Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Temel Eğitim

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
TML601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 7.5
Toplam 3 0 0 7.5
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
EBESYLSeminer 927001 0 0 0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
TML601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 7 0 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBETZTez 927001 0 0 0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
EBETZTez 927001 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSEÖ630 Türkiyenin Sosyo-Ekonomik Yapısı İseö630 927001 3 0 0 0.0
İSEÖ632 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İseö632 927001 3 0 0 0.0
İSÖE602 Eğitim Araştırmalarında İstatistiklik İşlemleri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE603 Eğitimin Felsefi Temelleri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE604 Felsefede Sokrates ve Sokratesçi Öğretme Yaklaşımı 927001 3 0 0 0.0
İSÖE605 Türk Eğitim Tarihinde İlköğretim Sistemi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE606 İlköğretim Okulu Programı ve Öğretim Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE608 İlköğretimde Yaratıcı Dramanın Yeri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE609 Yaratıcı Drama Destekli Okuma ve Yazma Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE610 İlköğretimde Okuduğunu Anlama Eğitimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE611 İlköğretimde Alan Dersi Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE612 İlköğretimde Alan Programlarının İncelenmesi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE613 İlköğretim Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar 927001 3 0 0 0.0
İSÖE614 İlköğretimde Eğitim Politikaları ve Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
İSÖE615 Fen Öğretiminde Sınıf İçi Deneysel Etkinliklerin Temelleri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE616 Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE617 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE618 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 927001 3 0 0 0.0
İSÖE619 Karşılatırmalı İlköğretim 927001 3 0 0 0.0
İSÖE620 Öğrenme Kuramları 927001 3 0 0 0.0
İSÖE621 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 927001 3 0 0 0.0
İSÖE622 İlköğretimde Rehberlik 927001 3 0 0 0.0
İSÖE623 Okul Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE625 Yaratıcılık Eğitimi ve Yaratıcı Performansın Geliştirilmesi İsöe625 927001 3 0 0 0.0
İSÖE626 Karşılaştırmalı Erken Çocukluk Eğitimi ve Kuramları İsöe626 927001 3 0 0 0.0
İSÖE627 Matematik Öğretiminde Problem Çözme Süreci 927001 3 0 0 0.0
İSÖE628 Öğrenme, Kavramsal Gelişim ve Bilim Eğitimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE629 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE631 İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE633 İlköğretimde Eğitsel Metinler ve Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE635 Gelişim Psikolojisi ve Çocuklarda Gelişim Sorunları 927001 2 0 0 0.0
İSÖE636 Öğretme Süreçleri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE637 Fen Öğretiminde Akıllı Yürütme (Argüman Geliştirme) 927001 3 0 0 0.0
İSÖE639 Öğrenme Kuramları 927001 3 0 0 0.0
İSÖE641 Öğrenme Kuramları 927001 0 0 0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
İSEÖ630 Türkiyenin Sosyo-Ekonomik Yapısı İseö630 927001 3 0 0 0.0
İSEÖ632 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İseö632 927001 3 0 0 0.0
İSÖE602 Eğitim Araştırmalarında İstatistiklik İşlemleri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE603 Eğitimin Felsefi Temelleri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE604 Felsefede Sokrates ve Sokratesçi Öğretme Yaklaşımı 927001 3 0 0 0.0
İSÖE605 Türk Eğitim Tarihinde İlköğretim Sistemi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE606 İlköğretim Okulu Programı ve Öğretim Teknolojileri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE608 İlköğretimde Yaratıcı Dramanın Yeri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE609 Yaratıcı Drama Destekli Okuma ve Yazma Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE610 İlköğretimde Okuduğunu Anlama Eğitimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE611 İlköğretimde Alan Dersi Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE612 İlköğretimde Alan Programlarının İncelenmesi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE613 İlköğretim Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar 927001 3 0 0 0.0
İSÖE614 İlköğretimde Eğitim Politikaları ve Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
İSÖE615 Fen Öğretiminde Sınıf İçi Deneysel Etkinliklerin Temelleri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE616 Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE617 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE618 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 927001 3 0 0 0.0
İSÖE619 Karşılatırmalı İlköğretim 927001 3 0 0 0.0
İSÖE620 Öğrenme Kuramları 927001 3 0 0 0.0
İSÖE621 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 927001 3 0 0 0.0
İSÖE622 İlköğretimde Rehberlik 927001 3 0 0 0.0
İSÖE623 Okul Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE625 Yaratıcılık Eğitimi ve Yaratıcı Performansın Geliştirilmesi İsöe625 927001 3 0 0 0.0
İSÖE626 Karşılaştırmalı Erken Çocukluk Eğitimi ve Kuramları İsöe626 927001 3 0 0 0.0
İSÖE627 Matematik Öğretiminde Problem Çözme Süreci 927001 3 0 0 0.0
İSÖE628 Öğrenme, Kavramsal Gelişim ve Bilim Eğitimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE629 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE631 İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE633 İlköğretimde Eğitsel Metinler ve Öğretimi 927001 3 0 0 0.0
İSÖE635 Gelişim Psikolojisi ve Çocuklarda Gelişim Sorunları 927001 2 0 0 0.0
İSÖE636 Öğretme Süreçleri 927001 3 0 0 0.0
İSÖE637 Fen Öğretiminde Akıllı Yürütme (Argüman Geliştirme) 927001 3 0 0 0.0
İSÖE639 Öğrenme Kuramları 927001 3 0 0 0.0
İSÖE641 Öğrenme Kuramları 927001 0 0 0 0.0