Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Temel Eğitim

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
TML601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
EBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
TML601Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
Toplam 7 0 0 3.0 7.5
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
EBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
EBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

EBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSEÖ630 Türkiyenin Sosyo-Ekonomik Yapısı İseö630 3 0 0 3.0 7.5
İSEÖ632 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İseö632 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE602 Eğitim Araştırmalarında İstatistiklik İşlemleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE603 Eğitimin Felsefi Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE604 Felsefede Sokrates ve Sokratesçi Öğretme Yaklaşımı 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE605 Türk Eğitim Tarihinde İlköğretim Sistemi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE606 İlköğretim Okulu Programı ve Öğretim Teknolojileri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE608 İlköğretimde Yaratıcı Dramanın Yeri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE609 Yaratıcı Drama Destekli Okuma ve Yazma Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE610 İlköğretimde Okuduğunu Anlama Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE611 İlköğretimde Alan Dersi Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE612 İlköğretimde Alan Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE613 İlköğretim Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE614 İlköğretimde Eğitim Politikaları ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE615 Fen Öğretiminde Sınıf İçi Deneysel Etkinliklerin Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE616 Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE617 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE618 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE619 Karşılatırmalı İlköğretim 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE620 Öğrenme Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE621 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE622 İlköğretimde Rehberlik 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE623 Okul Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE625 Yaratıcılık Eğitimi ve Yaratıcı Performansın Geliştirilmesi İsöe625 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE626 Karşılaştırmalı Erken Çocukluk Eğitimi ve Kuramları İsöe626 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE627 Matematik Öğretiminde Problem Çözme Süreci 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE628 Öğrenme, Kavramsal Gelişim ve Bilim Eğitimi 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE629 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE631 İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE633 İlköğretimde Eğitsel Metinler ve Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE635 Gelişim Psikolojisi ve Çocuklarda Gelişim Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE636 Öğretme Süreçleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE637 Fen Öğretiminde Akıllı Yürütme (Argüman Geliştirme) 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE639 Öğrenme Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
EBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İSEÖ630 Türkiyenin Sosyo-Ekonomik Yapısı İseö630 3 0 0 3.0 0.0
İSEÖ632 Çocuk ve Gençlik Edebiyatı İseö632 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE602 Eğitim Araştırmalarında İstatistiklik İşlemleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE603 Eğitimin Felsefi Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE604 Felsefede Sokrates ve Sokratesçi Öğretme Yaklaşımı 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE605 Türk Eğitim Tarihinde İlköğretim Sistemi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE606 İlköğretim Okulu Programı ve Öğretim Teknolojileri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE608 İlköğretimde Yaratıcı Dramanın Yeri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE609 Yaratıcı Drama Destekli Okuma ve Yazma Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE610 İlköğretimde Okuduğunu Anlama Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE611 İlköğretimde Alan Dersi Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE612 İlköğretimde Alan Programlarının İncelenmesi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE613 İlköğretim Fen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE614 İlköğretimde Eğitim Politikaları ve Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE615 Fen Öğretiminde Sınıf İçi Deneysel Etkinliklerin Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE616 Sosyal Bilgilerde Coğrafya Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE617 Eğitimde Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE618 Erken Çocukluk Eğitiminde Oyun ve Oyuncak 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE619 Karşılatırmalı İlköğretim 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE620 Öğrenme Kuramları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE621 Eğitimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE622 İlköğretimde Rehberlik 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE623 Okul Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE625 Yaratıcılık Eğitimi ve Yaratıcı Performansın Geliştirilmesi İsöe625 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE626 Karşılaştırmalı Erken Çocukluk Eğitimi ve Kuramları İsöe626 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE627 Matematik Öğretiminde Problem Çözme Süreci 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE628 Öğrenme, Kavramsal Gelişim ve Bilim Eğitimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE629 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE631 İlköğretimde Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 0 0 3.0 7.5
İSÖE633 İlköğretimde Eğitsel Metinler ve Öğretimi 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE635 Gelişim Psikolojisi ve Çocuklarda Gelişim Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE636 Öğretme Süreçleri 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE637 Fen Öğretiminde Akıllı Yürütme (Argüman Geliştirme) 3 0 0 3.0 0.0
İSÖE639 Öğrenme Kuramları 3 0 0 3.0 0.0