Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Nanobilim ve Nanoteknoloji (İngilizce)

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 0
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ENNT704Coating Tribology 927001 3 0 0 7.5 3.0
ENNT707Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures 927001 3 0 0 7.5 3.0
ENNT709Thermal Analysıs Technıques 927001 3 0 0 7.5 3.0
ENNT712Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy 927001 3 0 0 7.5 3.0
Toplam 12 0 0 30.0 12.0
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ENG-1Elective Course I 927003 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ENG-2Elective Course II 927003 0 0 0 0.0 0.0
ENGSDRSeminar 927001 0 0 0 0.0 0.0
ENGUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ENGSDRSeminar 927001 0 0 0 0.0 0.0
ENGTZThesis 927001 0 0 0 0.0 0.0
ENGUA100Specialization Field Course 927001 4 0 0 0.0 0.0
ENNT700Thesıs 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ENGTZThesis 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ENGTZThesis 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS Kredi
ENGTZThesis 927001 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
ENG-1 / Elective Course I
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENNT602 Nanotechnology II 927001 3 0 0 0.0
ENNT603 Nanocharacterization I 927001 3 2 0 0.0
ENNT604 Nanocharacterization II 927001 3 2 0 0.0
ENNT605 Synthesıs And Applıcatıons Of Nanomaterıals 927001 3 2 0 0.0
ENNT606 Environmental Nanotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT607 Phase Dıagrams And Calculatıons In Nanotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT608 Quantum Chemıstry 927001 3 0 0 0.0
ENNT609 Quantum Mechanıcs And Applıcatıons 927001 3 0 0 0.0
ENNT610 Productıon Of Composıte Materıals 927001 3 0 0 0.0
ENNT611 Mechanıcs Of Thın Solıd Fılms 927001 3 0 0 0.0
ENNT612 Nanotechnology In Food Industry 927001 3 0 0 0.0
ENNT613 Computational Techniques In Nanoscience 927001 3 0 0 0.0
ENNT614 Nanotechnology Applıcatıons İn Industry 927001 3 0 0 0.0
ENNT615 Polymer Characterızatıon 927001 3 0 0 0.0
ENNT616 Polymer Nanocomposıtes 927001 3 0 0 0.0
ENNT617 Macromoleculer Physıcs 927001 3 0 0 0.0
ENNT618 Advanced Polymer Engıneerıng 927001 3 0 0 0.0
ENNT619 Surface Scıence And Technology 927001 3 0 0 0.0
ENNT620 Fabrication Technologies Of Thin Solid Films 927001 3 0 0 0.0
ENNT621 Nanophotonıcs 927001 3 0 0 0.0
ENNT622 Introduction To Bionanotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT623 Advanced Molecular Genetıcs 927001 3 0 0 0.0
ENNT624 Bionanotechnology Laboratory Techniques I 927001 3 2 0 0.0
ENNT625 Bionanotechnology Laboratory Techniques II 927001 3 2 0 0.0
ENNT626 Genome Analysis In Plants 927001 3 0 0 0.0
ENNT627 Genetics Engineering Applications In Plants 927001 3 2 0 0.0
ENNT628 Bacterıal Molecular Genetıcs 927001 3 0 0 0.0
ENNT629 Mıcrobıal Seconder Metabolıtes And Bıotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT630 Genetics Identification 927001 3 0 0 0.0
ENNT631 Industrial Enzymology 927001 3 0 0 0.0
ENNT632 Bioinformatics 927001 3 0 0 0.0
ENNT633 Biosensors And Application Areas 927001 3 0 0 0.0
ENNT634 Nanomaterials in Photovoltaic Technology 927001 3 0 0 0.0
ENNT636 Scientific Research Methods and Ethics 927001 3 0 0 0.0
ENNT700 Thesıs 927001 0 0 0 0.0
ENNT701 Reverse Engineering 927001 3 0 0 7.5
ENNT702 Structure-Property Relatıons In Composıte Materıals 927001 3 0 0 0.0
ENNT703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals 927001 3 0 0 7.5
ENNT704 Coating Tribology 927001 3 0 0 7.5
ENNT705 Mıcroporous And Mesoporous Materıals 927001 3 0 0 0.0
ENNT706 Nanocarbon Technology 927001 3 0 0 0.0
ENNT707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures 927001 3 0 0 7.5
ENNT708 Powder X-Ray Diffractıon And Structure Analysıs 927001 3 0 0 0.0
ENNT709 Thermal Analysıs Technıques 927001 3 0 0 7.5
ENNT710 Ir And Raman Spectroscopy 927001 3 0 0 7.5
ENNT711 Scannıng Probe Mıcroscopy 927001 3 0 0 0.0
ENNT712 Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy 927001 3 0 0 7.5
ENNT713 Fundamental Software Of Informatics 927001 3 0 0 0.0
ENNT714 Membrane Processes 927001 3 0 0 7.5
ENNT715 Thermodynamıcs And Kınetıcs Of Nanomaterıals 927001 3 0 0 0.0
ENNT716 Chemoinformatics 927001 3 0 0 0.0
ENNT717 Bionanotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT718 Advanced Molecular Bıonanotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT719 Mıcrobıal Glıcobıology 927001 3 0 0 0.0
