Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları

Program Tanımları

Kuruluş

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan anabilim dallarından biridir.

Kazanılan Derece

Bu Programı başarıyla bitiren öğrenci Bilim Doktoru unvanını alır.

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, lisans
not ortalamasının %30’u ve mülakat sonucunun %20’si alınarak toplanır. Mülakata girmeyen
adaylar başarısız kabul edilir. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. (21 Nisan 2013 Tarihli ve
28625 Sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim–Öğretim Yönetmeliği’nin 12. maddesi).

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Önceki öğrenmelerin tanınması ilgili yönetmeliğin 13-14-15. maddelerine göre değerlendirilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Program Profili

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk Din Musikisi ve Türk İslam Edebiyatı bilim dallarını içermektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bu programdan mezun olanlar alanlarında Bilim Doktoru unvanı alıp Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğretim Üyesi olabilme imkanı elde ederler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bu programdan mezun olanlar istedikleri taktirde Doktora sonrası akademik çalışmalarını sürdürebilme hakkı elde ederler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Doktora yeterlik programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. (Bu programın sınavları ilgili yönetmeliğin 37. maddesine göre yapılır.)

Mezuniyet Koşulları

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler, yedi dersten az olmamak koşuluyla en az 24 kredi ve 60 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az bir semineri; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler ise 15 dersten az olmamak koşuluyla en az 44 kredi ve 120 AKTS ders yükünü, en az 120 AKTS tez/sanat çalışmasını ve en az iki semineri öngörülen süreler içerisinde başarıyla tamamlamak zorundadır.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bu program Anabilim Dalı Başkanı tarafından yürütülür.
Adres: İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanlığı, OMÜ İlahiyat Fakültesi Atakum/SAMSUN. Tel: 03624576084; Fax: 03624576083.

Bölüm Olanakları

Anabilim dalının faaliyet gösterdiği İlahiyat Fakültesine ait dersliklerde sesli ve görüntülü ders sunum imkanları bulunmaktadır. Fakülte bünyesinde 2 anfi, 17 dershane, 1 seminer, 370 kişilik konferans ve okuma salonları ile 1 adet kütüphane ve bilgisayar laboratuarı mevcuttur.

