Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sanat Tarihi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN608.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAN608.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 7 0 0 3.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN601 Büyük Selçuklu Mimarisinde Dört Eyvan Gelişimi 3 0 0 3.0 0.0
SAN602 Emevi Dönemi Cami Mimarisi 3 0 0 3.0 0.0
SAN603 Sources of Turkish İslamic Art 3 0 0 3.0 0.0
SAN604 Semavi Dinlerde Mabet 3 0 0 3.0 0.0
SAN605 Osmanlı Mimarlık Teşkilatı ve Osmanlı Mimarları 3 0 0 3.0 0.0
SAN606 Batılılaşma Devri Osmanlı Mimarisi ve Üslup Değişmeleri 3 0 0 3.0 0.0
SAN607 Klasik Devir Osmanlı Mimarisinin Seyri ve İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
SAN609 Türk Kaleleri 3 0 0 3.0 0.0
SAN610 Türk Evi 3 0 0 3.0 7.5
SAN611 Türk Sanatında Motif ve Semboller 3 0 0 3.0 7.5
SAN612 Osmanlı Paleografyası 3 0 0 3.0 0.0
SAN613 Batı Sanatına Giriş (Ortaçağ-Rönesans) 3 0 0 3.0 7.5
SAN614 Batı Sanatı Karşılaştırmaları (Barok-20.yy) 3 0 0 3.0 7.5
SAN616 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular 3 0 0 3.0 7.5
SAN621 Avrupa Mimarisinin Kaynak ve Kökeni 3 0 0 3.0 7.5
SAN623 Türk Dokuma Sanatları 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SAN601 Büyük Selçuklu Mimarisinde Dört Eyvan Gelişimi 3 0 0 3.0 0.0
SAN602 Emevi Dönemi Cami Mimarisi 3 0 0 3.0 0.0
SAN603 Sources of Turkish İslamic Art 3 0 0 3.0 0.0
SAN604 Semavi Dinlerde Mabet 3 0 0 3.0 0.0
SAN605 Osmanlı Mimarlık Teşkilatı ve Osmanlı Mimarları 3 0 0 3.0 0.0
SAN606 Batılılaşma Devri Osmanlı Mimarisi ve Üslup Değişmeleri 3 0 0 3.0 0.0
SAN607 Klasik Devir Osmanlı Mimarisinin Seyri ve İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
SAN609 Türk Kaleleri 3 0 0 3.0 0.0
SAN610 Türk Evi 3 0 0 3.0 0.0
SAN611 Türk Sanatında Motif ve Semboller 3 0 0 3.0 0.0
SAN612 Osmanlı Paleografyası 3 0 0 3.0 0.0
SAN613 Batı Sanatına Giriş (Ortaçağ-Rönesans) 3 0 0 3.0 7.5
SAN614 Batı Sanatı Karşılaştırmaları (Barok-20.yy) 3 0 0 3.0 7.5
SAN616 Avrupa Resim Sanatında Mitolojik Konular 3 0 0 3.0 7.5
SAN617 Türk-İslam Minyatürlerinde İkonografik Konular 3 0 0 3.0 7.5
SAN618 Türk Çini ve Seramik Sanatı 3 0 0 3.0 7.5
SAN621 Avrupa Mimarisinin Kaynak ve Kökeni 3 0 0 3.0 7.5
SAN623 Türk Dokuma Sanatları 3 0 0 3.0 0.0