ENNT720 Purıfıcatıon Technıques Of Bıomolecules 927001 3 0 0 0.0
ENNT721 Characterization Techniques Of Biomolecules 927001 3 0 0 0.0
ENNT722 Proteın Engıneerıng 927001 3 0 0 0.0
ENNT723 Bioenergy And Biofuels 927001 3 0 0 0.0
ENNT724 Computer Based Methods In Protein Structure And Dynamics 927001 3 0 0 0.0
ENNT725 Advanced Immunology 927001 3 0 0 0.0
ENNT726 Environmental Bionanotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT727 Advanced Cell Bıology 927001 3 0 0 0.0
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry 927001 3 0 0 0.0
ENG-2 / Elective Course II
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
ENNT100 Expertise Area Course 927001 4 0 0 0.0
ENNT600 Thesıs 927001 0 0 0 0.0
ENNT601 Nanotechnology I 927001 3 0 0 0.0
ENNT602 Nanotechnology II 927001 3 0 0 0.0
ENNT603 Nanocharacterization I 927001 3 2 0 0.0
ENNT604 Nanocharacterization II 927001 3 2 0 0.0
ENNT605 Synthesıs And Applıcatıons Of Nanomaterıals 927001 3 2 0 0.0
ENNT606 Environmental Nanotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT607 Phase Dıagrams And Calculatıons In Nanotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT608 Quantum Chemıstry 927001 3 0 0 0.0
ENNT609 Quantum Mechanıcs And Applıcatıons 927001 3 0 0 0.0
ENNT610 Productıon Of Composıte Materıals 927001 3 0 0 0.0
ENNT611 Mechanıcs Of Thın Solıd Fılms 927001 3 0 0 0.0
ENNT612 Nanotechnology In Food Industry 927001 3 0 0 0.0
ENNT613 Computational Techniques In Nanoscience 927001 3 0 0 0.0
ENNT614 Nanotechnology Applıcatıons İn Industry 927001 3 0 0 0.0
ENNT615 Polymer Characterızatıon 927001 3 0 0 0.0
ENNT616 Polymer Nanocomposıtes 927001 3 0 0 0.0
ENNT617 Macromoleculer Physıcs 927001 3 0 0 0.0
ENNT618 Advanced Polymer Engıneerıng 927001 3 0 0 0.0
ENNT619 Surface Scıence And Technology 927001 3 0 0 0.0
ENNT620 Fabrication Technologies Of Thin Solid Films 927001 3 0 0 0.0
ENNT621 Nanophotonıcs 927001 3 0 0 0.0
ENNT622 Introduction To Bionanotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT623 Advanced Molecular Genetıcs 927001 3 0 0 0.0
ENNT624 Bionanotechnology Laboratory Techniques I 927001 3 2 0 0.0
ENNT625 Bionanotechnology Laboratory Techniques II 927001 3 2 0 0.0
ENNT626 Genome Analysis In Plants 927001 3 0 0 0.0
ENNT627 Genetics Engineering Applications In Plants 927001 3 2 0 0.0
ENNT628 Bacterıal Molecular Genetıcs 927001 3 0 0 0.0
ENNT629 Mıcrobıal Seconder Metabolıtes And Bıotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT630 Genetics Identification 927001 3 0 0 0.0
ENNT631 Industrial Enzymology 927001 3 0 0 0.0
ENNT632 Bioinformatics 927001 3 0 0 0.0
ENNT633 Biosensors And Application Areas 927001 3 0 0 0.0
ENNT700 Thesıs 927001 0 0 0 0.0
ENNT701 Reverse Engineering 927001 3 0 0 0.0
ENNT702 Structure-Property Relatıons In Composıte Materıals 927001 3 0 0 0.0
ENNT703 Polymer-Matrıx Composıte Materıals 927001 3 0 0 0.0
ENNT704 Coating Tribology 927001 3 0 0 0.0
ENNT705 Mıcroporous And Mesoporous Materıals 927001 3 0 0 0.0
ENNT706 Nanocarbon Technology 927001 3 0 0 0.0
ENNT707 Morphology Of Block Copolymers And Nanostructures 927001 3 0 0 0.0
ENNT708 Powder X-Ray Diffractıon And Structure Analysıs 927001 3 0 0 0.0
ENNT709 Thermal Analysıs Technıques 927001 3 0 0 0.0
ENNT710 Ir And Raman Spectroscopy 927001 3 0 0 0.0
ENNT711 Scannıng Probe Mıcroscopy 927001 3 0 0 0.0
ENNT712 Quantitative And Quailitative Analysis In Electron Microscopy 927001 3 0 0 0.0
ENNT713 Fundamental Software Of Informatics 927001 3 0 0 0.0
ENNT714 Membrane Processes 927001 3 0 0 0.0
ENNT715 Thermodynamıcs And Kınetıcs Of Nanomaterıals 927001 3 0 0 0.0
ENNT716 Chemoinformatics 927001 3 0 0 0.0
ENNT717 Bionanotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT718 Advanced Molecular Bıonanotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT719 Mıcrobıal Glıcobıology 927001 3 0 0 0.0
ENNT720 Purıfıcatıon Technıques Of Bıomolecules 927001 3 0 0 0.0
ENNT721 Characterization Techniques Of Biomolecules 927001 3 0 0 0.0
ENNT722 Proteın Engıneerıng 927001 3 0 0 0.0
ENNT723 Bioenergy And Biofuels 927001 3 0 0 0.0
ENNT724 Computer Based Methods In Protein Structure And Dynamics 927001 3 0 0 0.0
ENNT725 Advanced Immunology 927001 3 0 0 0.0
ENNT726 Environmental Bionanotechnology 927001 3 0 0 0.0
ENNT727 Advanced Cell Bıology 927001 3 0 0 0.0
ENNT728 Pharmaceutıcal Chermıstry 927001 3 0 0 0.0