İnterkültürel Yaklaşım 3 0 0 3.0 0.0
PSİ619 Klink Psikolojide Vaka Analizi ve Hayat Hikayesi Alma Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0