Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Kamu Hukuku

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HYL644Neticesi Sebebiyle Ağırlaştırılmış Suç Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
HYL645Kasten Yaralama Sonucu Ölüme Neden Olma Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESEMDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 7 0 0 3.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 30.0
Toplam 4 0 0 0.0 30.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2304017012012 Hükümet Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
2304017022012 Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu 3 0 0 3.0 0.0
2304017032012 Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması 3 0 0 3.0 0.0
2304017042012 Parlemento Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
2304017052012 İnsanlığa Karşı Suçları 3 0 0 3.0 0.0
2304017062012 Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri 3 0 0 3.0 0.0
2304017072012 İdarenin Kusursuz Sorumluluğu 3 0 0 3.0 0.0
2304017082012 İdarenin Mali Sorumluluğu 3 0 0 3.0 0.0
2304017092012 İdari Teşkilat ve İdari Vesayet İlkesi 3 0 0 3.0 0.0
2304017102012 İptal Davaları ve Yargı Kararlarının Uygulanması 3 0 0 3.0 0.0
2304017112012 Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Örfi Hukuku Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
2304017122012 Türk Hukuk Tarihinde İnsan Hakları Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
2304017132012 Silahlı Çatışmalar Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
2304017142012 Türkiye'nin Milletlerarası Hukuk Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
KHD715 Aile Düzenine Karşı Suçlar 3 0 0 3.0 0.0
KHD716 Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 3 0 0 3.0 7.5
KHD717 Tehdit, Şantaj, ve Cebir Kullanma Suçları 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2304017012012 Hükümet Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
2304017022012 Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru Yolu 3 0 0 3.0 0.0
2304017032012 Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması 3 0 0 3.0 0.0
2304017042012 Parlemento Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
2304017052012 İnsanlığa Karşı Suçları 3 0 0 3.0 0.0
2304017062012 Ceza Muhakemesi Hukukunda Koruma Tedbirleri 3 0 0 3.0 0.0
2304017072012 İdarenin Kusursuz Sorumluluğu 3 0 0 3.0 0.0
2304017082012 İdarenin Mali Sorumluluğu 3 0 0 3.0 0.0
2304017092012 İdari Teşkilat ve İdari Vesayet İlkesi 3 0 0 3.0 0.0
2304017102012 İptal Davaları ve Yargı Kararlarının Uygulanması 3 0 0 3.0 0.0
2304017112012 Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Örfi Hukuku Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
2304017122012 Türk Hukuk Tarihinde İnsan Hakları Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
2304017132012 Silahlı Çatışmalar Hukuku 3 0 0 3.0 0.0
2304017142012 Türkiye'nin Milletlerarası Hukuk Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
KHD715 Aile Düzenine Karşı Suçlar 3 0 0 3.0 0.0
KHD716 Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar 3 0 0 3.0 0.0
KHD717 Tehdit, Şantaj, ve Cebir Kullanma Suçları 3 0 0 3.0 0.0