Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Fizik Eğitimi programı 2013-2014 Eğtiim Öğretim yılı güz yarıyılında öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

master

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Ales puanı ve lisans not ortalaması kabulde dikkate alınır

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programına başvurabilir

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Vize Final ve Bütünleme sınavlarının yanıda dönem içi ödevler dikkate alınır

Mezuniyet Koşulları

24 kredi dersin tamamlanması yanında seminer ve tez çalışmasından oluşur

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Önder KABADAYI,
Bölüm Başkanı
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi programı
Atakum Samsun

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
MFE601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OFMF609Kuantum Mekaniği Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
Toplam 7 0 0 7.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
MFE601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
OFMF612Fizik Eğitiminde Güncel Konular Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
Toplam 9 0 0 5.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OFMF601 İleri Katıhal Fiziği I 4 0 0 4.0 0.0
OFMF602 İleri Katıhal Fiziği II 4 0 0 4.0 0.0
OFMF603 Kristal Simetrileri I 4 0 0 4.0 0.0
OFMF604 Kristal Simetrileri II 4 0 0 4.0 0.0
OFMF605 Fizik Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşım ve Uygulamalar 3 0 0 3.0 0.0
OFMF606 Fizik Eğitiminde Kavram Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
OFMF607 Fizik Eğitiminde Güncel Materyal Geliştirme Yaklaşımı 3 0 0 3.0 0.0
OFMF608 Fizik Eğitiminde Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
OFMF610 Nükleer Fizikte Seçme Konular 4 0 0 4.0 0.0
OFMF611 Fen Eğitiminde Bilim Tarihi ve Bilimin Doğası 2 0 0 2.0 0.0
OFMF613 Moleküler Hesaplama Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
OFMF614 Deneysel ve Teorik Spektroskopik Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
OFMF601 İleri Katıhal Fiziği I 4 0 0 4.0 0.0
OFMF602 İleri Katıhal Fiziği II 4 0 0 4.0 0.0
OFMF603 Kristal Simetrileri I 4 0 0 4.0 0.0
OFMF604 Kristal Simetrileri II 4 0 0 4.0 0.0
OFMF605 Fizik Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşım ve Uygulamalar 3 0 0 3.0 0.0
OFMF606 Fizik Eğitiminde Kavram Öğretimi 2 0 0 2.0 0.0
OFMF607 Fizik Eğitiminde Güncel Materyal Geliştirme Yaklaşımı 3 0 0 3.0 0.0
OFMF608 Fizik Eğitiminde Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
OFMF610 Nükleer Fizikte Seçme Konular 4 0 0 4.0 0.0
OFMF611 Fen Eğitiminde Bilim Tarihi ve Bilimin Doğası 2 0 0 2.0 0.0
OFMF613 Moleküler Hesaplama Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
OFMF614 Deneysel ve Teorik Spektroskopik Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0