Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Restoratif Diş Tedavisi

Program Tanımları

Kuruluş

Haziran 1999

Kazanılan Derece

Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programına , Dişhekimliği Fakültesini bitirmiş ve enstitünün istediği sınav şartlarını sağlamış öğrencilerin başvurusu kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

İlk 2 yıl Yeterlilik için gerekli olan teorik ve pratik eğitim, sonraki 2 yıl doktora tez çalışması ve savunması.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Doktorasını tamamlayan öğrenciler; - Dişhekimliği Fakültelerinin Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dallarında akademisyen olarak çalışabilirler. - Muayenehanelerinde serbest hekim olarak çalışabilirler. - Kamu kuruluşlarında mesleklerini sürdürebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar , aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ara sınavlar ve yılsonu sınavları teorik olarak yazılı biçimde, yeterlilik sınavı ise yazılı ve sözlü olarak yapılmaktadır. Pratik değerlendirmeler Diş Hastalıkları ve Tedavisi kliniğinde, doktora öğrencisinin eğitiminden sorumlu öğretim üyeleri tarafından yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Bilinç BULUCU, OMÜ. Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı, Kurupelit 55139, SAMSUN
Tel: 0 362 3121919/ 4128, e-mail: bbulucu@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Hastaların klinik tedavilerinin yapıldığı tedavi kliniği, - Fantom laboratuarı

Program Çıktıları

 1. Dişte madde kaybına neden olan faktörleri bilmek ve tedavisi için gereken tüm restoratif tedavileri uygulamak.
 2. Restoratif bilgiyi tanı ve tedavide uygulamak
 3. Tanı ve tedavi kararını vermek ve ihtiyaç durumunda başka alanlara yönlendirebilmek
 4. Hayat boyu güncel gelişmeleri öğrenmek
 5. Diğer branşlardaki hekimler ile konsültasyon yapabilme konusunda yeterli olmak
 6. Branşı ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek
 7. Güncel yaklaşımları klinik uygulamalarla pratiğe yansıtmak

