Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Harita Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

 1. Harita mühendisliği için dünya genelindeki bilimsel literatürü takip etmek,
 2. Harita mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 3. Harita mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
 4. Harita mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 5. Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 6. Harita mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 7. Harita mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 8. Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
 • Harita mühendisliği için dünya genelindeki bilimsel literatürü takip etmek,
 • Harita mühendisliği alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
 • Harita mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
 • Harita mühendisliği alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
 • Harita mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme
 • Harita mühendisliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
 • Harita mühendisliği alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme
 • Mesleki etiğe uygun profesyonel bilim insanı sorumluluğu sergilemek
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103057012011 İleri Dengeleme Hesabı 3 0 0 3.0 7.5
2103057022011 Jeodezik Ağların Sıklaştırılması 3 0 0 3.0 0.0
2103057032011 E-Devlet ve E-Mülkiyet Kavramı 3 0 0 3.0 0.0
2103057042011 Kadastroda Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
2103057052011 Toprak Mülkiyeti ve Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
2103057062011 Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
2103057072011 Coğrafi Veri Dağıtımında Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
2103057082011 Yakın Resim Fotogrametrisi ve Yapay Görüş 3 0 0 3.0 0.0
2103057092011 Fotogrametrik Nirengi ve Hata Kaynakları 3 0 0 3.0 0.0
2103057102011 Jeodezik Ağların Analizi 3 0 0 3.0 0.0
2103057122011 Anlamsal Birlikte İşlerlik 3 0 0 3.0 0.0
2103057132011 Konumsal Karar Destek Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103057142011 Uzaktan Algılama ve Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3.0 7.5
2103057152011 Su Kaynaklarının Yönetiminde Cbs Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
2103057162011 Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
2103057212011 Taşınmaz Değerlemede Kantitatif Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
JFM711 Harita Mühendisliğinde Deformasyon Ölçmeleri 3 0 0 3.0 0.0
JFM717 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
JFM718 Harita Mühendisliğinde Hiperspektral ve Lidar Verilerinin Analizi 3 0 0 3.0 0.0
JFM719 Radar ve Mikrodalga İle Uzaktan Algılama 3 0 0 3.0 0.0
JFM720 Global Konum Belirleme Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
JFM722 Arazi Yönetiminde Uygulama Problemleri 3 0 0 3.0 7.5
JFM724 Taşınmaz Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103057012011 İleri Dengeleme Hesabı 3 0 0 3.0 7.5
2103057022011 Jeodezik Ağların Sıklaştırılması 3 0 0 3.0 0.0
2103057042011 Kadastroda Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
2103057052011 Toprak Mülkiyeti ve Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
2103057062011 Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
2103057072011 Coğrafi Veri Dağıtımında Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
2103057082011 Yakın Resim Fotogrametrisi ve Yapay Görüş 3 0 0 3.0 0.0
2103057092011 Fotogrametrik Nirengi ve Hata Kaynakları 3 0 0 3.0 0.0
2103057102011 Jeodezik Ağların Analizi 3 0 0 3.0 0.0
2103057122011 Anlamsal Birlikte İşlerlik 3 0 0 3.0 0.0
2103057132011 Konumsal Karar Destek Sistemleri 3 0 0 3.0 7.5
2103057142011 Uzaktan Algılama ve Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3.0 7.5
2103057152011 Su Kaynaklarının Yönetiminde Cbs Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
2103057162011 Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygulamaları 3 0 0 3.0 7.5
2103057212011 Taşınmaz Değerlemede Kantitatif Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
JFM711 Harita Mühendisliğinde Deformasyon Ölçmeleri 3 0 0 3.0 0.0
JFM717 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 3 0 0 3.0 7.5
JFM718 Harita Mühendisliğinde Hiperspektral ve Lidar Verilerinin Analizi 3 0 0 3.0 0.0
JFM719 Radar ve Mikrodalga İle Uzaktan Algılama 3 0 0 3.0 0.0
JFM720 Global Konum Belirleme Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
JFM722 Arazi Yönetiminde Uygulama Problemleri 3 0 0 3.0 7.5
JFM724 Taşınmaz Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0