Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Cerrahisi

Program Tanımları

Kuruluş

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları ise 2014 yılından itibaren faaliyete geçmiştir.

Kazanılan Derece

Doktora

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Anabilim dalımız doktora programına Veteriner Fakültesi Lisans mezunları başvurabilirler.
Öğrenciler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans üstü ve Doktora Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre kabul edilir.
(http://sagbilens.omu.edu.tr/yonetmelik/40/)

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri araştırma, uzmanlık düzeyinde özgün fikirler geliştirebilme, derinleştirebilme ve cerrahi alanına yenilik getirecek bağımsız tanımlara ulaşabilme.
2.Cerrahi alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz edebilme, sonuçları değerlendirerek yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla kullanabilme ve kazanımlarını paylaşabilme.
3. Cerrahi Alanında Eğitimini tamamladığı programın kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların farkında olarak, mesleği icra etme bilincine sahip olabilme.
4. Özgün bir araştırmayı tasarlayabilme ve bağımsız olarak gerçekleştirebilme.
5. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde

Program Profili

Veteriner Cerrahi Uzmanı ve Bilim Doktoru, Veteriner Cerrahi alanında ihtiyaç duyacağı temel bilgi birikimine sahip olabilme, hayvan türlerini iyi tanıyabilme ve bağımsız araştırma yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Bununla sonucunda, öğrenci bilimsel olayları irdeleyerek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşma yeteneğini kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Araştırma Enstitüleri
Üniversiteler
Özel klinik ve hastaneler

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenci Değerlendirme yöntemleri:
Yazılı ve sözlü sınavlar
Seminer sunumları

Mezuniyet Koşulları

Doktora Notlandırma Sistemi
Derslerle ilgili olarak kayıt, devam ve başarı notunun hesabında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ndeki esaslar uygulanır; ancak ders başarı notu 75 dir.

Puan Not Katsayı
95-100 AA 4.00
90-94 AB 3.50
85-89 BB 3.00
80-84 BC 2.50
75-79 CC 2.00
G
G notu: kredisiz dersler içindir.
E : Çalışması eksik.
F1 : Ders devamsız, sınavlara girme hakkı yok.
F2 : Sınavlara girmedi.
F3 : Yarıyıl sınavlarına girdi, başarısız.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof.Dr. Ahmet ÖZAK CERRAHİ Anabilim Dalı Başkanı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı SAMSUN tel: 0362 312 19 19 /1227 e-mail: aozak@omu.edu.tr

Bölüm Olanakları

Veteriner fakültesi Hayvan Hastanesi olankalrı dahilinde uygulamalar yapılmaktadır.
Röntgen
CR
Anestezi Cihazı
Operasyon Lambası

