Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Program Tanımları

Kuruluş

Şubat 1995

Kazanılan Derece

Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına başvurabilmek için adayların, Dişhekimliği Fakültesi mezunu olması gerekir.
Mezunlarının en az 55 temel tıp puanına veya en az 55 sayısal ALES puanına,
Doktora veya sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve doktora tezini başarıyla savunması gerekir.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımızın çoğu çeşitli fakültelerde öğretim üyesi olarak devam etmektedirler özelde çalışan 4 kişidir. Kalanlar, Ağız Diş Sağlığı merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir. Sınavlarda başarılı sayılmak için 100'lük sistemde en 65 alınması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (65/100) ve doktora tezini başarıyla savunması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Nergiz YILMAZ
nergizyQomu.edu.tr
03623121919-3001.
AKTS/DS Koordinatörü: Doç. Dr. Mahmut SÜMER
msumer@omu.edu.tr
03623121919-3022

Bölüm Olanakları

1 adet genel anestezi ve 1 adet lokal anestezi uygulayabileceğimiz ameliyathanemiz ve 1 adet kliniğimiz bulunmaktadır.

Program Çıktıları

 1. Ağız Diş ve Çene Cerrahisi bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
 2. Sistemik hastalıkların diş hekimliği açısından önemini açıklayabilmeli
 3. Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller
 4. Lokal anesteziyi diş hekimliğinde kullanabilmeli
 5. Oroantral fistülü teşhis edebilmeli, tedavilerini yapabilmeli
 6. Tükrük bezi hastalıklarını teşhis edebilmeli
 7. Çene kistlerini teşhis ve tedavi edebilmeli
 8. Odontojenik enfeksiyonları teşhis ve tedavi edebilmeli
 9. Preprotetik cerrahi prensiplerini uygulayabilmeli
 10. Travma hastalarının kırıklarını teşhis edebilmeli ve akut tedavisini yapabilmeli
 11. Laser uygulaması bilmeli
 12. Ortognatik ve distraksiyon uygulamaları yapabilmeli
 13. Çene kemiklerine implant uygulaması yapabilmeli
 14. Eklem hastalıklarının etiyolojisini teşhis edebilmeli ve tedavisini yapabilmeli
 15. Elektrocerrahi ve criocerrahi yapabilmeli
 16. Uyku apnesi teşhis edebilmeli
 17. Premedikasyon endikasyonu teşhis edebilmeli
 18. Çene cerrahisi alanı ile ilgili hastalıkları tanır, tedavi eder veya başka birime sevk eder
 19. özel klinikte veya kamu kuruluşunda çalışabilir

