Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
TSB601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
TSB601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 7 0 0 3.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2501036602012 Tarih Öğretimi İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
2501036612012 Ortaöğretim Tarih Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2501036632012 Edebi Metinlerde Tarih Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
2501036642012 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
2501036652012 Sosyal Bilimlerde İstatistik 3 0 0 3.0 0.0
2501036662012 Tarih Öğretimi Araştırmaları 3 0 0 3.0 0.0
2501036672012 Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3.0 0.0
2501036682012 Tarih ve Monografi 3 0 0 3.0 0.0
2501036692012 Tarih Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
2501036702012 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
2501036712012 Tarih ve Sosyoloji 3 0 0 3.0 0.0
2501036722012 Eğitim Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
2501036732012 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036742012 Türk Anayasa Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036752012 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036762012 Siyasal Düdşünceler Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036772012 Türk Kültür Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036782012 Türk Tarihinin Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
2501036792012 Xıx.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036802012 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti 3 0 0 3.0 0.0
2501036812012 Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036822012 Osmanlıca Tarih Metinleri 3 0 0 3.0 0.0
2501036832012 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 3 0 0 3.0 0.0
TRE606 Milli Eğitim Programlarında Atatürkçülük Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
TRE608 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 2 0 0 2.0 0.0
TRE617 Türk Yenileşme Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
TRE618 Türk Anayasa Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
TRE620 Siyasal Düşünceler Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
TRE621 Türk Kültür Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
TRE622 Türk Tarihinin Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
TRE624 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet 2 0 0 2.0 0.0
TRE626 Osmanlıca Tarih Metinleri 2 0 0 2.0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2501036602012 Tarih Öğretimi İlke ve Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
2501036612012 Ortaöğretim Tarih Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3.0 0.0
2501036632012 Edebi Metinlerde Tarih Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
2501036642012 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
2501036652012 Sosyal Bilimlerde İstatistik 3 0 0 3.0 0.0
2501036662012 Tarih Öğretimi Araştırmaları 3 0 0 3.0 0.0
2501036672012 Türk Eğitim Sisteminin Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3.0 0.0
2501036682012 Tarih ve Monografi 3 0 0 3.0 0.0
2501036692012 Tarih Felsefesi 3 0 0 3.0 0.0
2501036702012 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
2501036712012 Tarih ve Sosyoloji 3 0 0 3.0 0.0
2501036722012 Eğitim Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
2501036732012 Türk Yenileşme Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036742012 Türk Anayasa Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036752012 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036762012 Siyasal Düdşünceler Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036772012 Türk Kültür Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036782012 Türk Tarihinin Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
2501036792012 Xıx.Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036802012 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti 3 0 0 3.0 0.0
2501036812012 Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2501036822012 Osmanlıca Tarih Metinleri 3 0 0 3.0 0.0
2501036832012 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 3 0 0 3.0 0.0
TRE606 Milli Eğitim Programlarında Atatürkçülük Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
TRE608 Türk Eğitim Sistemi ve Sorunları 2 0 0 2.0 0.0
TRE617 Türk Yenileşme Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
TRE618 Türk Anayasa Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
TRE620 Siyasal Düşünceler Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
TRE621 Türk Kültür Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
TRE622 Türk Tarihinin Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
TRE624 Yakın Çağda Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet 2 0 0 2.0 0.0
TRE626 Osmanlıca Tarih Metinleri 2 0 0 2.0 0.0