Program Çıktıları

 1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 3. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 5. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 6. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 7. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 8. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 9. Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 10. Ulusal ve Uluslararası akademide girişimcilik kazanmak
 11. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 12. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 13. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 14. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme. Alanının ilişkili
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlaya
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katk
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katk
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
CSBE-1V.Seçmeli 1 927003 0 0 0 0.0
VCR709Asepsi, Antisepsi, Pansuman ve Bandaj Uygulamaları İle Cerrahi Dikiş Materyallerinin Genel Özellikleri 927001 2 2 0 0.0
VCR722Büyük ve Küçük Hayvanlardada Ürogenital Sistemin Cerrahi Lezyonları. 927001 2 2 0 0.0
VCR723Veteriner Cerrahide Oftalmolojik Muayene ve Tanı Yöntemleri. 927001 2 2 0 0.0
VCR746Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 9 6 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
CSBE-2V.Seçmeli 2 927003 0 0 0 0.0
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 0.0
Toplam 8 0 0 0.0
CSBE-1 / V.Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VCR702 Temel Radyolojik İlkeler 927001 2 2 0 6.0
VCR703 Spesifik Radyoloji Teknikleri ve Uygulamaları 927001 2 2 0 6.0
VCR704 Evcil Hayvanlarda Lokal ve Genel Anestezi 927001 2 2 0 6.0
VCR705 Premedikasyon ve Uygulama Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
VCR706 Anestezide Temel Prensipler 927001 2 2 0 6.0
VCR707 Triaj, İlk Yardım ve Reanimasyon 927001 3 0 0 6.0
VCR708 Temel Utrasonografi Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
VCR710 Yara İyileşmesinde Temel Presipler 927001 3 0 0 6.0
VCR711 Veteriner Cerrahide Elektrolit Denge ve Sıvı Sağaltımı 927001 3 0 0 6.0
VCR712 Yangı, Özel Yangılar ve Yumuşak Dokulardaki Travmatik Lezyonlar 927001 2 2 0 6.0
VCR713 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Cerrahi Lezyonları 927001 3 0 0 6.0
VCR714 Tendinitis ve Tendovaginitis’Lerin Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
VCR715 Eklem Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım 927001 3 0 0 6.0
VCR716 Evcil Hayvanlarda Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
VCR717 Atlarda Hava Keseleri ve Sinusların Cerrahi Lezyonları 927001 3 0 0 6.0
VCR718 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Diş Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
VCR719 Boyun Bölgesi Cerrahi Lezyonları 927001 2 2 0 6.0
VCR720 Veteriner Cerrahide Batın Bölgesi Travma ve Kontüzyonları 927001 2 2 0 6.0
VCR721 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistemin Şirurjikal Hastalıkları 927001 2 2 0 6.0
VCR724 Evcil Hayvanlarda Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım 927001 2 2 0 6.0
VCR725 Evcil Hayvanlarda Traktus Uvealis, Lens ve Retinal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
VCR726 Veteriner Cerrahide Acil Göz 927001 2 2 0 6.0
VCR727 Veteriner Cerrahide Nöroşirurjikal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
VCR728 Veteriner Cerrahide Nöroşirurjikal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
VCR729 Evcil Hayvanlarda Kolumna Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
VCR730 Veteriner Cerrahide Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
VCR731 Veteriner Ortopedi ve Travmatolojide Genel Grensipler 927001 2 2 0 6.0
VCR732 Evcil Hayvanlarda Ortopedik Lezyonların Konservatif ve Operatif Sağaltımı 927001 2 2 0 6.0
VCR733 Küçük Hayvanların Eklem Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
VCR734 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 927001 3 0 0 6.0
VCR735 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları. 927001 3 0 0 6.0
VCR736 Atlarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
VCR737 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi 927001 3 0 0 6.0
VCR738 Atlarda Topallık Nedenleri 927001 3 0 0 6.0
VCR739 Atlarda Kastrasyon 927001 3 0 0 6.0
VCR740 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 927001 3 0 0 6.0
VCR741 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
VCR742 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
VCR743 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 927001 2 2 0 6.0
VCR745 Veteriner Ortopedide İmplant Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0
CSBE-2 / V.Seçmeli 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
VCR702 Temel Radyolojik İlkeler 927001 2 2 0 6.0
VCR703 Spesifik Radyoloji Teknikleri ve Uygulamaları 927001 2 2 0 6.0
VCR704 Evcil Hayvanlarda Lokal ve Genel Anestezi 927001 2 2 0 6.0
VCR705 Premedikasyon ve Uygulama Teknikleri 927001 3 0 0 6.0
VCR706 Anestezide Temel Prensipler 927001 2 2 0 6.0
VCR707 Triaj, İlk Yardım ve Reanimasyon 927001 3 0 0 6.0
VCR708 Temel Utrasonografi Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
VCR710 Yara İyileşmesinde Temel Presipler 927001 3 0 0 6.0
VCR711 Veteriner Cerrahide Elektrolit Denge ve Sıvı Sağaltımı 927001 3 0 0 6.0
VCR712 Yangı, Özel Yangılar ve Yumuşak Dokulardaki Travmatik Lezyonlar 927001 2 2 0 6.0
VCR713 Deri ve Deri Altı Mukozal Keselerin Cerrahi Lezyonları 927001 3 0 0 6.0
VCR714 Tendinitis ve Tendovaginitis’Lerin Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
VCR715 Eklem Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım 927001 3 0 0 6.0
VCR716 Evcil Hayvanlarda Kulak Hastalıkları Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
VCR717 Atlarda Hava Keseleri ve Sinusların Cerrahi Lezyonları 927001 3 0 0 6.0
VCR718 Büyük ve Küçük Hayvanlarda Diş Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
VCR719 Boyun Bölgesi Cerrahi Lezyonları 927001 2 2 0 6.0
VCR720 Veteriner Cerrahide Batın Bölgesi Travma ve Kontüzyonları 927001 2 2 0 6.0
VCR721 Evcil Hayvanlarda Gastrointestinal Sistemin Şirurjikal Hastalıkları 927001 2 2 0 6.0
VCR724 Evcil Hayvanlarda Konjunktiva ve Kornea Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım 927001 2 2 0 6.0
VCR725 Evcil Hayvanlarda Traktus Uvealis, Lens ve Retinal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
VCR726 Veteriner Cerrahide Acil Göz 927001 2 2 0 6.0
VCR727 Veteriner Cerrahide Nöroşirurjikal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
VCR728 Veteriner Cerrahide Nöroşirurjikal Hastalıklarda Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
VCR729 Evcil Hayvanlarda Kolumna Vertebralis Lezyonlarında Uygulanan Sağaltım Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
VCR730 Veteriner Cerrahide Periferal Sinir Hastalıklarının Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
VCR731 Veteriner Ortopedi ve Travmatolojide Genel Grensipler 927001 2 2 0 6.0
VCR732 Evcil Hayvanlarda Ortopedik Lezyonların Konservatif ve Operatif Sağaltımı 927001 2 2 0 6.0
VCR733 Küçük Hayvanların Eklem Hastalıklarında Tanı ve Sağaltım Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
VCR734 Kırık Komplikasyonları, Enfeksiyonları ve Greft Uygulamaları 927001 3 0 0 6.0
VCR735 Büyük Hayvan Ayak Hastalıkları. 927001 3 0 0 0.0
VCR736 Atlarda Koliğin Nedenleri ve Tanı Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
VCR737 Kornaj, Nedenleri, Tanı ve Tedavisi 927001 3 0 0 6.0
VCR738 Atlarda Topallık Nedenleri 927001 3 0 0 6.0
VCR739 Atlarda Kastrasyon 927001 3 0 0 6.0
VCR740 Veteriner Cerrahide Laparoskopi 927001 3 0 0 6.0
VCR741 Yaban Hayvanlarında Anestezi ve Reanimasyon Teknikleri 927001 2 2 0 6.0
VCR742 Yaban Hayvanlarında Cerrahi Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yöntemleri 927001 2 2 0 6.0
VCR743 Yaban Hayvanlarında Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon 927001 2 2 0 6.0
VCR745 Veteriner Ortopedide İmplant Teknolojisi 927001 3 0 0 0.0