Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Sağlık Yönetimi

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SBE-1Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SKY700Sağlık Yönetimi 927001 3 0 0 0.0
SKY738Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 0 0 0.0
Toplam 6 0 0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler 927003 0 0 0 0.0
SBESDRSeminer 927001 0 4 0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi 927001 4 0 0 0.0
SBETZTez 927001 4 0 0 30.0
Toplam 8 0 0 30.0
SBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKY701 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon 927001 3 0 0 6.0
SKY702 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 927001 3 0 0 6.0
SKY703 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 927001 3 0 0 6.0
SKY705 Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri 927001 3 0 0 6.0
SKY706 Sağlık Ekonomisi 927001 3 0 0 6.0
SKY707 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 927001 3 0 0 6.0
SKY708 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY709 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular I 927001 3 0 0 6.0
SKY710 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular II 927001 3 0 0 6.0
SKY711 Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY712 Sağlık Politikaları 927001 3 0 0 6.0
SKY713 Sağlık Hizmetlerinde Sayısal Karar Verme Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
SKY714 Biyoistatistik 927001 3 0 0 6.0
SKY715 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY716 Sağlık Sigortacılığı 927001 3 0 0 6.0
SKY717 Sağlık Yönetiminde Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 6.0
SKY718 Sağlık İşletmelerinin Lojistik Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY719 Sağlık Kurumlarında Mali Analiz 927001 3 0 0 6.0
SKY720 Sağlık Hizmetlerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY721 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY722 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 0.0
SKY723 Sağlık Hukuku 927001 3 0 0 6.0
SKY724 Sağlık Mevzuatı 927001 3 0 0 6.0
SKY725 Sağlık Turizmi 927001 3 0 0 6.0
SKY726 Sağlık Kurumlarında Liderlik 927001 3 0 0 6.0
SKY727 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY728 Sağlık Hizmetlerinde Üretim Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY729 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 927001 3 0 0 6.0
SKY730 Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi 927001 3 0 0 6.0
SKY731 Sağlık Hizmetleri Yönetim Danışmanlığı 927001 3 0 0 6.0
SKY732 Sağlık Yönetimi Rekabet Stratejileri 927001 3 0 0 6.0
SKY733 Sağlık Profesyonellerinin Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY734 Sağlık Yönetiminde Etik 927001 3 0 0 6.0
SKY735 Sağlık Yönetiminde Özel Konular 927001 3 0 0 6.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L AKTS
SKY701 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon 927001 3 0 0 6.0
SKY702 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 927001 3 0 0 6.0
SKY703 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış 927001 3 0 0 6.0
SKY705 Sağlık Kurumlarında Yönetim Teorileri 927001 3 0 0 6.0
SKY706 Sağlık Ekonomisi 927001 3 0 0 6.0
SKY707 Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri 927001 3 0 0 6.0
SKY708 Sağlık Kurumlarında Finansman Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY709 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular I 927001 3 0 0 6.0
SKY710 Sağlık Yönetim Uygulamaları ve Güncel Konular II 927001 3 0 0 6.0
SKY711 Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Sistemleri Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY712 Sağlık Politikaları 927001 3 0 0 6.0
SKY713 Sağlık Hizmetlerinde Sayısal Karar Verme Yöntemleri 927001 3 0 0 6.0
SKY714 Biyoistatistik 927001 3 0 0 6.0
SKY715 Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY716 Sağlık Sigortacılığı 927001 3 0 0 6.0
SKY717 Sağlık Yönetiminde Halkla İlişkiler 927001 3 0 0 6.0
SKY718 Sağlık İşletmelerinin Lojistik Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY719 Sağlık Kurumlarında Mali Analiz 927001 3 0 0 6.0
SKY720 Sağlık Hizmetlerinde Müşteri İlişkileri Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY721 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY722 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927001 2 0 0 0.0
SKY723 Sağlık Hukuku 927001 3 0 0 6.0
SKY724 Sağlık Mevzuatı 927001 3 0 0 6.0
SKY725 Sağlık Turizmi 927001 3 0 0 6.0
SKY726 Sağlık Kurumlarında Liderlik 927001 3 0 0 6.0
SKY727 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY728 Sağlık Hizmetlerinde Üretim Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY729 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 927001 3 0 0 6.0
SKY730 Sağlık Kurumlarında Yönetim Muhasebesi 927001 3 0 0 6.0
SKY731 Sağlık Hizmetleri Yönetim Danışmanlığı 927001 3 0 0 6.0
SKY732 Sağlık Yönetimi Rekabet Stratejileri 927001 3 0 0 6.0
SKY733 Sağlık Profesyonellerinin Yönetimi 927001 3 0 0 6.0
SKY734 Sağlık Yönetiminde Etik 927001 3 0 0 6.0
SKY735 Sağlık Yönetiminde Özel Konular 927001 3 0 0 6.0