Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Hastalıkları (Veteriner)

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE-Seçmeli 1 927003 0 0 0 0.0
VSH609Balık Hastalıkları Patolojisi 927001 2 2 0 0.0
VSH625Bakteriyel Balık Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VSH637Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler 927001 3 0 0 0.0
VSH659Tatlı Su Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VSH673Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 13 2 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE.Seçmeli2 927003 0 0 0 0.0
SBEYLSeminer 927001 0 2 0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
SBE- / Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VSH601 Akuatik Yaşam ve Çevre Etkisi 927001 2 0 0 0.0
VSH602 Balıkların Anatomi ve Fizyolojisi 927001 2 2 0 0.0
VSH603 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 927001 2 0 0 0.0
VSH604 Balık Hastalıklarında Sistematik Muayene Yöntemleri 927001 1 2 0 0.0
VSH605 Balık Hastalıklarında Örnek Alma Saptama Teknikleri 927001 1 2 0 0.0
VSH606 Işık Mikroskopi- Preparat Hazırlama ve Boyama Teknikleri 927001 3 2 0 0.0
VSH607 İmmunopatoloji ve İleri Tanı Teknikleri 927001 2 4 0 0.0
VSH608 Balıklarda Patofizyoloji ve Sistematik Patoloji 927001 2 2 0 0.0
VSH610 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 927001 2 2 0 0.0
VSH611 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 927001 2 0 0 0.0
VSH612 Balıklarda Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 927001 1 0 0 0.0
VSH613 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 927001 2 0 0 0.0
VSH614 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 927001 2 0 0 0.0
VSH615 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 927001 1 0 0 0.0
VSH616 Akvaryum Balıklarında Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 927001 2 2 0 0.0
VSH617 Akvaryum Balıklarında Viral Hastalıklar Patolojisi 927001 2 0 0 0.0
VSH618 Akvaryum Balıklarındaki Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 927001 1 0 0 0.0
VSH619 Akvaryum Balıklarındaki Paraziter Hastalıklar Patolojisi 927001 2 0 0 0.0
VSH620 Diğer Sucul Canlıların Hastalıklar Patolojisi 927001 2 2 0 0.0
VSH621 Tümörler 927001 2 0 0 0.0
VSH622 Histopatolojik Uygulamalar 927001 0 4 0 0.0
VSH623 Nekropsi Uygulamaları 927001 0 2 0 0.0
VSH624 Genel Mikrobiyoloji-I 927001 2 2 0 0.0
VSH626 Bakteriyel Hastalıkların Teşhis Yöntemleri 927001 1 2 0 0.0
VSH627 Balık İmmunolojisi 927001 1 2 0 0.0
VSH628 Balıklarda Aşılama ve Aşılama Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
VSH629 Epidemiyoloji 927001 2 0 0 0.0
VSH630 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 927001 1 2 0 0.0
VSH631 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplendirme Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
VSH632 Antibiyotiklere Dirençlilik 927001 2 0 0 0.0
VSH633 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 927001 1 0 0 0.0
VSH634 Bakteri Genetiği 927001 1 0 0 0.0
VSH635 Deniz Ürünleri Endüstri Türleri, Ürünler, İşletmesi ve Güvenlik 927001 3 0 0 0.0
VSH636 Deniz Ürünlerinin Kalitesi, Güvenliği ve Sağlık 927001 3 0 0 0.0
VSH638 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Bu Toksinlerin Analiz Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
VSH639 Deniz Kirliliği Analiz Yöntemleri ve İlgili Uluslararası Sözleşmeler 927001 2 0 0 0.0
VSH640 Su Ürünleri İşletme Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VSH641 Balıklarda Yaş Tayini Yönetmeliği 927001 2 0 0 0.0
VSH642 Kabuklular 927001 2 0 0 0.0
VSH643 Denizel Yumuşakçaları 927001 2 0 0 0.0
VSH644 Su Kalitesi ve Kriterleri 927001 3 0 0 0.0
VSH645 Çevre ve Su Kirliliği 927001 3 0 0 0.0
VSH646 Su Ürünleri Yönetmeliği 927001 1 0 0 0.0
VSH647 Balık Besleme ve Yem Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
VSH648 Gıda Mikrobiyolojisi I 927001 3 2 0 0.0
VSH649 Gıda Kimyası 927001 3 2 0 0.0
VSH650 Su Ürünleri Muayene Metotları 927001 3 2 0 0.0
VSH651 Et Bilimi 927001 3 0 0 0.0
VSH652 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 927001 3 0 0 0.0
VSH653 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 927001 3 0 0 0.0
VSH654 Parazitolijeye Giriş ve Temel Kavramlar 927001 2 0 0 0.0
VSH655 Genel Parazitoloji 927001 2 2 0 0.0
VSH656 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 927001 1 2 0 0.0
VSH657 Balık Parazitlerinin Toplanmaı, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 927001 1 2 0 0.0
VSH658 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 927001 1 2 0 0.0
VSH660 Tatlı Su Kültür Balıklarının Helnint Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VSH661 Tatlı Su Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VSH662 Deniz Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VSH663 Deniz Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VSH664 Deniz Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VSH665 Zoonoz Balık Parazitleri 927001 1 0 0 0.0
