Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik İç Hastalıkları

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESYLSeminer Zorunlu 0 2 0 0.0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VİÇ601 Hayvanlarda Klinik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
VİÇ602 İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ603 İç Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
VİÇ604 Kedi ve Köpeklerde Kardiovasküler Sistem Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ605 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 3 0 0 3.0 6.0
VİÇ606 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ607 Evcil Hayvanlarda Solunum Sindirim Sistem Hastalıkları 3 0 0 3.0 6.0
VİÇ608 Evcil Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ609 Kedi ve Köpeklerde Deri Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ610 Kedi ve Köpeklerde Endokrin Sistem Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ611 Evcil Hayvanlarda Hemapoetik Sistem Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ612 Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ613 Evcil hayvanlarda Koruyucu Amaçlı Aşı Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ614 Evcil Hayvanlarda Toksikasyonlar ve Genel Sağaltım Prensipleri 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ615 Köpek ve Kedilerde Acil Sağaltım ve Yoğun Bakım 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ616 Çiftlik Hayvanlarında Metabolik ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ617 Domuz İç Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ618 Kafes Kuşu ve Egzotik Hayvanları Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ619 Hayvanlarda Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ620 Köpek ve Kedilerde Otoimmun Hastalıklar 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ621 Klinik Hematoloji ve Biyokimya 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ622 Ruminant İşletmelerinde Sürü sağlığı ve Koruyucu Hekimlik 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ623 Ruminantlarda Enfeksiyöz Hastalıklar 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ624 Evcil Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ625 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar 2 2 0 3.0 0.0
VİÇ626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VİÇ601 Hayvanlarda Klinik Muayene Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
VİÇ602 İç Hastalıklarında Genel Tedavi İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ603 İç Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
VİÇ604 Kedi ve Köpeklerde Kardiovasküler Sistem Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ605 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ606 Ruminantlarda Ön Mideler ve Abomasum Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ607 Evcil Hayvanlarda Solunum Sindirim Sistem Hastalıkları 3 0 0 3.0 6.0
VİÇ608 Evcil Hayvanlarda Sinir Sistemi Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ609 Kedi ve Köpeklerde Deri Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ610 Kedi ve Köpeklerde Endokrin Sistem Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ611 Evcil Hayvanlarda Hemapoetik Sistem Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ612 Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ613 Evcil hayvanlarda Koruyucu Amaçlı Aşı Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ614 Evcil Hayvanlarda Toksikasyonlar ve Genel Sağaltım Prensipleri 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ615 Köpek ve Kedilerde Acil Sağaltım ve Yoğun Bakım 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ616 Çiftlik Hayvanlarında Metabolik ve Beslenme Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ617 Domuz İç Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ618 Kafes Kuşu ve Egzotik Hayvanları Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ619 Hayvanlarda Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Dengesi Bozuklukları ve Tedavisi 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ620 Köpek ve Kedilerde Otoimmun Hastalıklar 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ621 Klinik Hematoloji ve Biyokimya 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ622 Ruminant İşletmelerinde Sürü sağlığı ve Koruyucu Hekimlik 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ623 Ruminantlarda Enfeksiyöz Hastalıklar 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ624 Evcil Hayvanlarda Üriner Sistem Hastalıkları 3 0 0 3.0 0.0
VİÇ625 Evcil Hayvanlarda Neonatal Hastalıklar 2 2 0 3.0 0.0
VİÇ626 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0