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Sistemik hastalıkların diş hekimliği açısından önemini açıklayabilmeli
 • Ağız Diş ve Çene Cerrahisi bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip eder, mesleki bilgilerini sürekli günceller
 • Lokal anesteziyi diş hekimliğinde kullanabilmeli
 • Oroantral fistülü teşhis edebilmeli, tedavilerini yapabilmeli
 • Tükrük bezi hastalıklarını teşhis edebilmeli
 • Çene kistlerini teşhis ve tedavi edebilmeli
 • Odontojenik enfeksiyonları teşhis ve tedavi edebilmeli
 • Preprotetik cerrahi prensiplerini uygulayabilmeli
 • Travma hastalarının kırıklarını teşhis edebilmeli ve akut tedavisini yapabilmeli
 • Laser uygulaması bilmeli
 • Ortognatik ve distraksiyon uygulamaları yapabilmeli
 • Çene kemiklerine implant uygulaması yapabilmeli
 • Eklem hastalıklarının etiyolojisini teşhis edebilmeli ve tedavisini yapabilmeli
 • Elektrocerrahi ve criocerrahi yapabilmeli
 • Uyku apnesi teşhis edebilmeli
 • Premedikasyon endikasyonu teşhis edebilmeli
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Çene cerrahisi alanı ile ilgili hastalıkları tanır, tedavi eder veya başka birime sevk eder
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ADÇ701Baş Boyun Bölgesi Topoğrafik Anatomisi 927001 3 0 0 0.0 3.0
ADÇ718Dental İmplantoloji 927001 3 0 0 6.0 3.0
ADÇ723Oral Patoloji 927001 3 0 0 0.0 3.0
ADÇ731Maksillofasiyal Deformiteler ve Ortognatik Cerrahi 927001 3 0 0 6.0 3.0
ADÇ747Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0 3.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 6.0 0.0
Toplam 15 0 0 18.0 15.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 8 0 30.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0 0.0
Toplam 8 0 0 30.0 0.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADÇ702 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 927001 3 0 0 6.0
ADÇ703 Minör Cerrahi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ704 İnsizisyon ve Sütur Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ705 Flepler, Grefler, Biyomateryaller ve Uygulama Alanları 927001 3 0 0 6.0
ADÇ706 Diş Çekimi Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Komplikasyonları ve Açık Yöntemlerle Diş Çekimi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ707 Gömülülük Patogenezi, Tanı ve Gömülü Dişlerde Cerrahi Uygulamalar ve Komplikasyonlar 927001 3 0 0 6.0
ADÇ708 Diş Hekimliğinde Tıbbi Sorunlar 927001 3 0 0 6.0
ADÇ709 Diş Hekimliğinde Acil Müdahale Endikasyonları ve Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ710 Oral Hemorajide Erken ve Geç Müdahale 927001 3 0 0 6.0
ADÇ711 Preprotetik Cerrahi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ712 Biyopsi Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ713 Yara İyileşmesi ve Yara Tedavisinde Klinik ve Medikal Yaklaşımlar 927001 3 0 0 6.0
ADÇ714 Anestezide Premedikasyon 927001 3 0 0 6.0
ADÇ715 Dental Anestezi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ716 Diş Hekimliğinde Genel Anestezi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ717 Oral Maksillofasiyal Bölgedeki Enfeksiyonlar ve Tedavi Yaklaşımları 927001 3 0 0 6.0
ADÇ719 Maksillofasiyal İmplantlar 927001 3 0 0 6.0
ADÇ720 Çene Kistleri ve Tedavileri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ721 Orafasiyal Ağrılar ve Tedavi Yaklaşımları 927001 3 0 0 6.0
ADÇ722 Otontojenik ve Nonodontojenik Tümörler ve Tedavileri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ724 Oral Kanserler 927001 3 0 0 6.0
ADÇ725 Ağız Hastalıkları 927001 3 0 0 6.0
ADÇ726 Oro-Antral Fistüllerde Tedavi, Antrostomi Endik ve Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ727 Maksiller Sinüs Hastalıkları ve Tedavileri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ728 Tükürük Bezi Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ729 Antibiyotik Proflaksisi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ730 Temporomandibuler Eklem (Tme) Bozukluklarında Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ732 Çene Deformitelerinde Temel Ortodontik Analizler 927001 3 0 0 6.0
ADÇ733 Obstruktif Uyku Apnesi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ734 Kriocerrahi, Uygulama Alanları, Avantajları ve Komplikasyonları 927001 3 0 0 6.0
