Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBEU-1Seçmeli Ders 1 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBEU-2Seçmeli Ders 2 SDG 0 0 0 0.0 0.0
ETPDPDönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ETPDPDönem Projesi Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBEU-1 / Seçmeli Ders 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3.0 0.0
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3.0 0.0
EBUT603 Eğitim Denetimi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 3 0 0 3.0 0.0
EBUT606 Eğitim Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT608 Meslek Etiği 3 0 0 3.0 0.0
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 2 2 0 3.0 0.0
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 2 0 0 2.0 0.0
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 3 0 0 3.0 0.0
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT615 Örgütsel İletişim 3 0 0 3.0 0.0
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim 3 0 0 3.0 0.0
EBUT617 Türkite Eğitim Sisteminde Güncel Konular 3 0 0 3.0 0.0
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT619 Eğitim İstatistiği 3 0 0 3.0 0.0
EBUT620 Yönetim Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT621 Eğitim Finansmanı 3 0 0 3.0 0.0
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3.0 0.0
EBUT624 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3.0 0.0
EBEU-2 / Seçmeli Ders 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EBUT601 Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama 3 0 0 3.0 0.0
EBUT602 Eğitim Ekonomisi ve Planlaması 3 0 0 3.0 4.0
EBUT603 Eğitim Denetimi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT604 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
EBUT605 Eğitimde Örgütsel Davranış 3 0 0 3.0 6.0
EBUT606 Eğitim Hukuku 3 0 0 3.0 6.0
EBUT607 Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT608 Meslek Etiği 3 0 0 3.0 0.0
EBUT609 Meslek Danışmanlığı ve Uygulaması 2 2 0 3.0 0.0
EBUT610 Çağdaş Eğitim Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
EBUT611 İnsan Davranışının Kültürel Kaynakları 2 0 0 2.0 0.0
EBUT612 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT613 Okul Yönetiminde Liderlik 3 0 0 3.0 0.0
EBUT614 Örgüt Sosyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT615 Örgütsel İletişim 3 0 0 3.0 0.0
EBUT616 Hizmet İçi Eğitim 3 0 0 3.0 0.0
EBUT617 Türkite Eğitim Sisteminde Güncel Konular 3 0 0 3.0 0.0
EBUT618 Eğitimde Toplam Kalite Yöntemi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT619 Eğitim İstatistiği 3 0 0 3.0 0.0
EBUT620 Yönetim Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
EBUT621 Eğitim Finansmanı 3 0 0 3.0 0.0
EBUT622 Eğitim Ekonomisi Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
EBUT623 Eğitimde Politika Oluşturma ve Yenilik 3 0 0 3.0 0.0
EBUT624 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
EBUT625 Modern Eğitim Teorisyenleri 3 0 0 3.0 0.0