Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Turizm İşletmeciliği

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
TUR601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
TUR602 Akademik Yazım, Sunum ve Seminer 927001 3 0 0 0.0
TUR603 Turizm Politikası ve Planlaması 927001 3 0 0 0.0
TUR604 Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 0.0
TUR605 Turizm İşletmelerinde Maliyet ve Yönetim Muhasebesi 927001 3 0 0 0.0
TUR606 Turizmde Güncel Sorunlar 927001 3 0 0 0.0
TUR607 Örgütsel Davranış 927001 3 0 0 0.0
TUR608 Turizmde Kalite Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
TUR609 Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim 927001 3 0 0 0.0
TUR610 Turizm İşletmelerinde Bilgi Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
TUR611 Turizm İşletmelerinde İnovasyon 927001 3 0 0 0.0
TUR612 Turizm İşletmelerinde Sosyal Girişimcilik 927001 3 0 0 0.0
TUR613 Yönetim ve Organizasyon Teorileri 927001 3 0 0 0.0
TUR614 Otel İşletmeciliği Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
TUR615 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
TUR616 Turizm işletmelerinde Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
TUR617 Elektronik Turizm 927001 3 0 0 0.0
TUR618 Turizm Ekonomisi 927001 3 0 0 0.0
TUR619 Turizm Pazarlaması 927001 3 0 0 0.0
TUR620 Turizm İşletmelerinde Marka Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
TUR621 Türkiye Mağaraları ve Türkiye Turizm Potansiyeli 927001 3 0 0 0.0
TUR622 Turistik Ürün Çeşitlendirmesi 927001 3 0 0 0.0
TUR623 Türkiye Turizm Coğrafyası 927001 3 0 0 0.0
TUR624 Tarihi Coğrafya 927001 3 0 0 0.0
TUR625 Turizmde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları 927001 3 0 0 0.0
TUR626 Seyahat Endüstrisi 927001 3 0 0 0.0
TUR627 Gastronomi Turizmi 927001 3 0 0 0.0
TUR628 Uluslararası Otel İşletmeciliği 927001 3 0 0 0.0
TUR629 Turizm Sosyolojisi 927001 3 0 0 0.0
TUR630 Sürdürülebilir Turizm ve Çevre 927001 3 0 0 0.0
TUR631 Kültürel Miras Coğrafyası 927001 3 0 0 0.0
TUR632 Turizmde Meslek Etiği 927001 3 0 0 0.0
TUR633 Dünya Turizm Coğrafyası 927001 3 0 0 0.0
TUR634 Kongre ve Fuar Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
TUR635 Turizmde Reklam Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
TUR636 Tarih Turzmi 927001 3 0 0 0.0
TUR637 Liderlik Teorileri 927001 3 0 0 0.0
TUR638 Termal Turizm 927001 3 0 0 0.0
TUR639 Turizm İşletmelerinde Tutundurma 927001 3 0 0 0.0
TUR640 Turizm İşletmelerinde Verimlilik Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
TUR641 Turizm İşletmelerinde Tanıtma 927001 3 0 0 0.0
TUR642 Uluslararası Turizm Ulaştırma ve Turist Akışı 927001 3 0 0 0.0
TUR643 Etkinlik Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
TUR644 İnanç Turizmi 927001 3 0 0 0.0
TUR645 Dünya Turizm Hareketleri ve Yeni Eğilimler 927001 3 0 0 0.0
TUR646 Turizmde Yeni Trendler ve Sektör Analizi 927001 3 0 0 0.0
TUR647 Uluslararası Turizm Hareketleri 927001 3 0 0 0.0
TUR648 Turizm Hukuku 927001 3 0 0 0.0
TUR649 Müşteri İlişkileri Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
TUR650 Seyahat ve Ulaştırma Hizmetleri 927001 3 0 0 0.0