Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
MFE601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
MFE601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 7 0 0 3.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İFBE601 Fen Eğitiminde Güncel Araştırmalar I İfbe601 3 0 0 3.0 0.0
İFBE603 Öğretme-Öğrenme Süreçleri İfbe603 3 0 0 3.0 0.0
İFBE604 Program Geliştirme ve Değerlendirme İfbe604 3 0 0 3.0 0.0
İFBE605 İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
İFBE606 İlköğretimde Fen Bilgisi Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE607 İlköğretimde Fen Deneyleri 1 3 0 0 3.0 7.5
İFBE608 Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE609 Fen Eğitiminde Seçme Konular 3 0 0 3.0 0.0
İFBE610 İlköğretimde Fen Deneyleri II İfbe610 2 2 0 3.0 0.0
İFBE611 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları I 3 0 0 3.0 0.0
İFBE612 Fen Bilimlerinde Temel Kavramların Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE614 İnsan Çevre ve Fen Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE615 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları II 3 0 0 3.0 0.0
İFBE616 Fen Bilgisinde Kavram Geliştirme ve Öğretimi İfbe616 3 0 0 3.0 0.0
İFBE617 Fen Eğitiminin Yaşamsal Önemi İfbe617 3 0 0 3.0 0.0
İFBE618 Fen Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar İfbe618 3 0 0 3.0 0.0
İFBE619 Fen Bilgisinin Yapısı ve Yapılandırıcı Öğrenme Teorisi İfbe619 3 0 0 3.0 7.5
İFBE620 Fen Eğitiminde Temel Kimya Kavramları İfbe620 3 0 0 3.0 0.0
İFBE621 Fen Eğitiminde Modeller ve Modelleme İfbe621 3 0 0 3.0 0.0
İFBE622 Fen Eğitiminde Kavramsal Öğrenme İfbe622 3 0 0 3.0 0.0
İFBE623 Fen Eğitiminde İstatistik İfbe623 3 0 0 3.0 7.5
İFBE624 Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi İfbe624 3 0 0 3.0 0.0
İFBE625 Fen Eğitiminde Temel Astronomi Kavramları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE626 Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları ve Ulusal-Uluslararası Çalışmaların Karşılaştırılması 3 0 0 3.0 0.0
İFBE627 Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE629 Fen Eğitiminde Ders Materyali Olarak Bilgisayar Animasyonları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE630 Bilim Felsefesi ve Eğitime Yansımaları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE631 Fen Eğitiminde Bilgisayar Paket Programlarıyla İstatistik Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE632 Fen Eğitiminde Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistik Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
MFE602 Bilim Merkezleri Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İFBE601 Fen Eğitiminde Güncel Araştırmalar I İfbe601 3 0 0 3.0 0.0
İFBE603 Öğretme-Öğrenme Süreçleri İfbe603 3 0 0 3.0 0.0
İFBE604 Program Geliştirme ve Değerlendirme İfbe604 3 0 0 3.0 0.0
İFBE605 İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE606 İlköğretimde Fen Bilgisi Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE607 İlköğretimde Fen Deneyleri 1 3 0 0 3.0 0.0
İFBE608 Bilgisayar Destekli Fen Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE609 Fen Eğitiminde Seçme Konular 3 0 0 3.0 0.0
İFBE610 İlköğretimde Fen Deneyleri II İfbe610 2 2 0 3.0 0.0
İFBE611 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları I 3 0 0 3.0 0.0
İFBE612 Fen Bilimlerinde Temel Kavramların Tarihsel Gelişimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE614 İnsan Çevre ve Fen Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İFBE615 Fen Eğitiminde Seminer Çalışmaları II 3 0 0 3.0 0.0
İFBE616 Fen Bilgisinde Kavram Geliştirme ve Öğretimi İfbe616 3 0 0 3.0 0.0
İFBE617 Fen Eğitiminin Yaşamsal Önemi İfbe617 3 0 0 3.0 0.0
İFBE618 Fen Öğretiminde Güncel Yaklaşımlar İfbe618 3 0 0 3.0 0.0
İFBE619 Fen Bilgisinin Yapısı ve Yapılandırıcı Öğrenme Teorisi İfbe619 3 0 0 3.0 0.0
İFBE620 Fen Eğitiminde Temel Kimya Kavramları İfbe620 3 0 0 3.0 0.0
İFBE621 Fen Eğitiminde Modeller ve Modelleme İfbe621 3 0 0 3.0 0.0
İFBE622 Fen Eğitiminde Kavramsal Öğrenme İfbe622 3 0 0 3.0 0.0
İFBE623 Fen Eğitiminde İstatistik İfbe623 3 0 0 3.0 0.0
İFBE624 Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi İfbe624 3 0 0 3.0 7.5
İFBE625 Fen Eğitiminde Temel Astronomi Kavramları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE626 Yaşam Temelli Öğrenme Uygulamaları ve Ulusal-Uluslararası Çalışmaların Karşılaştırılması 3 0 0 3.0 0.0
İFBE627 Fen Eğitiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE629 Fen Eğitiminde Ders Materyali Olarak Bilgisayar Animasyonları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE630 Bilim Felsefesi ve Eğitime Yansımaları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE631 Fen Eğitiminde Bilgisayar Paket Programlarıyla İstatistik Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İFBE632 Fen Eğitiminde Parametrik ve Parametrik Olmayan İstatistik Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
MFE602 Bilim Merkezleri Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0