Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Moleküler Biyoloji ve Genetik

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
 2. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
 3. Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
 4. Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
 5. Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
 6. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
 7. Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
 8. Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
 9. Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir
 10. Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Alanının gelişmesinde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları, alanının uygulamalarına etkileri açısından değerlendirebilir
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri öğretebilir
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilimsel süreçlerin temel işleyişlerini ve teorik temellerini açıklar
 • Dünya çapındaki moleküler biyoloji ve moleküler genetik literatürünü okur ve eleştirel bir bakışla literatürde bulunan eksikleri ve problemleri tespit eder
 • Eğitim, endüstri, tarım, sağlık, çevre, enerji ve biyoteknoloji alanlarında disiplinler arası çalışmalara katılır ve diğer disiplinlerin problemleri içindeki moleküler biyoloji ve genetik ögelerini tanır ve açıklar
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Moleküler biyoloji ve moleküler genetik ile ilgili problemlerin çözümüne yönelik hipotez kurar, uygun istatistiksel yöntemleri seçer ve en güncel deneysel yaklaşımlarla çözer
 • Güncel teorik ve teknolojik gelişmeleri takip eder, yaşam boyu eğitimi kendisine amaç edinir
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Uzmanlaştığı alanda en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilir
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir
 • Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki uygulamalarda, toplumsal ve evrensel değerlere duyarlı, ülkenin öncelikli alanlarını gözeten, araştıran ve bu konularda üretim yapan, katkı sağlayan, etik ve sorumluluk sahibidir

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBS-1Seçmeli I SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBS-2Seçmeli II SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBS-1 / Seçmeli I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FMBG601 Bakteri Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FMBG602 Bitkisel ikincil Metobolitler 3 0 0 3.0 0.0
FMBG603 Biyoçipler 3 0 0 3.0 0.0
FMBG604 Biyoinformatik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG605 Biyo-iyileştirme 3 0 0 3.0 0.0
FMBG606 Biyonanoteknoloji 3 0 0 3.0 0.0
FMBG607 Biyopolimer Biyoteknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FMBG608 Biyoyakıtlar 3 0 0 3.0 0.0
FMBG609 Çevre Biyoteknolojisi 2 0 0 2.0 0.0
FMBG610 Elektroforetik Teknikler 3 0 0 3.0 0.0
FMBG611 Endüstriyel Enzimler 3 0 0 3.0 0.0
FMBG612 Endüstriyel Genetik 2 0 0 2.0 7.5
FMBG613 Enzimlerin Etki Mekanizmaları 3 0 0 3.0 0.0
FMBG614 Epigenetik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG615 Filogenetik Sistematik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG616 Gen Tedavisi 2 0 0 2.0 0.0
FMBG617 Genomik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG618 İleri Biyoistatistik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG619 İmmobilizasyon Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
FMBG620 İmmünogenetik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG621 Metagenomik 3 0 0 3.0 7.5
FMBG622 Mikrobiyal Biyoteknoloji 3 0 0 3.0 0.0
FMBG623 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
FMBG624 Mikroorganizmalara Gen Transfer Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
FMBG625 Moleküler Etkileşim ve Sanal Tarama 3 0 0 3.0 0.0
FMBG626 Moleküler Mikrobiyoloji 3 0 0 3.0 0.0
FMBG627 Populasyon Genetiği 3 0 0 3.0 0.0
FMBG628 Prokaryotik Salgı Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
FMBG629 Protein Kromatografisi 3 0 0 3.0 0.0
FMBG630 Protein Trafiği 3 0 0 3.0 0.0
FMBG631 Proteomik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG632 PZR Teknikleri ve Dizileme 3 0 0 3.0 0.0
FMBG633 Rekombinant DNA Teknolojileri 3 0 0 3.0 0.0
FMBG634 Sentetik Biyoloji 2 0 0 2.0 0.0
