Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Fen Bilimleri Enstitüsü - Harita Mühendisliği

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBESDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
FBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
FBUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

FBE-1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
2103057012011 İleri Dengeleme Hesabı 3 0 0 3.0 0.0
2103057022011 Jeodezik Ağların Sıklaştırılması 3 0 0 3.0 0.0
2103057032011 E-Devlet ve E-Mülkiyet Kavramı 3 0 0 3.0 0.0
2103057042011 Kadastroda Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
2103057052011 Toprak Mülkiyeti ve Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
2103057062011 Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
2103057072011 Coğrafi Veri Dağıtımında Yeni Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
2103057082011 Yakın Resim Fotogrametrisi ve Yapay Görüş 3 0 0 3.0 0.0
2103057092011 Fotogrametrik Nirengi ve Hata Kaynakları 3 0 0 3.0 0.0
2103057102011 Jeodezik Ağların Analizi 3 0 0 3.0 0.0
2103057112011 Deformasyon Ölçüleri ve Analizi 3 0 0 3.0 0.0
2103057122011 Anlamsal Birlikte İşlerlik 3 0 0 3.0 0.0
2103057132011 Konumsal Karar Destek Sistemleri 3 0 0 3.0 0.0
2103057142011 Uzaktan Algılama ve Sayısal Görüntü İşleme 3 0 0 3.0 0.0
2103057152011 Su Kaynaklarının Yönetiminde Cbs Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
2103057162011 Yapılaşmış Alanlarda İmar Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
2103057212011 Taşınmaz Değerlemede Kantitatif Yaklaşımlar 3 0 0 3.0 0.0
JFM711 Harita Mühendisliğinde Deformasyon Ölçmeleri 3 0 0 3.0 0.0
JFM717 Sürdürülebilir Arazi Yönetimi 3 0 0 3.0 0.0
JFM718 Harita Mühendisliğinde Hiperspektral ve Lidar Verilerinin Analizi 3 0 0 3.0 0.0
JFM719 Radar ve Mikrodalga İle Uzaktan Algılama 3 0 0 3.0 0.0
JFM720 Global Konum Belirleme Uygulamaları 3 0 0 3.0 0.0
JFM722 Arazi Yönetiminde Uygulama Problemleri 3 0 0 3.0 0.0
JFM724 Taşınmaz Geliştirme 3 0 0 3.0 0.0
FBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
BİO120 Mesleki İngilizce I 2 0 0 2.0 0.0
BİO122 Çevre Biyolojisi 2 0 0 2.0 0.0
BİO124 Doğa Koruma 2 0 0 2.0 0.0
BİO126 Biyolojik Gözlem ve Çalışma 2 0 0 2.0 0.0
BİO128 Vitaminler ve Etki Mekanizması 2 0 0 2.0 0.0
HEM603 Hemşirelikte Temel Kavramlar Ve İlkeler  3 0 0 3.0 0.0
HEM605 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –I   4 4 0 6.0 0.0
HEM606 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği –II 4 4 0 6.0 0.0
HEM607 Ameliyathane Hemşireliği  2 0 0 2.0 0.0
HEM608 Acil Hemşireliği  2 0 0 2.0 0.0
HEM609 Transplantasyon  Hemşireliği  2 0 0 2.0 0.0
HEM610 Cerrahi Yoğun Bakım Hemşireliği  2 0 0 2.0 0.0
HEM611 Onkoloji Hemşireliği   2 0 0 2.0 0.0
HEM619 İnfertilite Hemşireliği  3 0 0 3.0 0.0
HEM620 Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Yasal  ve Etik Konular  3 0 0 3.0 0.0
HEM622 Çocuk Sağlığı  Hemşireliği Dersi   4 4 0 6.0 0.0
HEM623 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği Dersi  4 4 0 6.0 0.0
HEM624 Pediatrik Fizyopatoloji  3 0 0 3.0 0.0
HEM625 Büyüme ve Gelişme   3 0 0 3.0 0.0
HEM626 Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği  4 4 0 6.0 0.0
HEM627 Ergen Sağlığı  2 0 0 2.0 0.0
HEM628 YenidoğanSağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği  2 0 0 2.0 0.0
HEM629 Çocukta Yaratıcı Geliştirici Aktiviteler ve Hemşirelik  2 0 0 2.0 0.0