Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veterinerlik Hekimliği Tarihi Ve Deontoloji (DSPL)

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 2. Öğrenme Yetkinliği
 3. İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 4. Alana Özgü Yetkinlik

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
 • Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Öğrenme Yetkinliği
 • İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alana Özgü Yetkinlik

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
VHT-1Seçmeli Dersler I SDG 0 0 0 0.0 0.0
VHT704Tarih Kavramı ve Genel Veteriner Hekimliği Tarihi Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
VHT734Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik Zorunlu 3 0 0 3.0 6.0
Toplam 6 0 0 6.0 12.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
VHT-2Seçmeli Dersler 2 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

VHT-1 / Seçmeli Dersler I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHT701 Deontoloji (Genel) 3 0 0 3.0 6.0
VHT702 Mesleki Etik (Genel) 3 0 0 3.0 6.0
VHT703 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) 3 0 0 3.0 6.0
VHT705 Veteriner Hekimliği Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
VHT706 Bilim Tarihine Giriş 3 0 0 3.0 6.0
VHT707 Tarih Metodolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VHT709 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri 2 0 0 2.0 6.0
VHT712 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma 4 0 0 4.0 6.0
VHT715 Türkiye' De Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları 3 0 0 3.0 6.0
VHT716 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 3 0 0 3.0 6.0
VHT717 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 3 0 0 3.0 6.0
VHT718 Deontoloji (Özel Konular) 2 0 0 2.0 6.0
VHT721 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları 2 0 0 2.0 6.0
VHT722 Tıp ve Veteriner Hekimliğindeki Bilim Dallarında Tarihsel Gelişmeler 2 0 0 2.0 6.0
VHT723 Tıp ve Veteriner Hekimliği Tarihindeki Keşif ve İcatlar (Teorik) 2 0 0 2.0 6.0
VHT726 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri 0 6 0 3.0 6.0
VHT728 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler 0 4 0 2.0 6.0
VHT729 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 0 4 0 2.0 6.0
VHT730 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme 0 4 0 2.0 6.0
VHT731 Deontoloji (Özel Konular) 0 4 0 2.0 6.0
VHT732 Osmanlıcaya Giriş 0 6 0 3.0 0.0
VHT733 Osmanlı Belgelerinin Analizi 0 6 0 3.0 6.0
VHT-2 / Seçmeli Dersler 2
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHT701 Deontoloji (Genel) 3 0 0 3.0 6.0
VHT702 Mesleki Etik (Genel) 3 0 0 3.0 6.0
VHT703 Veteriner Hekimliği Mevzuatı (Genel) 3 0 0 3.0 6.0
VHT705 Veteriner Hekimliği Tarihi 3 0 0 3.0 6.0
VHT706 Bilim Tarihine Giriş 3 0 0 3.0 6.0
VHT707 Tarih Metodolojisi 3 0 0 3.0 6.0
VHT709 Uluslararası Veteriner Hekimliği Örgütleri ve Etkinlikleri 2 0 0 2.0 6.0
VHT712 Ekoloji-Etoloji ve Hayvanları Koruma 4 0 0 4.0 6.0
VHT715 Türkiye' De Veteriner Hekimliği ve Hayvancılık Politikaları 3 0 0 3.0 6.0
VHT716 Deney Hayvanlarında Yaklaşım ve Alternatif Yöntemler 3 0 0 3.0 6.0
VHT717 Veteriner Hekimliğinde Yöntem, Organizasyon ve Değerlendirme 3 0 0 3.0 6.0
VHT718 Deontoloji (Özel Konular) 2 0 0 2.0 6.0
VHT721 Tarih Boyunca Veteriner Hekimlerin Halk Sağlığına ve Sağlık Bilimlerine Katkıları 2 0 0 2.0 6.0
VHT722 Tıp ve Veteriner Hekimliğindeki Bilim Dallarında Tarihsel Gelişmeler 2 0 0 2.0 6.0
VHT723 Tıp ve Veteriner Hekimliği Tarihindeki Keşif ve İcatlar (Teorik) 2 0 0 2.0 6.0
VHT726 Dokümantasyon, Yayın ve Haberleşme Hizmetleri 0 6 0 3.0 6.0
VHT728 Veteriner Hekimliğinde Halkla İlişkiler 0 4 0 2.0 6.0
VHT729 Uygulamada Veteriner Hekimliği Mevzuatı 0 4 0 2.0 0.0
VHT730 Veteriner Hekimliği Hizmetlerinde Mesleki ve Yasal Değerlendirme 0 4 0 2.0 0.0
VHT731 Deontoloji (Özel Konular) 0 4 0 2.0 0.0
VHT732 Osmanlıcaya Giriş 0 6 0 3.0 0.0
VHT733 Osmanlı Belgelerinin Analizi 0 6 0 3.0 0.0