Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veteriner Histoloji ve Embriyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı 2017 yılında kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Histoloji ve Embriyoloji Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Yüksek lisans Programına halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca öğrenci kabul edilecektir. Bu Yönetmelikteki koşulları sağlayan öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar


“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları


Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince;
1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur.
2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir.
3) Konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler yeterli kabul edilir.

Program Profili


Tezli yüksek lisans programı 4 yarıyıldır. İlk iki yarıyıl dersler ve tez hazırlığı son iki yarıyıl ise tez çalışmasının gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması aşamasıdır.
Programın amacı; bir anabilim dalı ve bir araştırma laboratuvarı yönetebilecek, bilgiye nasıl ulaşabileceğini öğrenmiş, çalışmalarında etik ve deontoloji kurallarına uyan, bilimsel bir projeyi programlama ve yürütme düzeyine ulaşmış, çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunabilen uzman düzeyinde bilim insanları yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Eğitim ve sağlık alanında ve AR-GE laboratuvarlarında çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Başvuru koşullarını sağladığı durumda Doktora programlarına devam edebilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar yazılı, yazılı-sözlü ve uygulamalı şekilde yapılabilir. Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır.

Mezuniyet Koşulları

Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı halen yürürlükte olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 31. Maddesi gereğince; 1) Tezli yüksek lisans programı 24 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, uzmanlık alan dersi ve 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konulu derslerden oluşur. 2) Tezli yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden de seçilebilir. Ayrıca, dersler danışmanın görüşü doğrultusunda, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden de seçilebilir. 3) Konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrenciler yeterli kabul edilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Kurupelit, Atakum /SAMSUN

