Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları (DSPL)

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
FBS-2Seçmeli II 927003 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
FBETZTez 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FBETZTez 927001 0 0 0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0
FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YEU601 Yenilenebilir Enerj Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
YEU602 Güneş Enerjisinin ve Yenilenebilir Enerjinin Fizik Temelleri 927001 4 0 0 0.0
YEU603 Fotovoltaik Güneş Pilleri 927001 3 0 0 0.0
YEU604 Hidrojen Enerjisi Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0
YEU605 Denizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
YEU606 Enerji Dönüşümü ve Depolama Malzemeleri 927001 3 0 0 0.0
YEU607 Enerji Etkin Yapı Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
YEU608 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi Deney Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
YEU609 Hidroelektrik Enerji 927001 3 0 0 0.0
YEU610 Hidrolojiye Giriş 927001 3 0 0 0.0
YEU611 İleri Isı Transferi ve Kütle Geçişi 927001 3 0 0 0.0
YEU612 Mühendislikte Optimizasyon 927001 3 0 0 0.0
YEU613 Enerji İşletmelerinde Stratejik Yönetim 927001 3 0 0 0.0
YEU614 Enerji Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
YEU615 Foto-Voltaik Güç Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
YEU616 Endüstride Enerji Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
YEU617 Enerji Hukuku 927001 3 0 0 0.0
YEU618 Termoelektrik Sistemler 927001 3 0 0 0.0
YEU619 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjili Sistemler 927001 3 0 0 0.0
YEU620 Güneş Enerjisi Toplayıcıları 927001 3 0 0 0.0
YEU621 Rüzgar Enerjisi 927001 3 0 0 0.0
YEU622 Biyokütle Enerjisi ve Yararlanma Metotları 927001 3 0 0 0.0
YEU623 Gazlaştırma ve Gaz Saflaştırma Metotları 927001 3 0 0 0.0
FBS-2 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
YEU601 Yenilenebilir Enerj Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
YEU602 Güneş Enerjisinin ve Yenilenebilir Enerjinin Fizik Temelleri 927001 4 0 0 0.0
YEU603 Fotovoltaik Güneş Pilleri 927001 3 0 0 0.0
YEU604 Hidrojen Enerjisi Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0
YEU605 Denizlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları 927001 3 0 0 0.0
YEU606 Enerji Dönüşümü ve Depolama Malzemeleri 927001 3 0 0 0.0
YEU607 Enerji Etkin Yapı Tasarımı 927001 3 0 0 0.0
YEU608 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi Deney Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
YEU609 Hidroelektrik Enerji 927001 3 0 0 0.0
YEU610 Hidrolojiye Giriş 927001 3 0 0 0.0
YEU611 İleri Isı Transferi ve Kütle Geçişi 927001 3 0 0 0.0
YEU612 Mühendislikte Optimizasyon 927001 3 0 0 0.0
YEU613 Enerji İşletmelerinde Stratejik Yönetim 927001 3 0 0 0.0
YEU614 Enerji Sektöründe Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
YEU615 Foto-Voltaik Güç Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
YEU616 Endüstride Enerji Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
YEU617 Enerji Hukuku 927001 3 0 0 0.0
YEU618 Termoelektrik Sistemler 927001 3 0 0 0.0
YEU619 Güneş Enerjisi ve Güneş Enerjili Sistemler 927001 3 0 0 0.0
YEU620 Güneş Enerjisi Toplayıcıları 927001 3 0 0 0.0
YEU621 Rüzgar Enerjisi 927001 3 0 0 0.0
YEU622 Biyokütle Enerjisi ve Yararlanma Metotları 927001 3 0 0 0.0
YEU623 Gazlaştırma ve Gaz Saflaştırma Metotları 927001 3 0 0 0.0