Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Güzel Sanatlar Enstitüsü - Piyano

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE001Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0.0 0.0
YOR623Bağlama II Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSE002Seçmeli Dersler II SDG 0 0 0 0.0 0.0
GSESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
GSUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
YOR643Müzik Araştırmalarında Yönelimler ve Modeller Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 7 0 0 3.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
GSUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GSETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
GSUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

GSE001 / Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YOR601 Piyano I 3 0 0 3.0 0.0
YOR602 Piyano II 3 0 0 3.0 0.0
YOR603 Piyano Düeti I 3 0 0 3.0 0.0
YOR604 Piyano Düeti II 3 0 0 3.0 0.0
YOR605 Oda Müziği I 3 0 0 3.0 0.0
YOR606 Oda Müziği II 3 0 0 3.0 0.0
YOR607 Piyano Tarihi I 3 0 0 3.0 0.0
YOR608 Piyano Tarihi II 3 0 0 3.0 0.0
YOR609 Piyanoda Eşlik Teknikleri I 3 0 0 3.0 0.0
YOR610 Piyanoda Eşlik Teknikleri II 3 0 0 3.0 0.0
YOR611 Dünya Piyano Ekolleri 3 0 0 3.0 0.0
YOR612 Tarihsel Süreçte Müzikal Form I 3 0 0 3.0 0.0
YOR613 Tarihsel Süreçte Müzikal Form II 3 0 0 3.0 0.0
YOR614 Gitar I 3 0 0 3.0 0.0
YOR615 Gitar II 3 0 0 3.0 0.0
YOR616 Gitarda Kalıp Organizasyonu 3 0 0 3.0 0.0
YOR617 Gitarda Şifreli Bas 3 0 0 3.0 0.0
YOR618 Gitarda Analitik Deşifre 3 0 0 3.0 0.0
YOR619 Gitar Edebiyatı 3 0 0 3.0 0.0
YOR620 Gitarda Notasyonun Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
YOR621 Müzik İngilizcesi 3 0 0 3.0 0.0
YOR622 Bağlama I 3 0 0 3.0 0.0
YOR623 Bağlama II 3 0 0 3.0 0.0
YOR624 Türk Müzik Kültürü ve Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
YOR625 Türk Müziğinde Makamlar 3 0 0 3.0 0.0
YOR626 Geleneksel Halk Müzikleri 3 0 0 3.0 0.0
YOR627 Flüt I 3 0 0 3.0 0.0
YOR628 Flüt II 3 0 0 3.0 0.0
YOR629 20. Yüzyıl Müziği I 3 0 0 3.0 0.0
YOR630 20. Yüzyıl Müziği II 3 0 0 3.0 0.0
YOR631 Usûl Bilgisi ve Uygulamaları I 3 0 0 3.0 0.0
YOR632 Usûl Bilgisi ve Uygulamaları II 3 0 0 3.0 0.0
YOR633 Klavyeli Vurmalı Çalgılar I 3 0 0 3.0 0.0
YOR634 Klavyeli Vurmalı Çalgılar II 3 0 0 3.0 0.0
YOR635 Derili Vurmalı Çalgılar I 3 0 0 3.0 0.0
YOR636 Derili Vurmalı Çalgılar II 3 0 0 3.0 0.0
YOR637 Bedenle Müzik Dünyası I 3 0 0 3.0 0.0
YOR638 Bedenle Müzik Dünyası II 3 0 0 3.0 0.0
YOR639 Birlikte Çalma 3 0 0 3.0 0.0
YOR640 Türk Besteciler I 3 0 0 3.0 0.0
YOR641 Türk Besteciler II 3 0 0 3.0 0.0
YOR644 Mikrotonal Müziğe Giriş 3 0 0 3.0 0.0
YOR645 Tonalite ve Sonrası Başlıca Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
YOR646 Güncel Türk Müziği Besteleme Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
YOR647 Karşılaştırmalı Müzik Tarihi -I 3 0 0 3.0 0.0
YOR648 Karşılaştırmalı Müzik Tarihi -II 3 0 0 3.0 0.0
YOR649 Geleneksel Türk Müziği Makamlarının Repertuar Örnekleriyle Analizi -I 3 0 0 3.0 0.0
YOR650 Geleneksel Türk Müziği Makamlarının Repertuar Örnekleriyle Analizi -II 3 0 0 3.0 0.0
YOR651 Ud- I 3 0 0 3.0 0.0
YOR652 Ud- II 3 0 0 3.0 0.0
YOR653 Çağdaş Türk Bestecileri Tarihi ve Flüt Repertuvarı -I 3 0 0 3.0 0.0
YOR654 Çağdaş Türk Bestecileri Tarihi ve Flüt Repertuvarı -II 3 0 0 3.0 0.0
