Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Anatomi (Tıp)

Program Tanımları

Kuruluş

Anatomi Anabilim Dalında, Anatomi Öğretimi 1982–1983 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır.Anatomi Anabilim Dalı, 1993 yılına kadar Morfoloji Anabilim Dalı çatısı altında hizmet vermiştir. 1993 yılında Morfoloji Anabilim Dalı, Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı olarak iki ayrı Anabilim dalına ayrılmıştır. 1993 yılından itibaren Anatomi Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Aday Doktora Diploması almaya hak kazanır

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Her Eğitim-Öğretim Yılı, Güz ve Bahar Yarıyıllarında olmak üzere kabul koşulları ilan edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Dönem ara sınavı (%40) ve birde Dönem sonu final sınavı (%60) yapılır.

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof.Dr. Ahmet UZUN; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı, 55139, Atakum, Samsun Tel:+90 (362) 312 19 19 /2270 Fax: +90 (362) 457 60 41

Bölüm Olanakları

Doktora programında Teorik ve Uygulamalı dersleri verecek sayıda Öğretim Üyesi ve Laboratuvarlar için imkanlar mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Anatominin tüm alanlarında; teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olma
 2. Teorik bilgilerini uygulamaya aktarma ve bunun için yeterli donanıma sahip olma
 3. Kendi başına öğrenci yönetimini yapabilmenin asgari tecrübesi ve uygulama becerisini kazanmış olma
 4. Öğrenme yetkinliğini arttıracak çabayı gösterme ve bu konuda gayret gözterme
 5. Muhatabı olan öğrenci ve bölüm içi ve dışı personelle iletişimi çok iyi, sosyal yetkinliğini sürekli arttıran bir çaba içinde olma
 6. Anatominin teorik ve uygulamalı, klinik tüm alanlarında yetkin olma
 7. Girişimcilik ruhuna sahip olma

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Anatominin tüm alanlarında; teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olma
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Teorik bilgilerini uygulamaya aktarma ve bunun için yeterli donanıma sahip olma
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Kendi başına öğrenci yönetimini yapabilmenin asgari tecrübesi ve uygulama becerisini kazanmış olma
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Öğrenme yetkinliğini arttıracak çabayı gösterme ve bu konuda gayret gözterme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Muhatabı olan öğrenci ve bölüm içi ve dışı personelle iletişimi çok iyi, sosyal yetkinliğini sürekli arttıran bir çaba içinde olma
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Anatominin teorik ve uygulamalı, klinik tüm alanlarında yetkin olma

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ANA702İleri Sindirim Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 0.0
ANA707İleri Diseksiyon 927001 2 2 0 0.0
ANA711İleri Nöroendokrin Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 0.0
ANA719Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 9 6 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 6.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 6.0
Toplam 4 4 0 12.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 6.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 36.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 6.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 36.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 6.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 36.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 6.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 36.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 6.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 36.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 6.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 36.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ANA701 İleri Hareket Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA703 Yüzeysel ve Fonksiyonel Anatomi 927001 2 1 0 6.0
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 927001 2 1 0 6.0
ANA705 İleri Solunum Sistemi Anatomisi 927001 2 1 0 6.0
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 927001 2 1 0 6.0
ANA709 İleri Duyu Organları Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA710 İleri Dolaşım Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA712 Anatomi Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı 927001 0 2 0 6.0
ANA713 İleri Periferik Sinir Sitemi Anatomisi 927001 2 1 0 6.0
ANA716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA717 Kranial Sinirler 927001 2 1 0 6.0
ANA718 İleri Görüntü Analiz Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
İANA701 The Advanced Anatomy of Movement System 927001 2 2 0 6.0
İANA702 The Advanced Anatomy of Digestive System 927001 2 2 0 6.0
İANA703 The Superficial and Functional Anatomy 927001 2 1 0 6.0
İANA704 The Advanced Anatomy of Urinary System 927001 2 1 0 6.0
İANA705 The Advanced Anatomy of Respiratory System 927001 2 1 0 6.0
İANA706 The Advanced Anatomy of Reproductive System 927001 2 1 0 6.0
İANA707 The Advanced Dissection 927001 2 2 0 6.0
İANA709 The Advanced Anatomy of Sensory Organs 927001 2 2 0 6.0
İANA710 The Advanced Anatomy of Circulatory System 927001 2 2 0 0.0
İANA712 Computer Skills in Anatomy Education 927001 0 2 0 0.0
İANA713 The Advanced Anatomy of Peripheal Nervous System 927001 2 1 0 0.0
İANA714 Research Techniques in the Anatomy 927001 2 2 0 0.0
İANA716 Topographical Anatomy of Head and Neck 927001 2 2 0 0.0
İANA717 The Cranial Nerves 927001 2 1 0 0.0
İANA718 The Advanced Image Analysis Techniques 927001 2 2 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ANA701 İleri Hareket Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA703 Yüzeysel ve Fonksiyonel Anatomi 927001 2 1 0 6.0
ANA704 İleri Üriner Sistem Anatomisi 927001 2 1 0 6.0
ANA705 İleri Solunum Sistemi Anatomisi 927001 2 1 0 6.0
ANA706 İleri Genital Sistem Anatomis 927001 2 1 0 6.0
ANA709 İleri Duyu Organları Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA710 İleri Dolaşım Sistemi Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA712 Anatomi Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı 927001 0 2 0 6.0
ANA713 İleri Periferik Sinir Sitemi Anatomisi 927001 2 1 0 6.0
ANA716 Baş ve Boyun Topoğrafik Anatomisi 927001 2 2 0 6.0
ANA717 Kranial Sinirler 927001 2 1 0 6.0
ANA718 İleri Görüntü Analiz Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
İANA701 The Advanced Anatomy of Movement System 927001 2 2 0 6.0
İANA702 The Advanced Anatomy of Digestive System 927001 2 2 0 6.0
İANA703 The Superficial and Functional Anatomy 927001 2 1 0 6.0
İANA704 The Advanced Anatomy of Urinary System 927001 2 1 0 6.0
İANA705 The Advanced Anatomy of Respiratory System 927001 2 1 0 6.0
İANA706 The Advanced Anatomy of Reproductive System 927001 2 1 0 6.0
İANA707 The Advanced Dissection 927001 2 2 0 6.0
İANA709 The Advanced Anatomy of Sensory Organs 927001 2 2 0 6.0
İANA710 The Advanced Anatomy of Circulatory System 927001 2 2 0 0.0
İANA712 Computer Skills in Anatomy Education 927001 0 2 0 0.0
İANA713 The Advanced Anatomy of Peripheal Nervous System 927001 2 1 0 0.0
İANA714 Research Techniques in the Anatomy 927001 2 2 0 0.0
İANA716 Topographical Anatomy of Head and Neck 927001 2 2 0 0.0
İANA717 The Cranial Nerves 927001 2 1 0 0.0
İANA718 The Advanced Image Analysis Techniques 927001 2 2 0 0.0