Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Periodontoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 0 4 0 0.0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
PER721Periodontal Hastalıkların Patogenezi Zorunlu 4 0 0 4.0 0.0
PER743Periodontal Hastalıklarda Tanı ve Tedavi Planlaması Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
PER744Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 9 0 0 9.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Toplam 8 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Toplam 8 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Toplam 8 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Toplam 8 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Toplam 8 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 4 0 0 0.0 30.0
Toplam 8 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PER712 Periodontal İmmünoloji 4 0 0 4.0 0.0
PER713 Periodontal Desteği Azalmış Dişlerde Tedavi Yaklaşımı 4 0 0 4.0 0.0
PER714 Periodontal Radyoloji 4 0 0 4.0 0.0
PER715 Periodontal Radyolojide Kullanılan İleri Radyodiagnostik Yöntemler 4 0 0 4.0 0.0
PER717 Periodontal Hastalıklardatanı Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
PER718 Periimplantisis ve Periimplant Mukozitis 3 0 0 3.0 0.0
PER719 Periodontal Anestezi 2 0 0 2.0 0.0
PER720 Periodontal Farmakoloji 3 0 0 3.0 0.0
PER722 Sistemik Risk Grubu Hastalarda Periodontal Tedavi 4 0 0 4.0 0.0
PER723 Periodontal Doku Mühendisliği 4 0 0 4.0 0.0
PER724 Plağa Bağlı Periodontal Hastalıklar 4 0 0 4.0 0.0
PER725 Plağa Bağlı Olmayan Periodontal Hastalıklar 4 0 0 4.0 0.0
PER726 Periodontal Hastalıklarda Oklüzyonun Önemi 3 0 0 3.0 0.0
PER728 Özel Bakım Gerektiren Hastalarda Periodontal Tedavi 4 0 0 4.0 0.0
PER729 Dil Bakımı ve Ağız Kokusu 4 0 0 4.0 0.0
PER730 Aftöz Stomalit Tedavisi 4 0 0 4.0 0.0
PER731 Gummy-Smile Mukogingival Cerrahi Tedavisi 4 0 0 4.0 0.0
PER732 Ağız Kuruluğunun Sunni Tükrükle Tedavisi 4 0 0 4.0 0.0
PER733 Non-Spesifik Enfeksiyonlar 4 0 0 4.0 0.0
PER734 İmmün Yetmezlik Gösteren Hastalarda Oral Fungal Enfeksiyonlar 4 0 0 4.0 0.0
PER735 Periodontal Dokuların Biyokimyası 3 0 0 3.0 0.0
PER736 Periodontal Dokuların Moleküler Biyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
PER737 Diş Hekimliğinde Bilgisayar 3 0 0 3.0 0.0
PER738 Periodontal Hastalıkların Tanı ve Tedavi Planlaması 3 0 0 3.0 0.0
PER739 İmplant Endikasyonları ve Cerrahisi 4 0 0 4.0 0.0
PER740 İmplant Cerrahisinde Radyolojinin Önemi 4 0 0 4.0 0.0
PER741 Cerrahi Omayan Periodontal Tedavilerde Lazer Kullanımı 3 0 0 3.0 0.0
PER742 Periodontal Hastalıkların Cerrahi Tedavisinde Lazer 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
PER712 Periodontal İmmünoloji 4 0 0 4.0 0.0
PER713 Periodontal Desteği Azalmış Dişlerde Tedavi Yaklaşımı 4 0 0 4.0 0.0
PER714 Periodontal Radyoloji 4 0 0 4.0 0.0
PER715 Periodontal Radyolojide Kullanılan İleri Radyodiagnostik Yöntemler 4 0 0 4.0 0.0
PER717 Periodontal Hastalıklardatanı Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
PER718 Periimplantisis ve Periimplant Mukozitis 3 0 0 3.0 0.0
PER719 Periodontal Anestezi 2 0 0 2.0 0.0
PER720 Periodontal Farmakoloji 3 0 0 3.0 0.0
PER722 Sistemik Risk Grubu Hastalarda Periodontal Tedavi 4 0 0 4.0 0.0
PER723 Periodontal Doku Mühendisliği 4 0 0 4.0 0.0
PER724 Plağa Bağlı Periodontal Hastalıklar 4 0 0 4.0 0.0
PER725 Plağa Bağlı Olmayan Periodontal Hastalıklar 4 0 0 4.0 0.0
PER726 Periodontal Hastalıklarda Oklüzyonun Önemi 3 0 0 3.0 0.0
PER728 Özel Bakım Gerektiren Hastalarda Periodontal Tedavi 4 0 0 4.0 0.0
PER729 Dil Bakımı ve Ağız Kokusu 4 0 0 4.0 0.0
PER730 Aftöz Stomalit Tedavisi 4 0 0 4.0 0.0
PER731 Gummy-Smile Mukogingival Cerrahi Tedavisi 4 0 0 4.0 0.0
PER732 Ağız Kuruluğunun Sunni Tükrükle Tedavisi 4 0 0 4.0 0.0
PER733 Non-Spesifik Enfeksiyonlar 4 0 0 4.0 0.0
PER734 İmmün Yetmezlik Gösteren Hastalarda Oral Fungal Enfeksiyonlar 4 0 0 4.0 0.0
PER735 Periodontal Dokuların Biyokimyası 3 0 0 3.0 0.0
PER736 Periodontal Dokuların Moleküler Biyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
PER737 Diş Hekimliğinde Bilgisayar 3 0 0 3.0 0.0
PER738 Periodontal Hastalıkların Tanı ve Tedavi Planlaması 3 0 0 3.0 0.0
PER739 İmplant Endikasyonları ve Cerrahisi 4 0 0 4.0 0.0
PER740 İmplant Cerrahisinde Radyolojinin Önemi 4 0 0 4.0 0.0
PER741 Cerrahi Omayan Periodontal Tedavilerde Lazer Kullanımı 3 0 0 3.0 0.0
PER742 Periodontal Hastalıkların Cerrahi Tedavisinde Lazer 3 0 0 3.0 0.0