Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - İstatistik

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
7. Düzey (Yüksek Lisans)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.
Beceriler
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 • Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
 • Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 • Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
FBESYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EIST601 Statistical Theory I 3 0 0 3.0 0.0
EIST602 Statistical Theory II 3 0 0 3.0 0.0
EIST603 Simulation Techniques 0 3 0 2.0 0.0
EIST604 Quening Theory 3 0 0 3.0 0.0
EIST605 Regression Theory and Methods 3 0 0 3.0 0.0
EIST606 Biostatistics 3 0 0 3.0 0.0
EIST607 Statistical Information Systems 3 0 0 3.0 0.0
EIST608 Data Analysis Via Statistical Software-I 3 0 0 3.0 0.0
EIST609 Fuzzy Mathematical Programming 2 0 0 2.0 0.0
EIST610 Data Enveloping Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EIST611 Data Analysis Via Statistical Software-II 3 0 0 3.0 0.0
EIST612 Simulation Techniques 3 0 0 3.0 0.0
EIST613 Nonparametric Statistical Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EIST614 Analysis Of Covariance 3 0 0 3.0 0.0
EIST615 Data Mining 3 0 0 3.0 0.0
EIST616 Regression Theory and Methods 3 0 0 3.0 0.0
EIST617 Optimization Techniques 3 0 0 3.0 0.0
EIST618 Multivariate Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EIST619 Artificial Neural Networks 3 0 0 3.0 0.0
EIST620 Artificial Intelligence 3 0 0 3.0 0.0
EIST621 Machine Learning 3 0 0 3.0 0.0
EIST622 Advanced Bayesian Methods 3 0 0 3.0 0.0
EIST623 Renewal, and Reliability Theory 3 0 0 3.0 0.0
EIST624 Experiment Design 3 0 0 3.0 0.0
EIST625 Reliability Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EIST626 Alternative Regression Techniques 3 0 0 3.0 0.0
EIST627 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
EIST628 Statistical Theory I 3 0 0 3.0 0.0
EIST639 Advanced Time Series Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EIST654 Data Mining 3 0 0 3.0 0.0
EIST655 Information Security 3 0 0 3.0 0.0
EIST656 Biometrics 3 0 0 3.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
EIST601 Statistical Theory I 3 0 0 3.0 0.0
EIST602 Statistical Theory II 3 0 0 3.0 0.0
EIST603 Simulation Techniques 0 3 0 2.0 0.0
EIST604 Quening Theory 3 0 0 3.0 0.0
EIST605 Regression Theory and Methods 3 0 0 3.0 0.0
EIST606 Biostatistics 3 0 0 3.0 0.0
EIST607 Statistical Information Systems 3 0 0 3.0 0.0
EIST608 Data Analysis Via Statistical Software-I 3 0 0 3.0 0.0
EIST609 Fuzzy Mathematical Programming 2 0 0 2.0 0.0
EIST610 Data Enveloping Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EIST611 Data Analysis Via Statistical Software-II 3 0 0 3.0 0.0
EIST612 Simulation Techniques 3 0 0 3.0 0.0
EIST613 Nonparametric Statistical Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EIST614 Analysis Of Covariance 3 0 0 3.0 0.0
EIST615 Data Mining 3 0 0 3.0 0.0
EIST616 Regression Theory and Methods 3 0 0 3.0 0.0
EIST617 Optimization Techniques 3 0 0 3.0 0.0
EIST618 Multivariate Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EIST619 Artificial Neural Networks 3 0 0 3.0 0.0
EIST620 Artificial Intelligence 3 0 0 3.0 0.0
EIST621 Machine Learning 3 0 0 3.0 0.0
EIST622 Advanced Bayesian Methods 3 0 0 3.0 0.0
EIST623 Renewal, and Reliability Theory 3 0 0 3.0 0.0
EIST624 Experiment Design 3 0 0 3.0 0.0
EIST625 Reliability Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EIST626 Alternative Regression Techniques 3 0 0 3.0 0.0
EIST627 Scientific Research Methods and Ethics 3 0 0 3.0 0.0
EIST628 Statistical Theory I 3 0 0 3.0 0.0
EIST639 Advanced Time Series Analysis 3 0 0 3.0 0.0
EIST654 Data Mining 3 0 0 3.0 0.0
EIST655 Information Security 3 0 0 3.0 0.0
EIST656 Biometrics 3 0 0 3.0 0.0