ADÇ735 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Laser Uygulamaları 927001 3 0 0 6.0
ADÇ736 Diş Hekimliği İmmünolojisi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ737 Moleküler Biyolojinin Diş Hekimliğinde Uygulama Alanları 927001 3 0 0 6.0
ADÇ738 Oral Mikrobiyoloji 927001 3 0 0 6.0
ADÇ739 Hücre ve Doku Kültürü Uygulamaları 927001 3 0 0 6.0
ADÇ740 Dudak, Damak Yarıkları ve Cerrahi Tedavi Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ741 Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar ve Cerrahi Tedavi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ742 Mental Retarde Hastalarda Cerrahi Yaklaşımlar, Profilaksi ve Posteperatif Bakım 927001 3 0 0 6.0
ADÇ743 Çene Yüz Deformitelerinde Distraksiyon Osteogenezisi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ744 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Posteperatif Bakım 927001 3 0 0 6.0
ADÇ745 Çene-Yüz Bölgesi Travmaları ve Tedavi Yaklaşımları 927001 3 0 0 6.0
ADÇ746 Poliklinik ve Ameliyathane Dersi 927001 0 2 0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ADÇ702 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 927001 3 0 0 6.0
ADÇ703 Minör Cerrahi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ704 İnsizisyon ve Sütur Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ705 Flepler, Grefler, Biyomateryaller ve Uygulama Alanları 927001 3 0 0 6.0
ADÇ706 Diş Çekimi Endikasyonları, Kontrendikasyonları, Komplikasyonları ve Açık Yöntemlerle Diş Çekimi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ707 Gömülülük Patogenezi, Tanı ve Gömülü Dişlerde Cerrahi Uygulamalar ve Komplikasyonlar 927001 3 0 0 6.0
ADÇ708 Diş Hekimliğinde Tıbbi Sorunlar 927001 3 0 0 6.0
ADÇ709 Diş Hekimliğinde Acil Müdahale Endikasyonları ve Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ710 Oral Hemorajide Erken ve Geç Müdahale 927001 3 0 0 0.0
ADÇ711 Preprotetik Cerrahi 927001 3 0 0 0.0
ADÇ712 Biyopsi Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
ADÇ713 Yara İyileşmesi ve Yara Tedavisinde Klinik ve Medikal Yaklaşımlar 927001 3 0 0 0.0
ADÇ714 Anestezide Premedikasyon 927001 3 0 0 0.0
ADÇ715 Dental Anestezi 927001 3 0 0 0.0
ADÇ716 Diş Hekimliğinde Genel Anestezi 927001 3 0 0 0.0
ADÇ717 Oral Maksillofasiyal Bölgedeki Enfeksiyonlar ve Tedavi Yaklaşımları 927001 3 0 0 0.0
ADÇ719 Maksillofasiyal İmplantlar 927001 3 0 0 6.0
ADÇ720 Çene Kistleri ve Tedavileri 927001 3 0 0 0.0
ADÇ721 Orafasiyal Ağrılar ve Tedavi Yaklaşımları 927001 3 0 0 0.0
ADÇ722 Otontojenik ve Nonodontojenik Tümörler ve Tedavileri 927001 3 0 0 0.0
ADÇ724 Oral Kanserler 927001 3 0 0 6.0
ADÇ725 Ağız Hastalıkları 927001 3 0 0 0.0
ADÇ726 Oro-Antral Fistüllerde Tedavi, Antrostomi Endik ve Teknikleri 927001 3 0 0 0.0
ADÇ727 Maksiller Sinüs Hastalıkları ve Tedavileri 927001 3 0 0 0.0
ADÇ728 Tükürük Bezi Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
ADÇ729 Antibiyotik Proflaksisi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ730 Temporomandibuler Eklem (Tme) Bozukluklarında Teşhis ve Tedavi Yöntemleri 927001 3 0 0 0.0
ADÇ732 Çene Deformitelerinde Temel Ortodontik Analizler 927001 3 0 0 0.0
ADÇ733 Obstruktif Uyku Apnesi 927001 3 0 0 0.0
ADÇ734 Kriocerrahi, Uygulama Alanları, Avantajları ve Komplikasyonları 927001 3 0 0 6.0
ADÇ735 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Laser Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
ADÇ736 Diş Hekimliği İmmünolojisi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ737 Moleküler Biyolojinin Diş Hekimliğinde Uygulama Alanları 927001 3 0 0 0.0
ADÇ738 Oral Mikrobiyoloji 927001 3 0 0 6.0
ADÇ739 Hücre ve Doku Kültürü Uygulamaları 927001 3 0 0 0.0
ADÇ740 Dudak, Damak Yarıkları ve Cerrahi Tedavi Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
ADÇ741 Oral ve Maksillofasiyal Bölgeyi Etkileyen Sendromlar ve Cerrahi Tedavi 927001 3 0 0 0.0
ADÇ742 Mental Retarde Hastalarda Cerrahi Yaklaşımlar, Profilaksi ve Posteperatif Bakım 927001 3 0 0 6.0
ADÇ743 Çene Yüz Deformitelerinde Distraksiyon Osteogenezisi 927001 3 0 0 6.0
ADÇ744 Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Posteperatif Bakım 927001 3 0 0 0.0
ADÇ745 Çene-Yüz Bölgesi Travmaları ve Tedavi Yaklaşımları 927001 3 0 0 0.0
ADÇ746 Poliklinik ve Ameliyathane Dersi 927001 0 2 0 0.0