VSH666 Akvaryum Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927001 2 2 0 0.0
VSH667 Akvaryum Balıklarının Helmint Hastalıkları 927001 2 2 0 0.0
VSH668 Akvaryum Balıklarının Artropod Hastalıkları 927001 2 2 0 0.0
VSH669 Deniz Memelilerinin Parazitleri 927001 1 0 0 0.0
VSH671 Balık Beslenme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
SBE. / Seçmeli2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VSH601 Akuatik Yaşam ve Çevre Etkisi 927001 2 0 0 0.0
VSH602 Balıkların Anatomi ve Fizyolojisi 927001 2 2 0 0.0
VSH603 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 927001 2 0 0 0.0
VSH604 Balık Hastalıklarında Sistematik Muayene Yöntemleri 927001 1 2 0 0.0
VSH605 Balık Hastalıklarında Örnek Alma Saptama Teknikleri 927001 1 2 0 0.0
VSH606 Işık Mikroskopi- Preparat Hazırlama ve Boyama Teknikleri 927001 3 2 0 0.0
VSH607 İmmunopatoloji ve İleri Tanı Teknikleri 927001 2 4 0 0.0
VSH608 Balıklarda Patofizyoloji ve Sistematik Patoloji 927001 2 2 0 0.0
VSH610 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 927001 2 2 0 0.0
VSH611 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 927001 2 0 0 0.0
VSH612 Balıklarda Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 927001 1 0 0 0.0
VSH613 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 927001 2 0 0 0.0
VSH614 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 927001 2 0 0 0.0
VSH615 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 927001 1 0 0 0.0
VSH616 Akvaryum Balıklarında Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 927001 2 2 0 0.0
VSH617 Akvaryum Balıklarında Viral Hastalıklar Patolojisi 927001 2 0 0 0.0
VSH618 Akvaryum Balıklarındaki Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi 927001 1 0 0 0.0
VSH619 Akvaryum Balıklarındaki Paraziter Hastalıklar Patolojisi 927001 2 0 0 0.0
VSH620 Diğer Sucul Canlıların Hastalıklar Patolojisi 927001 2 2 0 0.0
VSH621 Tümörler 927001 2 0 0 0.0
VSH622 Histopatolojik Uygulamalar 927001 0 4 0 0.0
VSH623 Nekropsi Uygulamaları 927001 0 2 0 0.0
VSH624 Genel Mikrobiyoloji-I 927001 2 2 0 0.0
VSH626 Bakteriyel Hastalıkların Teşhis Yöntemleri 927001 1 2 0 0.0
VSH627 Balık İmmunolojisi 927001 1 2 0 0.0
VSH628 Balıklarda Aşılama ve Aşılama Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
VSH629 Epidemiyoloji 927001 2 0 0 0.0
VSH630 Mantarlar ve Mikotik Enfeksiyonlar 927001 1 2 0 0.0
VSH631 Moleküler İdentifikasyon ve Tiplendirme Yöntemleri 927001 2 2 0 0.0
VSH632 Antibiyotiklere Dirençlilik 927001 2 0 0 0.0
VSH633 Besiyerleri, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 927001 1 0 0 0.0
VSH634 Bakteri Genetiği 927001 1 0 0 0.0
VSH635 Deniz Ürünleri Endüstri Türleri, Ürünler, İşletmesi ve Güvenlik 927001 3 0 0 0.0
VSH636 Deniz Ürünlerinin Kalitesi, Güvenliği ve Sağlık 927001 3 0 0 0.0
VSH638 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Bu Toksinlerin Analiz Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
VSH639 Deniz Kirliliği Analiz Yöntemleri ve İlgili Uluslararası Sözleşmeler 927001 2 0 0 0.0
VSH640 Su Ürünleri İşletme Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
VSH641 Balıklarda Yaş Tayini Yönetmeliği 927001 2 0 0 0.0
VSH642 Kabuklular 927001 2 0 0 0.0
VSH643 Denizel Yumuşakçaları 927001 2 0 0 0.0
VSH644 Su Kalitesi ve Kriterleri 927001 3 0 0 0.0
VSH645 Çevre ve Su Kirliliği 927001 3 0 0 0.0
VSH646 Su Ürünleri Yönetmeliği 927001 1 0 0 0.0
VSH647 Balık Besleme ve Yem Teknolojisi 927001 2 0 0 0.0
VSH648 Gıda Mikrobiyolojisi I 927001 3 2 0 0.0
VSH649 Gıda Kimyası 927001 3 2 0 0.0
VSH650 Su Ürünleri Muayene Metotları 927001 3 2 0 0.0
VSH651 Et Bilimi 927001 3 0 0 0.0
VSH652 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 927001 3 0 0 0.0
VSH653 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 927001 3 0 0 0.0
VSH654 Parazitolijeye Giriş ve Temel Kavramlar 927001 2 0 0 0.0
VSH655 Genel Parazitoloji 927001 2 2 0 0.0
VSH656 Parazitolojik Tanı Yöntemleri 927001 1 2 0 0.0
VSH657 Balık Parazitlerinin Toplanmaı, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 927001 1 2 0 0.0
VSH658 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 927001 1 2 0 0.0
VSH660 Tatlı Su Kültür Balıklarının Helnint Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VSH661 Tatlı Su Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VSH662 Deniz Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VSH663 Deniz Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
VSH664 Deniz Kültür Balıklarının Artropod Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0
VSH665 Zoonoz Balık Parazitleri 927001 1 0 0 0.0
VSH666 Akvaryum Balıklarının Protozoon Hastalıkları 927001 2 2 0 0.0
VSH667 Akvaryum Balıklarının Helmint Hastalıkları 927001 2 2 0 0.0
VSH668 Akvaryum Balıklarının Artropod Hastalıkları 927001 2 2 0 0.0
VSH669 Deniz Memelilerinin Parazitleri 927001 1 0 0 0.0
VSH671 Balık Beslenme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 927001 2 0 0 0.0