Program Çıktıları

 1. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
 2. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
 3. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
 4. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
 5. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
 6. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
 7. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
 8. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.
 9. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uyarlayabilecek.
 10. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
 11. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
 12. Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İslam tarihi ve sanatları alanındaki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirip derinleştirebilecek ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve tespitlere ulaşabilecek.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilecek, yönlendirebilecek.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatlarıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirleri uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak değerlendirip özgün sonuçlara ulaşabilecek.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında ortaya çıkabilecek olan sorunların çözümlenmesi noktasında karar verme ve sorun çözme becerileriyle aktif rol üstlenebilecek.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, teknik, tasarım veya uygulamayı bağımsız olarak geliştirebilecek.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni düşünce ve bilgilerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilecek
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilecek ve kullanabilecek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanında yabancı dilde yayınları takip edebilecek ve yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilecek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki diğer uzman kişilerle alanının konularını tartışabilecek düzeyde etkili bir iletişim kurabilecek.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanındaki her türlü yeni gelişme ve ilerlemeyi yaşadığı topluma sunabilecek.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler İslam tarihi ve sanatları alanıyla ilgili ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlar yapabilecek.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2303027142011İslam Tarihinde Sosyal Hayat Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
2303027182011Türk ve İslam Şehirciliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 6.0
Toplam 5 0 0 5.0 6.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
2303027142011İslam Tarihinde Sosyal Hayat Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
2303027182011Türk ve İslam Şehirciliği Zorunlu 2 0 0 2.0 0.0
İTS729Türk İslam Edebiyatında Manzum Metin Şehri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
İTS730Türk İslam Edebiyatında Mensur Metin Şerhi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 6.0
SBESEMYLSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 15 0 0 11.0 12.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2303027012011 İslam Tarihinde Hilafet Kurumu 3 0 0 3.0 6.0
2303027022011 İslam Askeri Teşkilatı 3 0 0 3.0 6.0
2303027032011 İslam Bilim Tarihi 2 0 0 2.0 6.0
2303027042011 İslam İdarî Teşkilâtı 3 0 0 3.0 6.0
2303027052011 İslam'da Vakıf 2 0 0 2.0 6.0
2303027062011 Çağdaş İslam Devletleri 3 0 0 3.0 6.0
2303027072011 İslam Diplomasi Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
2303027082011 İslam'da Savaş ve Barış 3 0 0 3.0 6.0
2303027092011 İslam Tarihinde Gayri Müslimler 2 0 0 2.0 6.0
2303027102011 Tarih Felsefesi 2 0 0 2.0 6.0
2303027112011 İslam Tarihinde Alim-Devlet İlişkileri 3 0 0 3.0 6.0
2303027122011 İslam Tarihinde İktidar-Muhalefet İlişkileri 3 0 0 3.0 6.0
2303027132011 İslam Güvenlik Teşkilatı 3 0 0 3.0 6.0
2303027152011 İslam Adliye Teşkilatı 2 0 0 2.0 6.0
2303027162011 Türk İslam Sanatlarında Yöntem ve Usul Bilgisi 3 0 0 3.0 6.0
2303027172011 Türk İslam Sanatlarının Kaynak ve Sorunları 3 0 0 3.0 6.0
2303027192011 Mimar Sinan ve Türk Mimarisi 3 0 0 3.0 6.0
2303027202011 İslam Estetiği 3 0 0 3.0 6.0
2303027212011 Yazı Sanatı 2 0 0 2.0 6.0
2303027222011 Türk İslam Süsleme Sanatları 3 0 0 3.0 6.0
2303027242011 Türk Musikisi Terminolojisi 3 0 0 3.0 6.0
2303027252011 Türk Musiki Tarihinde Dini Musikinin Yeri 2 0 0 2.0 6.0
2303027262011 Türk Din Musikisinde Makam Analizi 3 0 0 3.0 6.0
2303027272011 Türk Din Musikisi Form Analizi 3 0 0 3.0 6.0
2303027282011 Türk Din Musikisinde Güfte Usul İlişkisi 2 0 0 2.0 6.0
İTS723 Çağdaş Sanat Akımları 3 0 0 3.0 0.0
İTS729 Türk İslam Edebiyatında Manzum Metin Şehri 3 0 0 3.0 0.0
İTS730 Türk İslam Edebiyatında Mensur Metin Şerhi 3 0 0 3.0 0.0
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 3 0 0 3.0 6.0
İTS732 Osmanlı Manevi Kültürü 3 0 0 3.0 6.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2303027012011 İslam Tarihinde Hilafet Kurumu 3 0 0 3.0 0.0
2303027022011 İslam Askeri Teşkilatı 3 0 0 3.0 0.0
2303027032011 İslam Bilim Tarihi 2 0 0 2.0 0.0
2303027042011 İslam İdarî Teşkilâtı 3 0 0 3.0 0.0
2303027052011 İslam'da Vakıf 2 0 0 2.0 0.0
2303027062011 Çağdaş İslam Devletleri 3 0 0 3.0 0.0
2303027072011 İslam Diplomasi Tarihi 3 0 0 3.0 0.0
2303027082011 İslam'da Savaş ve Barış 3 0 0 3.0 0.0
2303027092011 İslam Tarihinde Gayri Müslimler 2 0 0 2.0 0.0
2303027102011 Tarih Felsefesi 2 0 0 2.0 0.0
2303027112011 İslam Tarihinde Alim-Devlet İlişkileri 3 0 0 3.0 6.0
2303027122011 İslam Tarihinde İktidar-Muhalefet İlişkileri 3 0 0 3.0 6.0
2303027132011 İslam Güvenlik Teşkilatı 3 0 0 3.0 0.0
2303027152011 İslam Adliye Teşkilatı 2 0 0 2.0 0.0
2303027162011 Türk İslam Sanatlarında Yöntem ve Usul Bilgisi 3 0 0 3.0 0.0
2303027172011 Türk İslam Sanatlarının Kaynak ve Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
2303027192011 Mimar Sinan ve Türk Mimarisi 3 0 0 3.0 0.0
2303027202011 İslam Estetiği 3 0 0 3.0 0.0
2303027212011 Yazı Sanatı 2 0 0 2.0 0.0
2303027222011 Türk İslam Süsleme Sanatları 3 0 0 3.0 0.0
2303027242011 Türk Musikisi Terminolojisi 3 0 0 3.0 0.0
2303027252011 Türk Musiki Tarihinde Dini Musikinin Yeri 2 0 0 2.0 0.0
2303027262011 Türk Din Musikisinde Makam Analizi 3 0 0 3.0 0.0
2303027272011 Türk Din Musikisi Form Analizi 3 0 0 3.0 0.0
2303027282011 Türk Din Musikisinde Güfte Usul İlişkisi 2 0 0 2.0 0.0
İTS723 Çağdaş Sanat Akımları 3 0 0 3.0 0.0
İTS729 Türk İslam Edebiyatında Manzum Metin Şehri 3 0 0 3.0 0.0
İTS730 Türk İslam Edebiyatında Mensur Metin Şerhi 3 0 0 3.0 0.0
İTS731 Osmanlı Şehir Tarihçiliği 3 0 0 3.0 6.0
İTS732 Osmanlı Manevi Kültürü 3 0 0 3.0 6.0