Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DKH511Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği I 927001 3 2 0 6.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 3 2 0 6.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DKH512Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği II 927001 3 2 0 6.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 3 2 0 6.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBEPRJDönem Projesi 927001 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DKH501 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I 927001 2 0 0 0.0
DKH502 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II 927001 2 0 0 0.0
DKH503 Ürojinekoloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
DKH504 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
DKH505 Kadın Ruh Sağlığı 927001 2 0 0 0.0
DKH506 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması 927001 0 8 0 0.0
DKH507 Cinsel Sağlık 927001 2 0 0 0.0
DKH508 Ebeveynliğe Hazırlık ve Hemşirelik Yaklaşımı 927001 2 0 0 0.0
DKH509 Kadın Sağlığında Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
DKH510 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Klinik Öğretim İlkeleri 927001 2 0 0 0.0
DKH513 İnfertilite Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
DKH514 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Yasal ve Etik Konular 927001 3 0 0 0.0
DKH515 Doğurganlığın Düzenlenmesi ve Hemşirelik Bakımı 927001 3 2 0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DKH501 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I 927001 2 0 0 0.0
DKH502 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II 927001 2 0 0 0.0
DKH503 Ürojinekoloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
DKH504 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
DKH505 Kadın Ruh Sağlığı 927001 2 0 0 0.0
DKH506 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması 927001 0 8 0 0.0
DKH507 Cinsel Sağlık 927001 2 0 0 0.0
DKH508 Ebeveynliğe Hazırlık ve Hemşirelik Yaklaşımı 927001 2 0 0 0.0
DKH509 Kadın Sağlığında Tamamlayıcı ve Alternatif Bakım Yöntemleri 927001 2 0 0 0.0
DKH510 Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Klinik Öğretim İlkeleri 927001 2 0 0 0.0
DKH513 İnfertilite Hemşireliği 927001 2 0 0 0.0
DKH514 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Yasal ve Etik Konular 927001 3 0 0 0.0
DKH515 Doğurganlığın Düzenlenmesi ve Hemşirelik Bakımı 927001 3 2 0 6.0