Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sosyal Bilimler Enstitüsü - Sosyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE1Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SOS724Toplum Bilimlerinde İleri Araştırma Yöntemleri Zorunlu 3 0 0 3.0 0.0
Toplam 3 0 0 3.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESEMDRSeminer Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBETEZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE1 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS701 Sosyolojik Düşüncenin Doğuşu 3 0 0 3.0 0.0
SOS702 Köy Çalışmalarından Kente: Sosyolojik ve Antropolojik Örneklerle Türkiye 3 0 0 3.0 0.0
SOS703 Modernleşmeden Küreselleşmeye: Sosyolojik Tartışmalar 3 0 0 3.0 0.0
SOS704 Aİle ve Akrabalık: Sosyolojik ve Antropolojik Tartışmalar 3 0 0 3.0 0.0
SOS705 Çokkültürlülük Tartışmaları 3 0 0 3.0 0.0
SOS706 Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya 3 0 0 3.0 0.0
SOS707 Sosyolojinin Kuramsal ve Uygulama Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
SOS708 Toplumsal Yapı Analizi 3 0 0 3.0 0.0
SOS709 Küreselleşme ve Siyaset 3 0 0 3.0 0.0
SOS710 Tüketim Sosyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
SOS711 Kültür Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
SOS712 Milliyetçilik ve Etnik Çatışma 3 0 0 3.0 0.0
SOS713 Kadın Çalışmaları 3 0 0 3.0 0.0
SOS714 Toplumsal Eşitsizlik Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
SOS715 Sağlık ve Toplum 3 0 0 3.0 0.0
SOS716 Din, Toplum ve Siyaset Çalışmaları 3 0 0 3.0 0.0
SOS717 Kurumlar Sosyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
SOS718 Bilim Sosyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
SOS719 Modernite ve Toplumsal Kurumlar 3 0 0 3.0 0.0
SOS720 Türk Siyasi Kültürü 3 0 0 3.0 0.0
SOS721 Sosyal Yaşlılık Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
SOS722 Toplum ve Teknoloji 3 0 0 3.0 0.0
SOS723 Sosyal Kimlik ve Kültür 3 0 0 3.0 0.0
SBE2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
SOS701 Sosyolojik Düşüncenin Doğuşu 3 0 0 3.0 0.0
SOS702 Köy Çalışmalarından Kente: Sosyolojik ve Antropolojik Örneklerle Türkiye 3 0 0 3.0 0.0
SOS703 Modernleşmeden Küreselleşmeye: Sosyolojik Tartışmalar 3 0 0 3.0 0.0
SOS704 Aİle ve Akrabalık: Sosyolojik ve Antropolojik Tartışmalar 3 0 0 3.0 0.0
SOS705 Çokkültürlülük Tartışmaları 3 0 0 3.0 0.0
SOS706 Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya 3 0 0 3.0 0.0
SOS707 Sosyolojinin Kuramsal ve Uygulama Sorunları 3 0 0 3.0 0.0
SOS708 Toplumsal Yapı Analizi 3 0 0 3.0 0.0
SOS709 Küreselleşme ve Siyaset 3 0 0 3.0 0.0
SOS710 Tüketim Sosyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
SOS711 Kültür Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
SOS712 Milliyetçilik ve Etnik Çatışma 3 0 0 3.0 0.0
SOS713 Kadın Çalışmaları 3 0 0 3.0 0.0
SOS714 Toplumsal Eşitsizlik Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
SOS715 Sağlık ve Toplum 3 0 0 3.0 0.0
SOS716 Din, Toplum ve Siyaset Çalışmaları 3 0 0 3.0 0.0
SOS717 Kurumlar Sosyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
SOS718 Bilim Sosyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
SOS719 Modernite ve Toplumsal Kurumlar 3 0 0 3.0 0.0
SOS720 Türk Siyasi Kültürü 3 0 0 3.0 0.0
SOS721 Sosyal Yaşlılık Teorileri 3 0 0 3.0 0.0
SOS722 Toplum ve Teknoloji 3 0 0 3.0 0.0
SOS723 Sosyal Kimlik ve Kültür 3 0 0 3.0 0.0