Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Tarih

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 2. Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 3. Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
 4. Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 5. Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
 6. Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
 7. Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
 8. Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
 9. Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
 10. Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 11. Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 12. Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
 13. Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
 14. Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
 15. Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
 16. Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 17. Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
 18. Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 • Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
 • Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 • Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
 • Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Teknik yönlerden doktora tezi yazabilme kapasitesine sahip olma.
 • Uzmanlık alanında araştırma, analiz ve kaynak tahlili yapabilme becerisi kazanma.
 • Akademik hayatın davranış ve etik duyarlılığına sahip olma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Kuramsal ve yöntemsel bilgi seviyesi sayesinde alanına katkı sağlama yetkinliği kazanma
 • Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.
 • Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 • Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Alanındaki yeniliklere ve yeni fikirlere açık olma ve bu yenilikleri değerlendirme yetkinliğine sahip olma.
 • Uzmanlık alanlarını ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtabilme yetkinliği kazanma.
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, araştırma tekniklerini geliştirme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Farklı disiplinlerle ortak çalışabilme yetkinliği kazanma.
 • Uzmanlık alanında eleştiri ve değerlendirme yapabilme yetkinliğine sahip olma.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301027162010Şehir Tarihi ve Kaynakları Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
2301027232012Türk Siyasi Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 6 0 0 6.0 30.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2301027232012Türk Siyasi Düşünce Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 30.0
SBESEMDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
TAR731İslam Medeniyeti Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
TAR732Ortaçağ Dünyasında Savaş Zorunlu 3 0 0 3.0 7.5
Toplam 13 0 0 9.0 45.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2301027012010 Osmanlı Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301027022010 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301027032010 Osmanlı Gündelik Yaşamı 2 0 0 2.0 7.5
2301027042010 Osmanlı Gündelik Yaşamında Ekonomi 2 0 0 2.0 7.5
2301027052010 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1923-1950 3 0 0 3.0 7.5
2301027062010 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1950-1990 3 0 0 3.0 7.5
2301027072010 Osmanlı Arşiv Malzemelerini Okuma 3 0 0 3.0 7.5
2301027082010 Osmanlı Belgelerinin Tahlili 3 0 0 3.0 7.5
2301027092010 Karadeniz Havzası Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027102010 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027122010 Osmanlı İskan Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027132010 Kafkasya Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027142010 Osmanlı Ticaret Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027152010 Türk Anayasa Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027172010 Milli Mücadelenin Mali Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301027182010 Balkan Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027192010 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 3 0 0 3.0 7.5
2301027202010 Osmanlı İktisat Tarihinin Temel İlkeleri 4 0 0 4.0 7.5
2301027212012 Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Tatihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027222012 Türkiye Cumhuriyeti Sözlü Tarih Çalışmaları 3 0 0 3.0 7.5
2301027252012 İttihat ve Terakki Partisi Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027292012 Genel Türk Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
TAR633 Avrupa Sosyal Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
TAR634 Batı Ortaçağının Temelleri 3 0 0 3.0 0.0
TAR724 Türkiye'de Çok Partili Hayat 3 0 0 3.0 0.0
TAR726 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3.0 7.5
TAR727 Türkiye'de Tek Parti Dönemi 3 0 0 3.0 7.5
TAR728 Türkiye'de Ordu Siyaset İlişkileri 3 0 0 3.0 7.5
TAR730 Karadeniz'İn Kuzeyindeki Türk Devlet ve Toplulukları Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
TAR731 İslam Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
TAR732 Ortaçağ Dünyasında Savaş 3 0 0 3.0 7.5
TAR733 Eski Çağdan Orta Çağa Siyasal ve Kültürel Hayat 3 0 0 3.0 7.5
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2301027012010 Osmanlı Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301027022010 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301027032010 Osmanlı Gündelik Yaşamı 2 0 0 2.0 7.5
2301027042010 Osmanlı Gündelik Yaşamında Ekonomi 2 0 0 2.0 7.5
2301027052010 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1923-1950 3 0 0 3.0 7.5
2301027062010 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası: 1950-1990 3 0 0 3.0 7.5
2301027072010 Osmanlı Arşiv Malzemelerini Okuma 3 0 0 3.0 7.5
2301027082010 Osmanlı Belgelerinin Tahlili 3 0 0 3.0 7.5
2301027092010 Karadeniz Havzası Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027102010 Türk-Ermeni İlişkileri Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027122010 Osmanlı İskan Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2301027132010 Kafkasya Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027142010 Osmanlı Ticaret Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027152010 Türk Anayasa Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027172010 Milli Mücadelenin Mali Kaynakları 3 0 0 3.0 7.5
2301027182010 Balkan Tarihi 3 0 0 3.0 7.5
2301027192010 Modern Dünya Tarihi ve Türkiye 3 0 0 3.0 0.0
2301027202010 Osmanlı İktisat Tarihinin Temel İlkeleri 4 0 0 4.0 0.0
2301027212012 Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Tatihi 3 0 0 3.0 0.0
2301027222012 Türkiye Cumhuriyeti Sözlü Tarih Çalışmaları 3 0 0 3.0 0.0
2301027252012 İttihat ve Terakki Partisi Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2301027292012 Genel Türk Tarihinin Kaynakları 3 0 0 3.0 0.0
TAR724 Türkiye'de Çok Partili Hayat 3 0 0 3.0 0.0
TAR726 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Metodolojisi 3 0 0 3.0 0.0
TAR727 Türkiye'de Tek Parti Dönemi 3 0 0 3.0 0.0
TAR728 Türkiye'de Ordu Siyaset İlişkileri 3 0 0 3.0 0.0
TAR730 Karadeniz'İn Kuzeyindeki Türk Devlet ve Toplulukları Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
TAR731 İslam Medeniyeti Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
TAR732 Ortaçağ Dünyasında Savaş 3 0 0 3.0 0.0
TAR733 Eski Çağdan Orta Çağa Siyasal ve Kültürel Hayat 3 0 0 3.0 0.0