Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Avrupa Akdeniz Kültürler ve Turizm

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
AKT601 Kültür ve Turizm (K&T): içerik ve ilişkiler 3 1 0 4.0 0.0
AKT602 Kültür ve Turizm Yayılımında Eğitim ve Dil Engelleri 3 1 0 4.0 0.0
AKT603 Kültür ve Turizm: Coğrafya ve Turistik Akdeniz Bölgeleri 3 1 0 4.0 0.0
AKT604 Kültür ve Turizm: Miras ve Doğa 3 1 0 4.0 0.0
AKT605 Turizm Teşvikleri 3 1 0 4.0 0.0
AKT606 Kültür ve İnanç Turizmi 3 1 0 4.0 0.0
AKT607 Avrupa Hukuku ve Kültür ve Turizm Politikası 3 1 0 4.0 0.0
AKT608 Kültür ve Turizm Ekonomisi 3 1 0 4.0 0.0
AKT609 Akdeniz’de Kültür ve Turizm Politikası: Türkiye Örneğinde içerikler ve Deneyim 3 1 0 4.0 0.0
AKT610 Akdeniz’de Kültür ve Turizm Politikası: İtalya Örneğinde İçerikler ve Deneyim 3 1 0 4.0 0.0
AKT611 Kültür, Kitle Turizmi ve Kültür ve Turizm Akdeniz Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı 3 1 0 4.0 0.0
AKT612 Kültür, Kitle Turizmi ve Kültür ve Turizm Akdeniz Kaynaklarının Korunması 3 1 0 4.0 0.0
AKT613 Kültüre Ayrılan Fon: Seçilmiş Ülke Örneği 3 1 0 4.0 0.0
AKT614 Kültür ve Turizm Konulu Akdenizavrupası Işbirliği programları. Ufuk 2020 3 1 0 4.0 0.0
AKT615 Ufuk 2020 Çerçevesinde Bir Kültür ve Turizm Projesinin Nasıl Hazırlanacağı 3 1 0 4.0 0.0
AKT616 Kültür ve Turizm Sektöründe Bir Işletmenin Nasıl Tasarlanacağı 3 1 0 4.0 0.0
AKT617 Turizmde Yenilikçilik ve Girişimcilik 3 1 0 4.0 0.0