Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Farmakoloji Ve Toksikolojisi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
VFT642Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 3 0 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESYLSeminer 927001 0 2 0 0.0
VFT600Farmakokinetik ve Farmakodinamik Temel Kavramlar 927001 3 0 0 0.0
Toplam 7 2 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VFT602 Merkezi Sinir Sistemi 927001 2 0 0 0.0
VFT603 Kalp-Damar Sistemi İlaçları 927001 2 0 0 0.0
VFT604 Besinlerde İlaç Kalıntıları 927001 2 0 0 0.0
VFT605 Solunum Sistemi İlaçları 927001 2 0 0 0.0
VFT606 Sindirim Sistemi İlaçları 927001 2 0 0 0.0
VFT607 Kemoterapötikler I 927001 3 0 0 0.0
VFT608 Pestisitler ve Analizleri 927001 1 1 0 0.0
VFT609 Mikotoksinler ve Analizleri 927001 1 1 0 0.0
VFT610 Bitkisel Zehirler ve Tedavileri 927001 3 0 0 0.0
VFT611 Kaynak Tarama ve Aktarımı 927001 2 0 0 0.0
VFT612 Kemoterapötikler II 927001 3 0 0 0.0
VFT613 Çevre Toksikolojisi 927001 3 0 0 0.0
VFT614 Farmakokinetik Hesaplamalar 927001 3 0 0 0.0
VFT615 Otonom Sinir Sistemi İlaçları 927001 2 0 0 0.0
VFT616 Kan ve Kan Şekillendiren Organlara Etkiyen İlaçlar 927001 2 0 0 0.0
VFT617 Yerel Hormonlar 927001 2 0 0 0.0
VFT618 Hormonal Sistem Farmakolojisi 927001 2 0 0 0.0
VFT619 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisi 927001 2 0 0 0.0
VFT620 Beslenme Farmakolojisi 927001 2 0 0 0.0
VFT621 Metabolizma İlaçları 927001 2 0 0 0.0
VFT622 Biyosidal Ürünler ve Pestisitlerin Halk Sağlığı Alanında Kullanımları 927001 2 0 0 0.0
VFT623 Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi 927001 1 0 0 0.0
VFT624 Farmakolojide Biyoteknoloji 927001 1 0 0 0.0
VFT625 Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler 927001 3 0 0 0.0
VFT626 İmmunotoksikoloji 927001 1 0 0 0.0
VFT627 Kimyasal ve Biyolojik Silahlar 927001 1 0 0 0.0
VFT628 Forensik Toksikoloji, Biyolojik Materyalden Zehirlerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu 927001 1 1 0 0.0
VFT629 Farmasötik İlaç Şekilleri 927001 1 1 0 0.0
VFT630 Modern Farmakoloji-Toksikolojide Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri 927001 1 2 0 0.0
VFT631 İlaçların Etkileri ve İlaç Etkileşimleri 927001 2 0 0 0.0
VFT632 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı 927001 2 0 0 0.0
VFT633 Doping Amaçlı Kullanılan Maddeler 927001 2 0 0 0.0
VFT634 Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı 927001 1 0 0 0.0
VFT635 Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı 927001 2 0 0 0.0
VFT636 Hayvanlarda Ötenazi 927001 2 0 0 0.0
VFT637 Akılcı İlaç Kullanımı 927001 2 0 0 0.0
VFT638 Acil Müdahale İlaçları 927001 2 0 0 0.0
