Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Nanobilim ve Nanoteknoloji (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENG-1Elective Course I SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENG-2Elective Course II SDG 0 0 0 0.0 0.0
ENGSDRSeminar Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENGUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGSDRSeminar Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENGTZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENGUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENNT100Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENNT100Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENNT100Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENNT100Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
ENNT700Thesıs Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENNT100Expertise Area Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENGUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENGUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENGUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
ENGTZThesis Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
ENGUA100Specialization Field Course Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

ENG-1 / Elective Course I
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENNT700 Thesıs 0 0 0 0.0 0.0
ENNT701 Reverse Engineering 3 0 0 3.0 7.5
ENNT702 Structure-Property Relatıons In Composıte Materıals 3 0 0 3.0 0.0
ENNT703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals 3 0 0 3.0 7.5
ENNT704 Coating Tribology 3 0 0 3.0 7.5
ENNT705 Mıcroporous And Mesoporous Materıals 3 0 0 3.0 0.0
ENNT706 Nanocarbon Technology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures 3 0 0 3.0 7.5
ENNT708 Powder X-Ray Diffractıon And Structure Analysıs 3 0 0 3.0 0.0
ENNT709 Thermal Analysıs Technıques 3 0 0 3.0 7.5
ENNT710 Ir And Raman Spectroscopy 3 0 0 3.0 8.0
ENNT711 Scannıng Probe Mıcroscopy 3 0 0 3.0 0.0
ENNT712 Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy 3 0 0 3.0 7.5
ENNT713 Fundamental Software Of Informatics 3 0 0 3.0 0.0
ENNT714 Membrane Processes 3 0 0 3.0 7.5
ENNT715 Thermodynamıcs And Kınetıcs Of Nanomaterıals 3 0 0 3.0 0.0
ENNT716 Chemoinformatics 3 0 0 3.0 0.0
ENNT717 Bionanotechnology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT718 Advanced Molecular Bıonanotechnology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT719 Mıcrobıal Glıcobıology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT720 Purıfıcatıon Technıques Of Bıomolecules 3 0 0 3.0 0.0
ENNT721 Characterization Techniques Of Biomolecules 3 0 0 3.0 0.0
ENNT722 Proteın Engıneerıng 3 0 0 3.0 0.0
ENNT723 Bioenergy And Biofuels 3 0 0 3.0 0.0
ENNT724 Computer Based Methods In Protein Structure And Dynamics 3 0 0 3.0 0.0
ENNT725 Advanced Immunology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT726 Environmental Bionanotechnology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT727 Advanced Cell Bıology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry 3 0 0 3.0 0.0
ENNT729 Nanomedicine and Nanomaterials Used For Drug Delivery 3 0 0 3.0 7.5
ENNT730 Safety of Nanomaterials 3 0 0 3.0 0.0
ENG-2 / Elective Course II
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
ENNT701 Reverse Engineering 3 0 0 3.0 0.0
ENNT702 Structure-Property Relatıons In Composıte Materıals 3 0 0 3.0 0.0
ENNT703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals 3 0 0 3.0 0.0
ENNT704 Coating Tribology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT705 Mıcroporous And Mesoporous Materıals 3 0 0 3.0 0.0
ENNT706 Nanocarbon Technology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures 3 0 0 3.0 0.0
ENNT708 Powder X-Ray Diffractıon And Structure Analysıs 3 0 0 3.0 0.0
ENNT709 Thermal Analysıs Technıques 3 0 0 3.0 0.0
ENNT710 Ir And Raman Spectroscopy 3 0 0 3.0 8.0
ENNT711 Scannıng Probe Mıcroscopy 3 0 0 3.0 0.0
ENNT712 Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy 3 0 0 3.0 0.0
ENNT713 Fundamental Software Of Informatics 3 0 0 3.0 0.0
ENNT714 Membrane Processes 3 0 0 3.0 0.0
ENNT715 Thermodynamıcs And Kınetıcs Of Nanomaterıals 3 0 0 3.0 0.0
ENNT716 Chemoinformatics 3 0 0 3.0 0.0
ENNT717 Bionanotechnology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT718 Advanced Molecular Bıonanotechnology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT719 Mıcrobıal Glıcobıology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT720 Purıfıcatıon Technıques Of Bıomolecules 3 0 0 3.0 0.0
ENNT721 Characterization Techniques Of Biomolecules 3 0 0 3.0 0.0
ENNT722 Proteın Engıneerıng 3 0 0 3.0 0.0
ENNT723 Bioenergy And Biofuels 3 0 0 3.0 0.0
ENNT724 Computer Based Methods In Protein Structure And Dynamics 3 0 0 3.0 0.0
ENNT725 Advanced Immunology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT726 Environmental Bionanotechnology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT727 Advanced Cell Bıology 3 0 0 3.0 0.0
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry 3 0 0 3.0 0.0
ENNT729 Nanomedicine and Nanomaterials Used For Drug Delivery 3 0 0 3.0 0.0
ENNT730 Safety of Nanomaterials 3 0 0 3.0 0.0