e-mail:serife.tutuncu@omu.edu.tr
tel:0 362 312 19119-4256

Bölüm Olanakları

Bölümde 2 doçent, 1yardımcı doçent olmak üzere toplam 3 öğretim üyesi bulunmaktadır.
Işık, İmmünohistokimya, Görüntü Analiz Laboratuvarı mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 2. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 3. Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 4. Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 5. Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 6. Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 7. Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 8. Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 9. Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
 10. Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 11. Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 12. Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 13. Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 14. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 15. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 16. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 17. Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 18. Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 19. Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 20. Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 21. Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 22. Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
 23. Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 24. Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 25. Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 26. Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 27. Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
 28. Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
 29. Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 30. Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 31. Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
 32. Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 33. Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
 34. Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 35. Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
 36. Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
 • Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 • Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 • Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 • Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 • Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 • Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 • Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 • Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
 • Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.
 • Bilimsel bir çalışma planlayabilir.
 • Bilimsel yenilikleri takip edebilir.
 • Bir araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır.
 • Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütebilir.
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanında bilgiye nasıl ulaşılacağını ve neden niçin değerlendirmesini öğrenir.
 • Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur.
 • Histoloji ve Embriyoloji alanında uzmanlık düzeyinde bilgiye sahip olur.
 • Karşılaşılan problemlere çözüm üretebilir.
 • Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBEYLSeminer 927001 0 2 0 0.0
Toplam 4 2 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VHE601 Temel Histoloji Teknikleri 927001 3 4 0 0.0
VHE602 Hücre Tiplerinin Işık Mikroskobunda İncelenmesi 927001 3 4 0 0.0
VHE603 Işık Mikroskobunun Kullanımı 927001 2 4 0 0.0
VHE604 Işık Mikroskopide Kullanılan Özel Boyama Teknikleri 927001 3 4 0 0.0
VHE605 Hücre Çekirdeği 927001 4 0 0 0.0
VHE606 Hücrenin Membransel Organelleri 927001 4 0 0 0.0
VHE607 Hücrenin İpliksel Organelleri 927001 4 0 0 0.0
VHE608 Mikrotom, Kriyostat ve Teknikleri 927001 2 4 0 0.0
VHE609 Hücre Siklusu, Hücre Bölünmeleri ve Hücre Farklılaşması 927001 3 0 0 0.0
VHE610 APUD Hücre Sistemi 927001 3 0 0 0.0
VHE611 Kaynak Tarama ve Aktarımı Dersi 927001 2 2 0 0.0
VHE612 Doku ve Organların Işık Mikroskopunda İncelenmesi 927001 2 4 0 0.0
VHE613 Ayırıcı Histolojik Tanı 927001 3 2 0 0.0
VHE614 Hücre ve Doku Kültürü Yöntemlerine Giriş 927001 4 0 0 0.0
VHE615 Hücre Yüzeyi Özelleşmeleri ve Hücrelerarası Bağlantılar 927001 4 2 0 0.0
VHE616 Mukozal İmmün Sistem 927001 4 2 0 0.0
VHE617 Endodermden Gelişen Yapılar 927001 2 0 0 0.0
VHE618 Ektodermden Gelişen Yapılar 927001 2 0 0 0.0
VHE619 Epitel ve Bağ Dokular 927001 4 0 0 0.0
VHE620 Kıkırdak ve Kemik Dokular 927001 4 2 0 0.0
VHE621 Sinir Sistemi Histolojisi 927001 4 2 0 0.0
VHE622 Kan, Kas ve Sinir Doku Histolojisi 927001 4 2 0 0.0
VHE623 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Sindirim Sistemi Histolojisi 927001 4 2 0 0.0
VHE624 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Deri ve Epidermal Organlar Histolojisi 927001 3 2 0 0.0
VHE625 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Dişi ve Erkek Genital Sistemi Histolojisi 927001 3 2 0 0.0
VHE626 Deney Hayvanları Histolojisi 927001 3 2 0 0.0
VHE627 Evcil Memeli Hayvanlarda Gametogenzis ve Fertilizasyon 927001 3 0 0 0.0
VHE628 Mikroskop Türleri ve Mikrofotoğrafi 927001 3 2 0 0.0
VHE629 Endokrin Sistem Histolojisi 927001 3 2 0 0.0
VHE630 Solunum Sistemi Histolojisi ve Histofizyolojisi 927001 3 2 0 0.0
VHE631 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organ ve Sistemlerin Oluşması 927001 3 0 0 0.0
VHE632 Histokimya Teknikleri 927001 3 4 0 0.0
VHE633 İmmunohistokimya Teknikleri 927001 3 2 0 0.0
VHE634 Western Blott Tekniği 927001 3 4 0 0.0
VHE635 Apoptoz ve Apoptozun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 927001 3 4 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VHE601 Temel Histoloji Teknikleri 927001 3 4 0 0.0
VHE602 Hücre Tiplerinin Işık Mikroskobunda İncelenmesi 927001 3 4 0 0.0
VHE603 Işık Mikroskobunun Kullanımı 927001 2 4 0 0.0
VHE604 Işık Mikroskopide Kullanılan Özel Boyama Teknikleri 927001 3 4 0 0.0
VHE605 Hücre Çekirdeği 927001 4 0 0 0.0
VHE606 Hücrenin Membransel Organelleri 927001 4 0 0 0.0
VHE607 Hücrenin İpliksel Organelleri 927001 4 0 0 0.0
VHE608 Mikrotom, Kriyostat ve Teknikleri 927001 2 4 0 0.0
VHE609 Hücre Siklusu, Hücre Bölünmeleri ve Hücre Farklılaşması 927001 3 0 0 0.0
VHE610 APUD Hücre Sistemi 927001 3 0 0 0.0
VHE611 Kaynak Tarama ve Aktarımı Dersi 927001 2 2 0 0.0
VHE612 Doku ve Organların Işık Mikroskopunda İncelenmesi 927001 2 4 0 0.0
VHE613 Ayırıcı Histolojik Tanı 927001 3 2 0 0.0
VHE614 Hücre ve Doku Kültürü Yöntemlerine Giriş 927001 4 0 0 0.0
VHE615 Hücre Yüzeyi Özelleşmeleri ve Hücrelerarası Bağlantılar 927001 4 2 0 0.0
VHE616 Mukozal İmmün Sistem 927001 4 2 0 0.0
VHE617 Endodermden Gelişen Yapılar 927001 2 0 0 0.0
VHE618 Ektodermden Gelişen Yapılar 927001 2 0 0 0.0
VHE619 Epitel ve Bağ Dokular 927001 4 0 0 0.0
VHE620 Kıkırdak ve Kemik Dokular 927001 4 2 0 0.0
VHE621 Sinir Sistemi Histolojisi 927001 4 2 0 0.0
VHE622 Kan, Kas ve Sinir Doku Histolojisi 927001 4 2 0 0.0
VHE623 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Sindirim Sistemi Histolojisi 927001 4 2 0 0.0
VHE624 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Deri ve Epidermal Organlar Histolojisi 927001 3 2 0 0.0
VHE625 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Dişi ve Erkek Genital Sistemi Histolojisi 927001 3 2 0 0.0
VHE626 Deney Hayvanları Histolojisi 927001 3 2 0 0.0
VHE627 Evcil Memeli Hayvanlarda Gametogenzis ve Fertilizasyon 927001 3 0 0 0.0
VHE628 Mikroskop Türleri ve Mikrofotoğrafi 927001 3 2 0 0.0
VHE629 Endokrin Sistem Histolojisi 927001 3 2 0 0.0
VHE630 Solunum Sistemi Histolojisi ve Histofizyolojisi 927001 3 2 0 0.0
VHE631 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organ ve Sistemlerin Oluşması 927001 3 0 0 0.0
VHE632 Histokimya Teknikleri 927001 3 4 0 0.0
VHE633 İmmunohistokimya Teknikleri 927001 3 2 0 0.0
VHE634 Western Blott Tekniği 927001 3 4 0 0.0
VHE635 Apoptoz ve Apoptozun Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 927001 3 4 0 0.0