VFT639 Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar 927001 1 0 0 0.0
VFT640 Bazı Hastalıklarda İlaç Kullanımı 927001 2 0 0 0.0
VFT641 Egzotik Hayvanlarda Kullanılan İlaçlar 927001 2 0 0 0.0
VFT642 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VFT601 Toksikokinetik ve Toksikodinamik Temel Kavramlar 927001 3 0 0 0.0
VFT602 Merkezi Sinir Sistemi 927001 2 0 0 0.0
VFT603 Kalp-Damar Sistemi İlaçları 927001 2 0 0 0.0
VFT604 Besinlerde İlaç Kalıntıları 927001 2 0 0 0.0
VFT605 Solunum Sistemi İlaçları 927001 2 0 0 0.0
VFT606 Sindirim Sistemi İlaçları 927001 2 0 0 0.0
VFT607 Kemoterapötikler I 927001 3 0 0 0.0
VFT608 Pestisitler ve Analizleri 927001 1 1 0 0.0
VFT609 Mikotoksinler ve Analizleri 927001 1 1 0 0.0
VFT610 Bitkisel Zehirler ve Tedavileri 927001 3 0 0 0.0
VFT611 Kaynak Tarama ve Aktarımı 927001 2 0 0 0.0
VFT612 Kemoterapötikler II 927001 3 0 0 0.0
VFT613 Çevre Toksikolojisi 927001 3 0 0 0.0
VFT614 Farmakokinetik Hesaplamalar 927001 3 0 0 0.0
VFT615 Otonom Sinir Sistemi İlaçları 927001 2 0 0 0.0
VFT616 Kan ve Kan Şekillendiren Organlara Etkiyen İlaçlar 927001 2 0 0 0.0
VFT617 Yerel Hormonlar 927001 2 0 0 0.0
VFT618 Hormonal Sistem Farmakolojisi 927001 2 0 0 0.0
VFT619 Sıvı-Elektrolit ve Asit-Baz Denge Farmakolojisi 927001 2 0 0 0.0
VFT620 Beslenme Farmakolojisi 927001 2 0 0 0.0
VFT621 Metabolizma İlaçları 927001 2 0 0 0.0
VFT622 Biyosidal Ürünler ve Pestisitlerin Halk Sağlığı Alanında Kullanımları 927001 2 0 0 0.0
VFT623 Bağışıklık Sistemi Farmakolojisi 927001 1 0 0 0.0
VFT624 Farmakolojide Biyoteknoloji 927001 1 0 0 0.0
VFT625 Metaller ve Diğer İnorganik Zehirler 927001 3 0 0 0.0
VFT626 İmmunotoksikoloji 927001 1 0 0 0.0
VFT627 Kimyasal ve Biyolojik Silahlar 927001 1 0 0 0.0
VFT628 Forensik Toksikoloji, Biyolojik Materyalden Zehirlerin İzolasyonu ve İdentifikasyonu 927001 1 1 0 0.0
VFT629 Farmasötik İlaç Şekilleri 927001 1 1 0 0.0
VFT630 Modern Farmakoloji-Toksikolojide Kullanılan Laboratuvar Yöntemleri 927001 1 2 0 0.0
VFT631 İlaçların Etkileri ve İlaç Etkileşimleri 927001 2 0 0 0.0
VFT632 Su Ürünlerinde İlaç Kullanımı 927001 2 0 0 0.0
VFT633 Doping Amaçlı Kullanılan Maddeler 927001 2 0 0 0.0
VFT634 Kafes Kuşlarında İlaç Kullanımı 927001 1 0 0 0.0
VFT635 Laboratuvar Hayvanlarında İlaç Kullanımı 927001 2 0 0 0.0
VFT636 Hayvanlarda Ötenazi 927001 2 0 0 0.0
VFT637 Akılcı İlaç Kullanımı 927001 2 0 0 0.0
VFT638 Acil Müdahale İlaçları 927001 2 0 0 0.0
VFT639 Kedi ve Köpeklerde Davranış Bozukluklarında Kullanılan İlaçlar 927001 1 0 0 0.0
VFT640 Bazı Hastalıklarda İlaç Kullanımı 927001 2 0 0 0.0
VFT641 Egzotik Hayvanlarda Kullanılan İlaçlar 927001 2 0 0 0.0
VFT642 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0