FMBG635 Sistemler Biyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FMBG636 Transkriptomik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
MBG601 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 0 3.0 0.0
MBG602 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
MBG603 Bakteriyal Sistematiği Prensipleri 3 0 0 3.0 0.0
MBG604 Moleküler Mikrobiyoloji 3 0 0 3.0 0.0
MBG605 Mikrobiyolojide Araştırma Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
MBG606 Prokaryotik Filogeni 3 0 0 3.0 0.0
MBG607 Filogenetik Sistematik 3 0 0 3.0 0.0
MBG608 Populasyon Genetiği 3 0 0 3.0 0.0
MBG609 Biyologlar İçin Temel İstatistik 3 0 0 3.0 0.0
MBG610 Endüstriyel Genetik 3 0 0 3.0 0.0
MBG611 Prokaryatik Genetik 3 0 0 3.0 0.0
MBG612 Bakteri Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
MBG613 Gen Klonlama 3 0 0 3.0 0.0
MBG614 Genetik Analizlere Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MBG615 Mikrobiyal Biyoteknoloji 4 0 0 4.0 0.0
MBG616 Jel Elektroforez Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
MBG617 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 3 0 0 3.0 0.0
MBG618 Gen Expresyon Analizi 3 0 0 3.0 0.0
MBG619 Bitki Doku Kültürü 2 2 0 3.0 0.0
FBS-2 / Seçmeli II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
FMBG601 Bakteri Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FMBG602 Bitkisel ikincil Metobolitler 3 0 0 3.0 0.0
FMBG603 Biyoçipler 3 0 0 3.0 0.0
FMBG604 Biyoinformatik 3 0 0 3.0 7.5
FMBG605 Biyo-iyileştirme 3 0 0 3.0 0.0
FMBG606 Biyonanoteknoloji 3 0 0 3.0 0.0
FMBG607 Biyopolimer Biyoteknolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FMBG608 Biyoyakıtlar 3 0 0 3.0 0.0
FMBG609 Çevre Biyoteknolojisi 2 0 0 2.0 0.0
FMBG610 Elektroforetik Teknikler 3 0 0 3.0 0.0
FMBG611 Endüstriyel Enzimler 3 0 0 3.0 0.0
FMBG612 Endüstriyel Genetik 2 0 0 2.0 7.5
FMBG613 Enzimlerin Etki Mekanizmaları 3 0 0 3.0 0.0
FMBG614 Epigenetik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG615 Filogenetik Sistematik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG616 Gen Tedavisi 2 0 0 2.0 0.0
FMBG617 Genomik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG618 İleri Biyoistatistik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG619 İmmobilizasyon Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
FMBG620 İmmünogenetik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG621 Metagenomik 3 0 0 3.0 7.5
FMBG622 Mikrobiyal Biyoteknoloji 3 0 0 3.0 0.0
FMBG623 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
FMBG624 Mikroorganizmalara Gen Transfer Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
FMBG625 Moleküler Etkileşim ve Sanal Tarama 3 0 0 3.0 0.0
FMBG626 Moleküler Mikrobiyoloji 3 0 0 3.0 0.0
FMBG627 Populasyon Genetiği 3 0 0 3.0 0.0
FMBG628 Prokaryotik Salgı Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
FMBG629 Protein Kromatografisi 3 0 0 3.0 0.0
FMBG630 Protein Trafiği 3 0 0 3.0 0.0
FMBG631 Proteomik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG632 PZR Teknikleri ve Dizileme 3 0 0 3.0 0.0
FMBG633 Rekombinant DNA Teknolojileri 3 0 0 3.0 0.0
FMBG634 Sentetik Biyoloji 2 0 0 2.0 0.0
FMBG635 Sistemler Biyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
FMBG636 Transkriptomik 3 0 0 3.0 0.0
FMBG637 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
MBG601 Mikrobiyal Ekoloji 3 0 0 3.0 0.0
MBG602 Mikrobiyolojide İzolasyon Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
MBG603 Bakteriyal Sistematiği Prensipleri 3 0 0 3.0 0.0
MBG604 Moleküler Mikrobiyoloji 3 0 0 3.0 0.0
MBG605 Mikrobiyolojide Araştırma Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
MBG606 Prokaryotik Filogeni 3 0 0 3.0 0.0
MBG607 Filogenetik Sistematik 3 0 0 3.0 0.0
MBG608 Populasyon Genetiği 3 0 0 3.0 0.0
MBG609 Biyologlar İçin Temel İstatistik 3 0 0 3.0 0.0
MBG610 Endüstriyel Genetik 3 0 0 3.0 0.0
MBG611 Prokaryatik Genetik 3 0 0 3.0 0.0
MBG612 Bakteri Fizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
MBG613 Gen Klonlama 3 0 0 3.0 0.0
MBG614 Genetik Analizlere Giriş 3 0 0 3.0 0.0
MBG615 Mikrobiyal Biyoteknoloji 4 0 0 4.0 0.0
MBG616 Jel Elektroforez Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
MBG617 Gen Klonlamanın Temel Prensipleri 3 0 0 3.0 0.0
MBG618 Gen Expresyon Analizi 3 0 0 3.0 0.0
MBG619 Bitki Doku Kültürü 2 2 0 3.0 0.0