Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HEM603Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  927001 3 0 0 6.0
HEM631Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 6 0 0 6.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESYLSeminer 927001 0 2 0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HEM601 Hemşirelik Esasları I 927001 3 2 0 12.0
HEM602 Hemşirelik Esasları II 927001 3 2 0 12.0
HEM604 Fizyopatoloji ve Hemşirelik Yaklaşımları 927001 3 0 0 0.0
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   927001 4 4 0 0.0
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II 927001 4 4 0 0.0
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM608 Acil Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   927001 2 0 0 0.0
HEM612 İç Hastalıkları Hemşireliği I 927001 3 2 0 0.0
HEM613 İç Hastalıkları Hemşireliği II 927001 3 2 0 0.0
HEM614 Hematoloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM615 Kronik Hastalıklarda Yönetim 927001 2 0 0 0.0
HEM616 Kardiyaloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM622 Çocuk Sağlığı  Hemşireliği Dersi   927001 4 4 0 0.0
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Dersi  927001 4 4 0 0.0
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  927001 3 0 0 0.0
HEM625 Büyüme ve Gelişme   927001 3 0 0 0.0
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  927001 4 4 0 0.0
HEM627 Ergen Sağlığı  927001 2 0 0 0.0
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  927001 2 0 0 0.0
HEM630 Psikiyatri Hemşireliği 927001 3 2 0 0.0
HEM632 Sağlık Turizmi 927001 2 0 0 0.0
HEM633 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri 927001 2 0 0 0.0
HEM634 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 927001 2 0 0 0.0
HEM635 Diyabet Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM636 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927001 3 0 0 0.0
HEM637 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
HEM638 Çocuk İhmali ve İstismarı 927001 2 0 0 0.0
HEM639 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
HEM640 Psikoterapi 927001 2 0 0 0.0
HEM641 Psikoonkoloji 927001 2 0 0 0.0
HEM642 Bakım Etiği 927001 2 0 0 0.0
HEM643 Bağımlı Hasta Bakımı 927001 2 0 0 0.0
HEM644 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 927001 2 0 0 0.0
HEM645 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
HEM646 Palyatif Bakım 927001 2 0 0 0.0
HEM647 Semptom Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HEM648 Kanıta Dayalı Hemşirelik 927001 2 0 0 0.0
HEM649 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927001 2 0 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HEM601 Hemşirelik Esasları I 927001 3 2 0 12.0
HEM602 Hemşirelik Esasları II 927001 3 2 0 12.0
HEM604 Fizyopatoloji ve Hemşirelik Yaklaşımları 927001 3 0 0 0.0
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   927001 4 4 0 0.0
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II 927001 4 4 0 0.0
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM608 Acil Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   927001 2 0 0 0.0
HEM612 İç Hastalıkları Hemşireliği I 927001 3 2 0 0.0
HEM613 İç Hastalıkları Hemşireliği II 927001 3 2 0 0.0
HEM614 Hematoloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM615 Kronik Hastalıklarda Yönetim 927001 2 0 0 0.0
HEM616 Kardiyaloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM622 Çocuk Sağlığı  Hemşireliği Dersi   927001 4 4 0 0.0
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Dersi  927001 4 4 0 0.0
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  927001 3 0 0 0.0
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  927001 4 4 0 0.0
HEM627 Ergen Sağlığı  927001 2 0 0 0.0
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  927001 2 0 0 0.0
HEM630 Psikiyatri Hemşireliği 927001 3 2 0 0.0
HEM632 Sağlık Turizmi 927001 2 0 0 0.0
HEM633 Sağlığın Sosyal Belirleyicileri 927001 2 0 0 0.0
HEM634 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 927001 2 0 0 0.0
HEM635 Diyabet Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM636 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927001 3 0 0 0.0
HEM637 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
HEM638 Çocuk İhmali ve İstismarı 927001 2 0 0 0.0
HEM639 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
HEM640 Psikoterapi 927001 2 0 0 0.0
HEM641 Psikoonkoloji 927001 2 0 0 0.0
HEM642 Bakım Etiği 927001 2 0 0 0.0
HEM643 Bağımlı Hasta Bakımı 927001 2 0 0 0.0
HEM644 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 927001 2 0 0 0.0
HEM645 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
HEM646 Palyatif Bakım 927001 2 0 0 0.0
HEM647 Semptom Yönetimi 927001 2 0 0 0.0
HEM648 Kanıta Dayalı Hemşirelik 927001 2 0 0 0.0
HEM649 Bilim Tarihi ve Felsefesi 927001 2 0 0 0.0