Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Protetik Diş Tedavisi

Program Tanımları

Kuruluş

Eylül 1998

Kazanılan Derece

Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Programa doğrudan kaydolan ya da yatay geçişle gelen öğrenciler bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından ders içeriğinin onaylanması ve süresi içinde başvurulması durumunda öğrenciler, derslerden muaf tutulabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (70/100) ve doktora tezini başarıyla savunması gerekir.

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Mezunlarımızın bir kısmı farklı üniversitelerde öğretim üyesi olarak, Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde,muayenehane hekimi olarak görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliği ve ilgili enstitülerin esaslarınca belirlenir. Sınavlarda başarılı sayılmak için 100'lük sistemde en 70 alınması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için en az 24 yerel kredi (60 AKTS kredisi) dersi tamamlaması (70/100) ve doktora tezini başarıyla savunması gerekir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Anabilim dalı başkanı Prof.Dr. Gözlem CEYLAN ,EMAİL: gceylan@omu.edu.tr
Anabilim dalı başkan yardımcısı Prof.dr. Duygu SARAÇ email:dsarac@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde teknisyen laboratuvarı, öğretim üyesi kliniği, sterilizasyon odası,

Program Çıktıları

 1. Protetik diş tedavisi alanında doktora düzeyinde bilgi sahibi olur
 2. Diş eksikliklerine göre endikasyonu koyabilmeli,uygun planlama ve tedavi yapabilmeli.
 3. Protetik diş tedavisi alanında uygulanan tedavi yöntemlerinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmeli ve uygun tedavi yöntemleri ile tedavisini yapabilmeli.
 4. Protetik diş tedavisi alanını ilgilendiren rahatsızlıkların giderilmesi için tanı ve tedavisini uygulayabilecek teorik ve pratik bilgiye sahip olmalı.
 5. Hekim-teknisyen, hekim-hekim,hekim-hasta iletişiminde sosyal olmalı, etik kurallara uygun olarak bu iletişimleri koruyabilmeli
 6. Alana özgü konularda bilgi düzeyinde ilgili birimlere yönlendirme yapabilmeli. Diş doku eksikliklerini protetik alana uygun tedavi yöntemleriyle restore edebilmeli.
 7. Hayat boyu öğrenme yetisine sahip olmalı
 8. Muayenehane işletebilmeli. Mesleki konularla ilgili toplantılarda konu aktarabilmeli. Bilimsel çalışmalarını ilgili toplantılarda savunabilmeli. Avrupa Birliği Fonlarında faydalanabilmeli.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Protetik diş tedavisi alanında doktora düzeyinde bilgi sahibi olur
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Diş eksikliklerine göre endikasyonu koyabilmeli,uygun planlama ve tedavi yapabilmeli.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Protetik diş tedavisi alanında uygulanan tedavi yöntemlerinin endikasyon ve kontrendikasyonlarını bilmeli ve uygun tedavi yöntemleri ile tedavisini yapabilmeli.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Protetik diş tedavisi alanını ilgilendiren rahatsızlıkların giderilmesi için tanı ve tedavisini uygulayabilecek teorik ve pratik bilgiye sahip olmalı.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Hekim-teknisyen, hekim-hekim,hekim-hasta iletişiminde sosyal olmalı, etik kurallara uygun olarak bu iletişimleri koruyabilmeli
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Alana özgü konularda bilgi düzeyinde ilgili birimlere yönlendirme yapabilmeli. Diş doku eksikliklerini protetik alana uygun tedavi yöntemleriyle restore edebilmeli.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0
Toplam 0 4 0 0.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DPR705Çene-Yüz Defektlerinin Protetik Rehabilitasyonu 927001 2 2 0 0.0
DPR708Oral İmplantoloji 927001 2 2 0 0.0
DPR711Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
DPR713Tme Hastalıklarının Tedavisi 927001 2 2 0 0.0
DPR716Güncel Porselen Sistemleri 927001 3 0 0 0.0
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
Toplam 12 6 0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 30.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0
Toplam 4 4 0 30.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DPR701 Sabit Protezler 927001 2 2 0 6.0
DPR702 Hareketli Bölümlü Protezler 927001 2 2 0 6.0
DPR703 Total Protezler 927001 2 2 0 6.0
DPR704 Diş Hekimliğinde Porselen 927001 2 2 0 6.0
DPR706 Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 927001 3 0 0 6.0
DPR707 Oklüzyon 927001 3 0 0 6.0
DPR709 İleri Maddeler Bilgisi 927001 3 0 0 6.0
DPR710 Protez Literatürü 927001 3 0 0 0.0
DPR714 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Protetik Rehabilitasyonu 927001 3 0 0 6.0
DPR715 Hassas Tutucu Protezler 927001 3 0 0 6.0
DPR717 İntraoral Fotoğraf Teknikleri 927001 2 0 0 6.0
DPR718 Protetik Rehabilitasyonda Estetik ve Renk 927001 3 0 0 6.0
DPR719 Geriatrik Hastalarda Protetik Tedavi 927001 3 0 0 6.0
DPR720 İndirekt Laboratuvar Kompozit Protezleri 927001 2 0 0 6.0
DPR721 Overdenture Tedavileri 927001 3 0 0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
DPR701 Sabit Protezler 927001 2 2 0 6.0
DPR702 Hareketli Bölümlü Protezler 927001 2 2 0 0.0
DPR703 Total Protezler 927001 2 2 0 6.0
DPR704 Diş Hekimliğinde Porselen 927001 2 2 0 6.0
DPR706 Çiğneme Sistemi ve Tme Hastalıkları 927001 3 0 0 6.0
DPR707 Oklüzyon 927001 3 0 0 6.0
DPR709 İleri Maddeler Bilgisi 927001 3 0 0 6.0
DPR710 Protez Literatürü 927001 3 0 0 0.0
DPR714 Aşırı Madde Kaybı Olan Dişlerin Protetik Rehabilitasyonu 927001 3 0 0 6.0
DPR715 Hassas Tutucu Protezler 927001 3 0 0 0.0
DPR717 İntraoral Fotoğraf Teknikleri 927001 2 0 0 6.0
DPR718 Protetik Rehabilitasyonda Estetik ve Renk 927001 3 0 0 6.0
DPR719 Geriatrik Hastalarda Protetik Tedavi 927001 3 0 0 6.0
DPR720 İndirekt Laboratuvar Kompozit Protezleri 927001 2 0 0 6.0
DPR721 Overdenture Tedavileri 927001 3 0 0 6.0