Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103026012000 Doğrusal Dizge Kuramı 4 0 0 4.0 0.0
2103026022000 Dizge Tasarımı 4 0 0 4.0 0.0
2103026032000 Ayrık Zamanlı Dizgeler 4 0 0 4.0 0.0
2103026042000 Sayısal Denetim Dizgeleri 4 0 0 4.0 0.0
2103026052000 Optimizasyon Kuramı 4 0 0 4.0 0.0
2103026062000 Optimal Kontrol Kuramı 4 0 0 4.0 0.0
2103026072000 Elektro Isı 3 0 0 3.0 0.0
2103026082000 Robotik İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
2103026092000 İleri Sayısal Çözümleme 4 0 0 4.0 0.0
2103026102000 Doğrusal Programlama 4 0 0 4.0 0.0
2103026112000 Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı 4 0 0 4.0 0.0
2103026122000 Özel Elektrik Makinaları 4 0 0 4.0 0.0
2103026132000 İleri Güç Elektroniği 4 0 0 4.0 0.0
2103026142000 Değişken Hızlı Sürücü Düzenekler 4 0 0 4.0 0.0
2103026152000 Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problemleri 4 0 0 4.0 0.0
2103026162000 Anten Tasarımında Sayısal Yöntemler 4 0 0 4.0 0.0
2103026172000 Televizyon Tekniği I 3 0 0 3.0 0.0
2103026182000 Televizyon Tekniği II 3 0 0 3.0 0.0
2103026192000 Mikroişlemci Dizgeleri 4 0 0 4.0 0.0
2103026202000 Sayısal İşaret İşleme 4 0 0 4.0 0.0
2103026212000 Yerel İletişim Ağları I 3 0 0 3.0 0.0
2103026222000 Yerel İletişim Ağları II 3 0 0 3.0 0.0
2103026232000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi I 4 0 0 4.0 0.0
2103026242000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi II 4 0 0 4.0 0.0
2103026252000 Yüksek Lisans Proje I 0 3 0 1.5 0.0
2103026262000 Yüksek Lisans Proje II 1 3 0 2.5 0.0
2103026272000 Mühendislikte Tasarım İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
2103026282000 Elektrik Makineleri Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
2103026292000 Programlanabilir Denetleyiciler 3 0 0 3.0 0.0
2103026302000 Anolog Süzgeçler 3 0 0 3.0 0.0
2103026312000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı I 3 0 0 3.0 0.0
2103026322000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı II 3 0 0 3.0 0.0
2103026332000 Sayısal Süzgeçler 3 0 0 3.0 0.0
2103026342000 Robot Denetim Dizgeleri 3 0 0 3.0 0.0
2103026352000 İletişim Elektroniği 3 0 0 3.0 0.0
2103026362000 İletişim Kuramı 3 0 0 3.0 0.0
2103026372000 Gezgin İletişim Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
2103026382000 Elektromagnetik Dalga Yayılması 3 0 0 3.0 0.0
2103026392000 Sayısal Radyo İletişimi 3 0 0 3.0 0.0
2103026402000 Enerji Sistemlerinde Güvenirlik Değerlendirilmesi 3 0 0 3.0 0.0
2103026412000 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 3 0 0 3.0 0.0
2103026422000 Enerji Sistemleri Korumada Sayısal Teknikler 3 0 0 3.0 0.0
2103026432000 Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi 3 0 0 3.0 0.0
2103026442000 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
2103026452000 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme 3 0 0 3.0 0.0
2103026462000 Biyoelektrik ve Biyomagnetizma 3 0 0 3.0 0.0
2103026472000 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
2103026482000 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi 3 0 0 3.0 0.0
2103026492000 Rassal Süreçler 3 0 0 3.0 0.0
2103026502011 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 3 0 0 3.0 0.0
2103026512011 Yüksek Gerilim Tesisleri 3 0 0 3.0 0.0
2103027032000 Güç Elektroniği Dizgelerinde Bilgisayar Destekli Tasarım 4 0 0 4.0 0.0
2103027042000 İleri Tv Kuramı I 3 0 0 3.0 0.0
2103027052000 İleri Tv Kuramı II 3 0 0 3.0 0.0
2103027062000 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I 4 0 0 4.0 0.0
2103027072000 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II 4 0 0 4.0 0.0
2103027082000 Doktora Proje I 0 3 0 1.5 0.0
2103027092000 Doktora Proje II 0 3 0 1.5 0.0