YOR655 Yüksek Lisans Flütte İleri Teknikler -I 3 0 0 3.0 0.0
YOR656 Yüksek Lisans Flütte İleri Teknikler -II 3 0 0 3.0 0.0
YOR658 Türk Din Musikisi 3 0 0 3.0 0.0
YOR659 Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği 3 0 0 3.0 0.0
YOR660 Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
YOR661 Türk Halk Edebiyatına Giriş 3 0 0 3.0 0.0
GSE002 / Seçmeli Dersler II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
YOR601 Piyano I 3 0 0 3.0 0.0
YOR602 Piyano II 3 0 0 3.0 0.0
YOR603 Piyano Düeti I 3 0 0 3.0 0.0
YOR604 Piyano Düeti II 3 0 0 3.0 0.0
YOR605 Oda Müziği I 3 0 0 3.0 0.0
YOR606 Oda Müziği II 3 0 0 3.0 0.0
YOR607 Piyano Tarihi I 3 0 0 3.0 0.0
YOR608 Piyano Tarihi II 3 0 0 3.0 0.0
YOR609 Piyanoda Eşlik Teknikleri I 3 0 0 3.0 0.0
YOR610 Piyanoda Eşlik Teknikleri II 3 0 0 3.0 0.0
YOR611 Dünya Piyano Ekolleri 3 0 0 3.0 0.0
YOR612 Tarihsel Süreçte Müzikal Form I 3 0 0 3.0 0.0
YOR613 Tarihsel Süreçte Müzikal Form II 3 0 0 3.0 0.0
YOR614 Gitar I 3 0 0 3.0 0.0
YOR615 Gitar II 3 0 0 3.0 0.0
YOR616 Gitarda Kalıp Organizasyonu 3 0 0 3.0 0.0
YOR617 Gitarda Şifreli Bas 3 0 0 3.0 0.0
YOR618 Gitarda Analitik Deşifre 3 0 0 3.0 0.0
YOR619 Gitar Edebiyatı 3 0 0 3.0 0.0
YOR620 Gitarda Notasyonun Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
YOR621 Müzik İngilizcesi 3 0 0 3.0 0.0
YOR622 Bağlama I 3 0 0 3.0 0.0
YOR623 Bağlama II 3 0 0 3.0 0.0
YOR624 Türk Müzik Kültürü ve Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
YOR625 Türk Müziğinde Makamlar 3 0 0 3.0 0.0
YOR626 Geleneksel Halk Müzikleri 3 0 0 3.0 0.0
YOR627 Flüt I 3 0 0 3.0 0.0
YOR628 Flüt II 3 0 0 3.0 0.0
YOR629 20. Yüzyıl Müziği I 3 0 0 3.0 0.0
YOR630 20. Yüzyıl Müziği II 3 0 0 3.0 0.0
YOR631 Usûl Bilgisi ve Uygulamaları I 3 0 0 3.0 0.0
YOR632 Usûl Bilgisi ve Uygulamaları II 3 0 0 3.0 0.0
YOR633 Klavyeli Vurmalı Çalgılar I 3 0 0 3.0 0.0
YOR634 Klavyeli Vurmalı Çalgılar II 3 0 0 3.0 0.0
YOR635 Derili Vurmalı Çalgılar I 3 0 0 3.0 0.0
YOR636 Derili Vurmalı Çalgılar II 3 0 0 3.0 0.0
YOR637 Bedenle Müzik Dünyası I 3 0 0 3.0 0.0
YOR638 Bedenle Müzik Dünyası II 3 0 0 3.0 0.0
YOR639 Birlikte Çalma 3 0 0 3.0 0.0
YOR640 Türk Besteciler I 3 0 0 3.0 0.0
YOR641 Türk Besteciler II 3 0 0 3.0 0.0
YOR644 Mikrotonal Müziğe Giriş 3 0 0 3.0 0.0
YOR645 Tonalite ve Sonrası Başlıca Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
YOR646 Güncel Türk Müziği Besteleme Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
YOR647 Karşılaştırmalı Müzik Tarihi -I 3 0 0 3.0 0.0
YOR648 Karşılaştırmalı Müzik Tarihi -II 3 0 0 3.0 0.0
YOR649 Geleneksel Türk Müziği Makamlarının Repertuar Örnekleriyle Analizi -I 3 0 0 3.0 0.0
YOR650 Geleneksel Türk Müziği Makamlarının Repertuar Örnekleriyle Analizi -II 3 0 0 3.0 0.0
YOR651 Ud- I 3 0 0 3.0 0.0
YOR652 Ud- II 3 0 0 3.0 0.0
YOR653 Çağdaş Türk Bestecileri Tarihi ve Flüt Repertuvarı -I 3 0 0 3.0 0.0
YOR654 Çağdaş Türk Bestecileri Tarihi ve Flüt Repertuvarı -II 3 0 0 3.0 0.0
YOR655 Yüksek Lisans Flütte İleri Teknikler -I 3 0 0 3.0 0.0
YOR656 Yüksek Lisans Flütte İleri Teknikler -II 3 0 0 3.0 0.0
YOR658 Türk Din Musikisi 3 0 0 3.0 0.0
YOR659 Cumhuriyet Döneminde Türk Halk Müziği 3 0 0 3.0 0.0
YOR660 Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
YOR661 Türk Halk Edebiyatına Giriş 3 0 0 3.0 0.0