Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Zootekni

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VZO601 Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri 2 0 0 2.0 0.0
VZO602 Hayvan Barınakları ve Hijyen 2 2 0 3.0 0.0
VZO603 Hayvancılıkta Verim Kontrolleri 2 2 0 3.0 0.0
VZO604 Seleksiyon ve Birleştirme Metotları 2 0 0 2.0 0.0
VZO605 Veteriner Hekimlikte İstatistik Yöntemleri 2 1 0 3.0 0.0
VZO606 Temel Genetik 2 0 0 2.0 0.0
VZO607 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi 2 2 0 3.0 0.0
VZO608 Sığır Besiciliği 2 2 0 3.0 0.0
VZO609 Koyun Yetiştiriciliği 2 2 0 3.0 0.0
VZO610 Keçi Yetiştiriciliği 2 2 0 3.0 0.0
VZO611 At Yetiştiriciliği 2 2 0 3.0 0.0
VZO612 Yumurta ve Damızlık Tavuk Yetiştirme 2 2 0 3.0 6.0
VZO613 Kuluçka Tekniği 1 1 0 2.0 0.0
VZO614 Etlik Piliç Yetiştirme 2 2 0 3.0 6.0
VZO615 Domuz Yetiştiriciliği 1 0 0 1.0 0.0
VZO616 Hayvan Refahı 2 0 0 2.0 0.0
VZO617 Sürü Sağlığı 2 0 0 2.0 0.0
VZO618 Hayvancılık Işletme Ekonomisi 1 0 0 1.0 0.0
VZO619 Alternatif Kanatlı Yetiştirme 1 1 0 2.0 0.0
VZO620 Köpek ve Kedi Yetiştiriciliği 1 1 0 2.0 0.0
VZO621 Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği 1 1 0 2.0 0.0
VZO622 Hayvan Davranışları 1 1 0 2.0 0.0
VZO624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VZO601 Hayvan Yetiştiriciliği Temel Bilgileri 2 0 0 2.0 0.0
VZO602 Hayvan Barınakları ve Hijyen 2 2 0 3.0 0.0
VZO603 Hayvancılıkta Verim Kontrolleri 2 2 0 3.0 0.0
VZO604 Seleksiyon ve Birleştirme Metotları 2 0 0 2.0 0.0
VZO605 Veteriner Hekimlikte İstatistik Yöntemleri 2 1 0 3.0 0.0
VZO606 Temel Genetik 2 0 0 2.0 0.0
VZO607 Süt Sığırı Yetiştiriciliği ve Sürü Yönetimi 2 2 0 3.0 0.0
VZO608 Sığır Besiciliği 2 2 0 3.0 0.0
VZO609 Koyun Yetiştiriciliği 2 2 0 3.0 0.0
VZO610 Keçi Yetiştiriciliği 2 2 0 3.0 0.0
VZO611 At Yetiştiriciliği 2 2 0 3.0 0.0
VZO612 Yumurta ve Damızlık Tavuk Yetiştirme 2 2 0 3.0 6.0
VZO613 Kuluçka Tekniği 1 1 0 2.0 0.0
VZO614 Etlik Piliç Yetiştirme 2 2 0 3.0 6.0
VZO615 Domuz Yetiştiriciliği 1 0 0 1.0 0.0
VZO616 Hayvan Refahı 2 0 0 2.0 0.0
VZO617 Sürü Sağlığı 2 0 0 2.0 0.0
VZO618 Hayvancılık Işletme Ekonomisi 1 0 0 1.0 0.0
VZO619 Alternatif Kanatlı Yetiştirme 1 1 0 2.0 0.0
VZO620 Köpek ve Kedi Yetiştiriciliği 1 1 0 2.0 0.0
VZO621 Laboratuvar Hayvanları Yetiştiriciliği 1 1 0 2.0 0.0
VZO622 Hayvan Davranışları 1 1 0 2.0 0.0
VZO624 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0