Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Arkeoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ARK601Karadeniz'de Grek Kolonizasyonu 927001 3 0 0 7.5
ARK602.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
ARK615Anadolu'da Roma Kolonizasyonu 927001 3 0 0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 9 0 0 7.5
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ARK615Anadolu'da Roma Kolonizasyonu 927001 3 0 0 7.5
ARKT000Tez 927001 0 0 0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESEMYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
Toplam 7 0 0 7.5
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBESEMDRSeminer 927001 0 0 0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETEZTez 927001 0 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0
SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ARK602 Arkeoloji' Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 927001 3 0 0 7.5
ARK605 Grek Sikke İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret 927001 3 0 0 7.5
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu 927001 3 0 0 7.5
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK610 Urartu Arkeolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 927001 3 0 0 7.5
ARK612 Mitoloji Yorumları 927001 3 0 0 7.5
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri 927001 3 0 0 7.5
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK616 Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografi 927001 3 0 0 7.5
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği 927001 3 0 0 7.5
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 927001 3 0 0 7.5
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 927001 3 0 0 7.5
ARK620 Semboller ve İşaretler 927001 3 0 0 7.5
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri 927001 3 0 0 7.5
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları 927001 3 0 0 7.5
ARK623 Arkeolojide Bilgi Analizi ve Uygulama Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
ARK624 Arkeolojide Küçük Buluntular 927001 3 0 0 7.5
ARK625 Urartu Sanatı 927001 3 0 0 7.5
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 927001 3 0 0 7.5
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 927001 3 0 0 7.5
ARK629 Arkeolojide Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojiler 927001 3 0 0 7.5
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 927001 3 0 0 7.5
ARK631 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 927001 3 0 0 0.0
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri 927001 3 0 0 0.0
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri 927001 3 0 0 0.0
SBE100 Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBESEMYL Seminer 927001 0 0 0 0.0
SBETEZ Tez 927001 0 0 0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ARK602 Arkeoloji' Bilimsel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
ARK603 Yunan Mitolojisi ve İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK604 Doğu Anadolu'da Ölü Gömme Adetleri 927001 3 0 0 7.5
ARK605 Grek Sikke İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK606 Antik Çağ'da Ekonomi ve Ticaret 927001 3 0 0 7.5
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu 927001 3 0 0 7.5
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK609 Roma Mitolojisi ve İkonografisi 927001 3 0 0 7.5
ARK610 Urartu Arkeolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK611 Doğu Anadolu'da Akhamenid Dönem 927001 3 0 0 7.5
ARK612 Mitoloji Yorumları 927001 3 0 0 7.5
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri 927001 3 0 0 7.5
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK616 Attika Seramiğinde Mitoloji ve İkonografi 927001 3 0 0 7.5
ARK617 Anadolu'da Roma Numismatiği 927001 3 0 0 7.5
ARK618 Yunan Sanatında Görülen Yakındoğu Etkileri 927001 3 0 0 7.5
ARK619 Karşılaştırmalı Mitoloji 927001 3 0 0 7.5
ARK620 Semboller ve İşaretler 927001 3 0 0 7.5
ARK621 Grek Yontu Sanatında Anadolu Etkileri 927001 3 0 0 7.5
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları 927001 3 0 0 7.5
ARK623 Arkeolojide Bilgi Analizi ve Uygulama Yöntemleri 927001 3 0 0 7.5
ARK624 Arkeolojide Küçük Buluntular 927001 3 0 0 7.5
ARK625 Urartu Sanatı 927001 3 0 0 7.5
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 927001 3 0 0 7.5
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 927001 3 0 0 7.5
ARK629 Arkeolojide Hammadde Kaynakları ve Üretim Teknolojiler 927001 3 0 0 7.5
ARK630 Yerleşim Sistemleri ve Kentleşme Süreci 927001 3 0 0 7.5
ARK631 M.Ö. 2. Binyılda Anadolu Arkeolojisi 927001 3 0 0 7.5
ARK632 Kuramsal Arkeoloji ve Terminolojisi 927001 3 0 0 0.0
ARK633 Erken Tunç Çağı’nda Anadolu Kültürleri 927001 3 0 0 0.0
ARK634 MÖ 4. ve 3.Binyılda Doğu-Batı İlişkileri 927001 3 0 0 0.0
YER501 Yerel Yönetimlerde Modern Yönetim Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
YER506 Kentsel Siyaset 927001 3 0 0 0.0
YER508 Kamu Yönetimi Reform 927001 3 0 0 0.0
YER519 Siyaset Teorisi 927001 3 0 0 0.0