Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HEM503Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler 927001 3 0 0 6.0
HEM531Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 6 0 0 6.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBEPRJDönem Projesi 927001 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HEM501 Hemşirelik Esasları I 927001 3 2 0 6.0
HEM502 Hemşirelik Esasları II 927001 3 2 0 6.0
HEM504 Fizyopatoloji  927001 3 0 0 0.0
HEM505 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I   927001 4 4 0 0.0
HEM506 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II  927001 4 4 0 0.0
HEM507 Ameliyathane Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM508 Acil Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM509 Transplantasyon  Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM510 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM511 Onkoloji Hemşireliği   927001 2 0 0 0.0
HEM512 İç Hastalıkları Hemşireliği I 927001 3 2 0 0.0
HEM513 İç Hastalıkları Hemşireliği II 927001 3 2 0 0.0
HEM514 Hematoloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM515 Kronik Hastalıklarda Yönetim 927001 2 0 0 0.0
HEM516 Kardiyaloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM522 Çocuk Sağlığı Hemşireliği Dersi   927001 4 4 0 0.0
HEM523 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Dersi  927001 4 4 0 0.0
HEM524 Pediatrik Fizyopatoloji   927001 3 0 0 0.0
HEM525 Büyüme ve Gelişme   927001 3 0 0 0.0
HEM526 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  927001 4 4 0 0.0
HEM527 Ergen Sağlığı  927001 2 0 0 0.0
HEM528 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM529 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  927001 2 0 0 0.0
HEM530 Psikiyatri Hemşireliği 927001 3 2 0 0.0
HEM532 Halk Sağlığı Hemşireliği I 927001 3 2 0 0.0
HEM533 Halk Sağlığı Hemşireliği II 927001 3 2 0 0.0
HEM534 Geriatri Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM535 Aile Sağlığı Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM536 Okul Sağlığı Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM537 Hemşirelikte Epidemiyoloji 927001 2 0 0 0.0
HEM538 Sağlık Sosyolojisi 927001 2 0 0 0.0
HEM539 Sosyal Antropoloji 927001 2 0 0 0.0
HEM540 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 927001 2 0 0 0.0
HEM541 Diyabet Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM542 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927001 3 0 0 0.0
HEM543 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
HEM544 Çocuk İhmali ve İstismarı 927001 2 0 0 0.0
HEM545 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
HEM546 Psikoterapi 927001 2 0 0 0.0
HEM547 Psikoonkoloji 927001 2 0 0 0.0
HEM548 Bakım Etiği 927001 2 0 0 0.0
HEM549 Bağımlı Hasta Bakımı 927001 2 0 0 0.0
HEM550 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 927001 2 0 0 0.0
HEM551 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
HEM552 Palyatif Bakım 927001 2 0 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
HEM501 Hemşirelik Esasları I 927001 3 2 0 6.0
HEM502 Hemşirelik Esasları II 927001 3 2 0 6.0
HEM504 Fizyopatoloji  927001 3 0 0 0.0
HEM505 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – I   927001 4 4 0 0.0
HEM506 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği – II  927001 4 4 0 0.0
HEM507 Ameliyathane Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM508 Acil Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM509 Transplantasyon  Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM510 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM511 Onkoloji Hemşireliği   927001 2 0 0 0.0
HEM512 İç Hastalıkları Hemşireliği I 927001 3 2 0 0.0
HEM513 İç Hastalıkları Hemşireliği II 927001 3 2 0 0.0
HEM514 Hematoloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM515 Kronik Hastalıklarda Yönetim 927001 2 0 0 0.0
HEM516 Kardiyaloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM522 Çocuk Sağlığı Hemşireliği Dersi   927001 4 4 0 0.0
HEM523 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Dersi  927001 4 4 0 0.0
HEM524 Pediatrik Fizyopatoloji   927001 3 0 0 0.0
HEM525 Büyüme ve Gelişme   927001 3 0 0 0.0
HEM526 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  927001 4 4 0 0.0
HEM527 Ergen Sağlığı  927001 2 0 0 0.0
HEM528 Yenidoğan Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  927001 2 0 0 0.0
HEM529 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  927001 2 0 0 0.0
HEM530 Psikiyatri Hemşireliği 927001 3 2 0 0.0
HEM532 Halk Sağlığı Hemşireliği I 927001 3 2 0 0.0
HEM533 Halk Sağlığı Hemşireliği II 927001 3 2 0 0.0
HEM534 Geriatri Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM535 Aile Sağlığı Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM536 Okul Sağlığı Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM537 Hemşirelikte Epidemiyoloji 927001 2 0 0 0.0
HEM538 Sağlık Sosyolojisi 927001 2 0 0 0.0
HEM539 Sosyal Antropoloji 927001 2 0 0 0.0
HEM540 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 927001 2 0 0 0.0
HEM541 Diyabet Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
HEM542 Hasta Hemşire İlişkilerinde İletişim Becerileri Geliştirme 927001 3 0 0 0.0
HEM543 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
HEM544 Çocuk İhmali ve İstismarı 927001 2 0 0 0.0
HEM545 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği 927001 2 2 0 0.0
HEM546 Psikoterapi 927001 2 0 0 0.0
HEM547 Psikoonkoloji 927001 2 0 0 0.0
HEM548 Bakım Etiği 927001 2 0 0 0.0
HEM549 Bağımlı Hasta Bakımı 927001 2 0 0 0.0
HEM550 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşım 927001 2 0 0 0.0
HEM551 Sağlığı Tanılama ve Değerlendirme Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
HEM552 Palyatif Bakım 927001 2 0 0 0.0