Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İktisat

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBEPROJEProje Ödevi Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İKT501 İleri Mikroekonomi 3 0 0 3.0 0.0
İKT502 İleri Makroekonomi 3 0 0 3.0 0.0
İKT503 Endüstriyel İktisat 3 0 0 3.0 6.0
İKT504 İleri Çalışma Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT505 Yönetim Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT506 İleri Bilgi Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT507 İleri Kamu Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT508 Mal Piyasaları 3 0 0 3.0 6.0
İKT509 Faktör Piyasaları 3 0 0 3.0 0.0
İKT510 İleri Para Teorisi ve Politikası 3 0 0 3.0 0.0
İKT511 İleri Finansal Ekonomi 3 0 0 3.0 0.0
İKT512 Uluslararası Ticaret Teorisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT513 Uluslararası Ticaret Politikası 3 0 0 3.0 0.0
İKT514 İleri Türkiye Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT515 İleri İktisadi Büyüme Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
İKT516 İleri İktisadi Kalkınma 3 0 0 3.0 0.0
İKT517 İleri Bölgesel Kalkınma 3 0 0 3.0 0.0
İKT518 İleri Dünya Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT519 İleri İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
İKT520 İleri Ekonometri 3 0 0 3.0 0.0
İKT521 Ekonometri Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İKT522 İleri Sanayi Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
İKT501 İleri Mikroekonomi 3 0 0 3.0 0.0
İKT502 İleri Makroekonomi 3 0 0 3.0 0.0
İKT503 Endüstriyel İktisat 3 0 0 3.0 0.0
İKT504 İleri Çalışma Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT505 Yönetim Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT506 İleri Bilgi Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT507 İleri Kamu Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT508 Mal Piyasaları 3 0 0 3.0 0.0
İKT509 Faktör Piyasaları 3 0 0 3.0 0.0
İKT510 İleri Para Teorisi ve Politikası 3 0 0 3.0 0.0
İKT511 İleri Finansal Ekonomi 3 0 0 3.0 0.0
İKT512 Uluslararası Ticaret Teorisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT513 Uluslararası Ticaret Politikası 3 0 0 3.0 0.0
İKT514 İleri Türkiye Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT515 İleri İktisadi Büyüme Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
İKT516 İleri İktisadi Kalkınma 3 0 0 3.0 0.0
İKT517 İleri Bölgesel Kalkınma 3 0 0 3.0 0.0
İKT518 İleri Dünya Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0
İKT519 İleri İktisadi Düşünceler Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
İKT520 İleri Ekonometri 3 0 0 3.0 0.0
İKT521 Ekonometri Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
İKT522 İleri Sanayi Ekonomisi 3 0 0 3.0 0.0