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Dişte madde kaybına neden olan faktörleri bilmek ve tedavisi için gereken tüm restoratif tedavileri uygulamak.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Restoratif bilgiyi tanı ve tedavide uygulamak
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Tanı ve tedavi kararını vermek ve ihtiyaç durumunda başka alanlara yönlendirebilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Hayat boyu güncel gelişmeleri öğrenmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Diğer branşlardaki hekimler ile konsültasyon yapabilme konusunda yeterli olmak
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Branşı ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 0 0 0 0.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DHT701 Diş Hekimliğinde Profesyonel Anlamda Önleme: Diş Çürüğü Kontrolü İçin Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 6.0
DHT702 Diş Çürüğü Risk Faktörleri, Çürük Teşhis Testleri ve Nedensel Tedavi Planlaması 3 0 0 3.0 6.0
DHT703 Konservatif ve Estetik Tedavilerde İleri Kavite Preparasyonları ve Klinik Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
DHT704 Geriatrik Diş Hemşireliği 3 0 0 3.0 0.0
DHT705 Diş Çürüğünün Yapısal Özellikleri 3 0 0 3.0 0.0
DHT706 Direkt ve İndirekt Kompozit İnley ve Onley Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
DHT707 Adeziv Restoratif Materyallerde Güncel Gelişmeler 3 0 0 3.0 0.0
DHT716 Yüksek Çürük Riskli Hastalarda Tedavi Yaklaşımı 3 0 0 3.0 6.0
DHT717 Çürüğün Klinik Görünümü, Tipleri ve Teşhis Yötemleri 2 2 0 3.0 6.0
DHT718 Sistemik Hastalıkları Olan Bireylerde Koruyucu ve Operatif Diş Hekimliği Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
DHT719 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Restorasyon Teknikleri 2 2 0 3.0 6.0
DHT720 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler 3 0 0 3.0 0.0
DHT721 Diş Çürüğünü Önlemede Hasta Motivasyonu 2 2 0 3.0 0.0
DHT722 Restoratif Materyal Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 3 0 0 3.0 0.0
DHT723 Diş Renklenmeleri ve Ağartma Yöntemleri 2 2 0 3.0 6.0
DHT724 Kole Hassasiyeti ve Tedavisi 2 2 0 3.0 0.0
DHT725 Dentin Pinleri Uygulamaları Esnasında Görülen Komplikasyonlar 2 2 0 3.0 0.0
DHT726 Koruyucu Diş Hekimliğinde Kullanılan Materyaller 3 0 0 3.0 6.0
DHT727 Estetik Restorasyon Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
DHT728 Çürük Mikrobiyolojisi ve İmmünolojisi 3 0 0 3.0 6.0
DHT729 Posterior Kompozitler 2 2 0 3.0 0.0
DHT730 Civa Hijyeni 3 0 0 3.0 0.0
DHT731 Restorasyon Değişim Kriterleri 3 0 0 3.0 6.0
DHT732 Kole ve Kök Çürüklerinin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
DHT733 İndirekt Restorasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler 3 0 0 3.0 0.0
DHT734 Amalgam Dolgu 2 2 0 3.0 0.0
DHT735 Non Operatif İşlemler 3 0 0 3.0 0.0
DHT736 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
DHT701 Diş Hekimliğinde Profesyonel Anlamda Önleme: Diş Çürüğü Kontrolü İçin Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
DHT702 Diş Çürüğü Risk Faktörleri, Çürük Teşhis Testleri ve Nedensel Tedavi Planlaması 3 0 0 3.0 0.0
DHT703 Konservatif ve Estetik Tedavilerde İleri Kavite Preparasyonları ve Klinik Uygulamaları 2 2 0 3.0 0.0
DHT704 Geriatrik Diş Hemşireliği 3 0 0 3.0 0.0
DHT705 Diş Çürüğünün Yapısal Özellikleri 3 0 0 3.0 0.0
DHT706 Direkt ve İndirekt Kompozit İnley ve Onley Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
DHT707 Adeziv Restoratif Materyallerde Güncel Gelişmeler 3 0 0 3.0 0.0
DHT716 Yüksek Çürük Riskli Hastalarda Tedavi Yaklaşımı 3 0 0 3.0 0.0
DHT717 Çürüğün Klinik Görünümü, Tipleri ve Teşhis Yötemleri 2 2 0 3.0 0.0
DHT718 Sistemik Hastalıkları Olan Bireylerde Koruyucu ve Operatif Diş Hekimliği Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
DHT719 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Restorasyon Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
DHT720 Kompozit Restorasyonların Başarısını Etkileyen Faktörler 3 0 0 3.0 0.0
DHT721 Diş Çürüğünü Önlemede Hasta Motivasyonu 2 2 0 3.0 0.0
DHT722 Restoratif Materyal Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar 3 0 0 3.0 0.0
DHT723 Diş Renklenmeleri ve Ağartma Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
DHT724 Kole Hassasiyeti ve Tedavisi 2 2 0 3.0 0.0
DHT725 Dentin Pinleri Uygulamaları Esnasında Görülen Komplikasyonlar 2 2 0 3.0 0.0
DHT726 Koruyucu Diş Hekimliğinde Kullanılan Materyaller 3 0 0 3.0 0.0
DHT727 Estetik Restorasyon Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
DHT728 Çürük Mikrobiyolojisi ve İmmünolojisi 3 0 0 3.0 0.0
DHT729 Posterior Kompozitler 2 2 0 3.0 0.0
DHT730 Civa Hijyeni 3 0 0 3.0 0.0
DHT731 Restorasyon Değişim Kriterleri 3 0 0 3.0 0.0
DHT732 Kole ve Kök Çürüklerinin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
DHT733 İndirekt Restorasyon Uygulamalarında Karşılaşılan Problemler 3 0 0 3.0 0.0
DHT734 Amalgam Dolgu 2 2 0 3.0 0.0
DHT735 Non Operatif İşlemler 3 0 0 3.0 0.0
DHT736 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0