Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Geleneksel Türk Müziği

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Doç. Dr. Fatih AKBULUT
Devlet Konservatuvarı
Güzel Sanatlar Kampüsü / Samsun
Telefon: 0 (362) 445 00 13 / 75 00 | Faks: 0 (362)445 00 46 omusdk@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
GTM629.Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESEMDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM601 Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri I 3 0 0 3.0 0.0
GTM602 Halk Bilim Kuramları ve Araştırma Yöntemleri II 3 0 0 3.0 0.0
GTM603 Türk Halk Edebiyatına Giriş I 3 0 0 3.0 0.0
GTM604 Türk Halk Edebiyatına Giriş II 3 0 0 3.0 0.0
GTM605 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği I 3 0 0 3.0 0.0
GTM606 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği II 3 0 0 3.0 0.0
GTM607 Türk Din Musikisi I 3 0 0 3.0 0.0
GTM608 Türk Din Musikisi II 3 0 0 3.0 0.0
GTM609 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve 3 0 0 3.0 0.0
GTM610 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve 3 0 0 3.0 0.0
GTM611 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı I 3 0 0 3.0 0.0
GTM612 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı II 3 0 0 3.0 0.0
GTM613 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası I 3 0 0 3.0 0.0
GTM614 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası II 3 0 0 3.0 0.0
GTM615 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları I 3 0 0 3.0 0.0
GTM616 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları II 3 0 0 3.0 0.0
GTM617 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı I 3 0 0 3.0 0.0
GTM618 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı II 3 0 0 3.0 0.0
GTM619 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin 3 0 0 3.0 0.0
GTM620 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin 3 0 0 3.0 0.0
GTM621 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri 3 0 0 3.0 0.0
GTM622 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri 3 0 0 3.0 0.0
GTM623 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları I 3 0 0 3.0 0.0
GTM624 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları II 3 0 0 3.0 0.0
GTM625 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri I 3 0 0 3.0 0.0
GTM626 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri II 3 0 0 3.0 0.0
GTM627 Bağlama Sesleyiş Teknikleri I 3 0 0 3.0 0.0
GTM628 Bağlama Sesleyiş Teknikleri II 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
GTM601 Halk Bilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri I 3 0 0 3.0 0.0
GTM602 Halk Bilim Kuramları ve Araştırma Yöntemleri II 3 0 0 3.0 0.0
GTM603 Türk Halk Edebiyatına Giriş I 3 0 0 3.0 0.0
GTM604 Türk Halk Edebiyatına Giriş II 3 0 0 3.0 0.0
GTM605 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği I 3 0 0 3.0 0.0
GTM606 Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği II 3 0 0 3.0 0.0
GTM607 Türk Din Musikisi I 3 0 0 3.0 0.0
GTM608 Türk Din Musikisi II 3 0 0 3.0 0.0
GTM609 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve 3 0 0 3.0 0.0
GTM610 Türk Sanat Müziği Nazariyat ve Solfejli Öğretim Yöntem ve 3 0 0 3.0 0.0
GTM611 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı I 3 0 0 3.0 0.0
GTM612 Dünya Geleneksel Vurmalı Çalgılar Edebiyatı II 3 0 0 3.0 0.0
GTM613 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası I 3 0 0 3.0 0.0
GTM614 Gelenekselden Evrensele Gitar Repertuvarı ve İcrası II 3 0 0 3.0 0.0
GTM615 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları I 3 0 0 3.0 0.0
GTM616 Türk Bestecilerin Piyano Yapıtları II 3 0 0 3.0 0.0
GTM617 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı I 3 0 0 3.0 0.0
GTM618 Dünya Geleneksel Üflemeli Çalgılar Edebiyatı II 3 0 0 3.0 0.0
GTM619 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin 3 0 0 3.0 0.0
GTM620 Geleneksel Türk Müziğinde Piyano İçin Bestelenmiş Eserlerin 3 0 0 3.0 0.0
GTM621 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri 3 0 0 3.0 0.0
GTM622 Türk Müziği Makamlarının Seçilen Repertuvar Örnekleri 3 0 0 3.0 0.0
GTM623 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları I 3 0 0 3.0 0.0
GTM624 Türk Müziğinde Dikte Uygulamaları II 3 0 0 3.0 0.0
GTM625 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri I 3 0 0 3.0 0.0
GTM626 Ud Öğretim Yöntem ve Teknikleri II 3 0 0 3.0 0.0
GTM627 Bağlama Sesleyiş Teknikleri I 3 0 0 3.0 0.0
GTM628 Bağlama Sesleyiş Teknikleri II 3 0 0 3.0 0.0
GTM630 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II 3 0 0 3.0 0.0