2103027162000 Sezim ve Kestirim Kuramı 3 0 0 3.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103026012000 Doğrusal Dizge Kuramı 4 0 0 4.0 0.0
2103026022000 Dizge Tasarımı 4 0 0 4.0 0.0
2103026032000 Ayrık Zamanlı Dizgeler 4 0 0 4.0 0.0
2103026042000 Sayısal Denetim Dizgeleri 4 0 0 4.0 0.0
2103026052000 Optimizasyon Kuramı 4 0 0 4.0 0.0
2103026062000 Optimal Kontrol Kuramı 4 0 0 4.0 0.0
2103026072000 Elektro Isı 3 0 0 3.0 0.0
2103026082000 Robotik İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
2103026092000 İleri Sayısal Çözümleme 4 0 0 4.0 0.0
2103026102000 Doğrusal Programlama 4 0 0 4.0 0.0
2103026112000 Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Kuramı 4 0 0 4.0 0.0
2103026122000 Özel Elektrik Makinaları 4 0 0 4.0 0.0
2103026132000 İleri Güç Elektroniği 4 0 0 4.0 0.0
2103026142000 Değişken Hızlı Sürücü Düzenekler 4 0 0 4.0 0.0
2103026152000 Elektromagnetik Alanlarda Sınır Değer Problemleri 4 0 0 4.0 0.0
2103026162000 Anten Tasarımında Sayısal Yöntemler 4 0 0 4.0 0.0
2103026172000 Televizyon Tekniği I 3 0 0 3.0 0.0
2103026182000 Televizyon Tekniği II 3 0 0 3.0 0.0
2103026192000 Mikroişlemci Dizgeleri 4 0 0 4.0 0.0
2103026202000 Sayısal İşaret İşleme 4 0 0 4.0 0.0
2103026212000 Yerel İletişim Ağları I 3 0 0 3.0 0.0
2103026222000 Yerel İletişim Ağları II 3 0 0 3.0 0.0
2103026232000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi I 4 0 0 4.0 0.0
2103026242000 İleri Enerji Sistemleri Çözümlemesi II 4 0 0 4.0 0.0
2103026252000 Yüksek Lisans Proje I 0 3 0 1.5 0.0
2103026262000 Yüksek Lisans Proje II 1 3 0 2.5 0.0
2103026272000 Mühendislikte Tasarım İlkeleri 3 0 0 3.0 0.0
2103026282000 Elektrik Makineleri Tasarımı 3 0 0 3.0 0.0
2103026292000 Programlanabilir Denetleyiciler 3 0 0 3.0 0.0
2103026302000 Anolog Süzgeçler 3 0 0 3.0 0.0
2103026312000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı I 3 0 0 3.0 0.0
2103026322000 İleri Elektromagnetik Dalga Kuramı II 3 0 0 3.0 0.0
2103026332000 Sayısal Süzgeçler 3 0 0 3.0 0.0
2103026342000 Robot Denetim Dizgeleri 3 0 0 3.0 0.0
2103026352000 İletişim Elektroniği 3 0 0 3.0 0.0
2103026362000 İletişim Kuramı 3 0 0 3.0 0.0
2103026372000 Gezgin İletişim Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
2103026382000 Elektromagnetik Dalga Yayılması 3 0 0 3.0 0.0
2103026392000 Sayısal Radyo İletişimi 3 0 0 3.0 0.0
2103026402000 Enerji Sistemlerinde Güvenirlik Değerlendirilmesi 3 0 0 3.0 0.0
2103026412000 Enerji Sistemlerinde Gerilim Kararlılığı 3 0 0 3.0 0.0
2103026422000 Enerji Sistemleri Korumada Sayısal Teknikler 3 0 0 3.0 0.0
2103026432000 Enerji Sistemlerinin Ekonomik İşletilmesi 3 0 0 3.0 0.0
2103026442000 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde İletim Hattı Modeli Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
2103026452000 Güç Sistemlerinde Denetim ve Haberleşme 3 0 0 3.0 0.0
2103026462000 Biyoelektrik ve Biyomagnetizma 3 0 0 3.0 0.0
2103026472000 Fizyolojik Kontrol Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
2103026482000 Ac Sürücülerin Dinamik Davranışı ve Denetimi 3 0 0 3.0 0.0
2103026492000 Rassal Süreçler 3 0 0 3.0 0.0
2103026502011 Algılayıcı ve Dönüştürücüler 3 0 0 3.0 0.0
2103026512011 Yüksek Gerilim Tesisleri 3 0 0 3.0 0.0
2103027032000 Güç Elektroniği Dizgelerinde Bilgisayar Destekli Tasarım 4 0 0 4.0 0.0
2103027042000 İleri Tv Kuramı I 3 0 0 3.0 0.0
2103027052000 İleri Tv Kuramı II 3 0 0 3.0 0.0
2103027062000 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I 4 0 0 4.0 0.0
2103027072000 Elektrik Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular II 4 0 0 4.0 0.0
2103027082000 Doktora Proje I 0 3 0 1.5 0.0
2103027092000 Doktora Proje II 0 3 0 1.5 0.0
2103027162000 Sezim ve Kestirim Kuramı 3 0 0 3.0 0.0