Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Su Ürünleri Hastalıkları (Veteriner)

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-Seçmeli 1 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 9
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 10
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 11
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 12
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE- / Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VSH701 Sucul Canlılarda Yaşam ve Çevre 3 0 0 3.0 0.0
VSH702 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Anatomi ve Fizyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
VSH703 Balık Hastalıklarında Örnek Alma, Saptama Teknikleri ve Nekropsi Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
VSH704 Sucul Canlılarda Patolojiye Giriş 2 2 0 3.0 0.0
VSH705 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3.0 0.0
VSH706 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VSH707 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2.0 0.0
VSH708 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2.0 0.0
VSH709 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 1 0 0 1.0 0.0
VSH710 Temel Mikrobiyoloji 2 2 0 3.0 0.0
VSH711 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları 2 2 0 3.0 0.0
VSH712 Balıklarda Görülen Mantar Enfeksiyonları 2 2 0 3.0 0.0
VSH713 Balık Hastalıkları ve Epidemiyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VSH714 İmmünoloji, Aşılar ve Balıklarda Aşılama Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
VSH715 Bakteriyel İzolasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
VSH716 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 3 0 0 3.0 0.0
VSH717 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 3 0 0 3.0 0.0
VSH718 Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3.0 0.0
VSH719 Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 2 2 0 3.0 0.0
VSH720 Kültür Balıklarının Arthropod Hastalıkları 2 2 0 3.0 0.0
VSH721 Zoonoz Balık Parazitleri 2 2 0 3.0 0.0
VSH722 Akvaryum Balıklarının Parazit Hastalıkları 2 0 0 2.0 0.0
VSH723 Deniz Memelileri ve Diğer Sucul Canlıların Parazitleri 2 0 0 2.0 0.0
VSH724 Balık Parazitlerinde Moleküler Tanı Yöntemleri 1 0 0 1.0 0.0
VSH725 Balık Parazitlerinde İmmunoloji ve Aşılama 1 0 0 1.0 0.0
VSH726 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
VSH729 Balık ve Diğer Sucul Canlılarda Gıda Mikrobiyolojisi 3 2 0 4.0 0.0
VSH730 Su Ürünleri Muayene Metodları ve Gıda Kimyası 3 2 0 4.0 0.0
VSH731 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Et Bilimi 3 0 0 3.0 0.0
VSH732 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 3 0 0 3.0 0.0
VSH733 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 3 0 0 3.0 0.0
VSH735 Balık Besleme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 2 0 0 2.0 0.0
VSH736 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 2 0 0 2.0 0.0
VSH737 Alabalık Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 0.0
VSH738 Sazan Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VSH701 Sucul Canlılarda Yaşam ve Çevre 3 0 0 3.0 0.0
VSH702 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Anatomi ve Fizyolojisi 2 2 0 3.0 0.0
VSH703 Balık Hastalıklarında Örnek Alma, Saptama Teknikleri ve Nekropsi Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
VSH704 Sucul Canlılarda Patolojiye Giriş 2 2 0 3.0 0.0
VSH705 Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi 2 2 0 3.0 0.0
VSH706 Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VSH707 Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2.0 0.0
VSH708 Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi 2 0 0 2.0 0.0
VSH709 Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi 1 0 0 1.0 0.0
VSH710 Temel Mikrobiyoloji 2 2 0 3.0 0.0
VSH711 Balıkların Bakteriyel Hastalıkları 2 2 0 3.0 0.0
VSH712 Balıklarda Görülen Mantar Enfeksiyonları 2 2 0 3.0 0.0
VSH713 Balık Hastalıkları ve Epidemiyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VSH714 İmmünoloji, Aşılar ve Balıklarda Aşılama Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
VSH715 Bakteriyel İzolasyon ve Serolojik İdentifikasyon Yöntemleri 2 2 0 3.0 0.0
VSH716 Balıkların Genel Parazitolojik Muayenesi 3 0 0 3.0 0.0
VSH717 Balık Parazitlerinin Toplanması, Boyanması, Tanısı ve Saklanması 3 0 0 3.0 0.0
VSH718 Kültür Balıklarının Protozoon Hastalıkları 2 2 0 3.0 0.0
VSH719 Kültür Balıklarının Helmint Hastalıkları 2 2 0 3.0 0.0
VSH720 Kültür Balıklarının Arthropod Hastalıkları 2 2 0 3.0 0.0
VSH721 Zoonoz Balık Parazitleri 2 2 0 3.0 0.0
VSH722 Akvaryum Balıklarının Parazit Hastalıkları 2 0 0 2.0 0.0
VSH723 Deniz Memelileri ve Diğer Sucul Canlıların Parazitleri 2 0 0 2.0 0.0
VSH724 Balık Parazitlerinde Moleküler Tanı Yöntemleri 1 0 0 1.0 0.0
VSH725 Balık Parazitlerinde İmmunoloji ve Aşılama 1 0 0 1.0 0.0
VSH726 Deniz Ürünü Kaynaklı Toksinler ve Analiz Yöntemleri 3 0 0 3.0 0.0
VSH727 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi 3 2 0 4.0 0.0
VSH728 Su Kalitesi ve Kirletici Nedenleri 3 0 0 3.0 0.0
VSH729 Balık ve Diğer Sucul Canlılarda Gıda Mikrobiyolojisi 3 2 0 4.0 0.0
VSH730 Su Ürünleri Muayene Metodları ve Gıda Kimyası 3 2 0 4.0 0.0
VSH731 Balık ve Diğer Sucul Canlıların Et Bilimi 3 0 0 3.0 0.0
VSH732 Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar 3 0 0 3.0 0.0
VSH733 Su Ürünleri Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri 3 0 0 3.0 0.0
VSH734 Gıda ve Su Ürünleri Kaynaklı Patojenler 3 0 0 3.0 0.0
VSH735 Balık Besleme Prensipleri ve Beslenme Hastalıkları 2 0 0 2.0 0.0
VSH736 Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği 2 0 0 2.0 0.0
VSH737 Alabalık Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 0.0
VSH738 Sazan Yetiştiriciliği 3 0 0 3.0 0.0
VSH739 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0