Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Tıbbi Farmakoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim dalı 1983 yılında kurulmuştur. Bölüm halen 1 profesör, 1 doçent ve 2 yardımcı doçent ile hizmet vermeye devam etmektedir. 2012-2013 Eğitim-öğretim yılı itibariyle 5 doktora öğrencisi mevcuttur. Anabilim dalında bugüne dek 2 öğrenci doktora eğitimini tamamlamış bulunmaktadır.
Anabilim Dalındaki Akademik elemanlar;
Prof.Dr.Yüksel Kesim
Doç.Dr.S.Sırrı Bilge
Yard.Doç.Dr.Mehmet Kurt
Yard.Doç.Dr.Fatih İlkaya

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
 2. DEneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
 3. Deneysel etik kuralları öğrenmek
 4. Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
 5. Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
 6. Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
 7. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
 8. Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
 9. Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
 10. Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Farmakolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • DEneysel ilaç uygulama ve cerrahi yöntemleri bilmek
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Edindiği bilgiler ışığında, literatür bilgilerini tarayarak bilimsel değeri olan hipotez üretebilmek.
 • Bağımsız olarak bilimsel bir araştırma planlayabilme ve onu projelendirebilmek
 • Tıbbi Farmakoloji alanında deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama ve analiz etme becerisine sahip olmak
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanmak
 • Bilimsel bir makaleyi uluslararası bir dergide yayınlama ya da bilimsel bir toplantıda sunma yetisine sahip olmak
 • Farmakoloji alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek
 • Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
 • Deneysel etik kuralları öğrenmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FAR727Farmakokinetik 927001 2 2 0 0.0
FAR728Farmakodinami 927001 2 2 0 0.0
FAR732Santral Sinir Sistemi İlaçları 927001 2 2 0 0.0
FAR737Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
Toplam 9 6 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FAR703 İlaç Etkileşimi 927001 3 0 0 0.0
FAR710 Kalsiyotropik İlaçlar 927001 2 0 0 0.0
FAR712 İleri Oss Farmakoloji 927001 2 2 0 0.0
FAR722 Deneysel Farmakoloji I 927001 2 2 0 0.0
FAR723 Deneysel Farmakoloji II 927001 2 2 0 0.0
FAR724 Deneysel Farmakoloji III 927001 2 2 0 0.0
FAR725 Deneysel Farmakoloji IV 927001 2 2 0 0.0
FAR726 Klinik Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı 927001 2 2 0 0.0
FAR729 Endokrin Farmakoloji 927001 2 2 0 0.0
FAR730 Psikofarmakolji ve Bağımlılığı 927001 2 2 0 0.0
FAR731 Geriatrik Farmakoloji ve Diğer Özel Hasta Gruplarında İlaç Kullanımı 927001 2 2 0 0.0
FAR733 Fitoterapi 927001 2 2 0 0.0
FAR734 Antibakteriyel İlaçlar ve Diğer Kemoterapötikler 927001 2 2 0 0.0
FAR735 Kardiyovaskuler ve Solunum Sistemi İlaçları 927001 2 2 0 0.0
FAR736 Bilimsel Sunu Yapma ve Yazım Teknikleri 927001 2 2 0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
FAR703 İlaç Etkileşimi 927001 3 0 0 0.0
FAR706 Ağrı ve Analjezinin Temel Mekanizmaları ve İlaçlar 927001 2 2 0 0.0
FAR710 Kalsiyotropik İlaçlar 927001 2 0 0 0.0
FAR712 İleri Oss Farmakoloji 927001 2 2 0 0.0
FAR722 Deneysel Farmakoloji I 927001 2 2 0 0.0
FAR723 Deneysel Farmakoloji II 927001 2 2 0 0.0
FAR724 Deneysel Farmakoloji III 927001 2 2 0 0.0
FAR725 Deneysel Farmakoloji IV 927001 2 2 0 0.0
FAR726 Klinik Farmakoloji ve Akılcı İlaç Kullanımı 927001 2 2 0 0.0
FAR729 Endokrin Farmakoloji 927001 2 2 0 0.0
FAR730 Psikofarmakolji ve Bağımlılığı 927001 2 2 0 0.0
FAR731 Geriatrik Farmakoloji ve Diğer Özel Hasta Gruplarında İlaç Kullanımı 927001 2 2 0 0.0
FAR733 Fitoterapi 927001 2 2 0 0.0
FAR734 Antibakteriyel İlaçlar ve Diğer Kemoterapötikler 927001 2 2 0 0.0
FAR735 Kardiyovaskuler ve Solunum Sistemi İlaçları 927001 2 2 0 0.0
FAR736 Bilimsel Sunu Yapma ve Yazım Teknikleri 927001 2 2 0 0.0