Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu
Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Veteriner Histoloji ve Embriyoloji

Program Tanımları

Kuruluş

Kazanılan Derece

Derecenin Düzeyi

Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Bölüm Olanakları

Program Çıktıları

Düzey/Alan/Program Gösterimi

Ulusal Düzey Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Çıktıları
Bilgi
 • Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
 • Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
Beceriler
 • Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
 • Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
 • Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
 • Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
 • Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
 • Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 • Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

Müfredat

T:Teorik,U:Uygulama, L:Laboratuar
Dönem 1
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SBE-Seçmeli 1 SDG 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 0 0 0 0.0 0.0
Dönem 2
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBE-2Seçmeli Dersler SDG 0 0 0 0.0 0.0
SBESDRSeminer Zorunlu 0 4 0 0.0 0.0
Toplam 4 4 0 0.0 0.0
Dönem 3
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 4
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 5
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 6
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 7
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0
Dönem 8
Ders Kodu Ders Adı Ders Türü T U L Kredi AKTS
SAUA100Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 4 0 0 0.0 0.0
SBETZTez Zorunlu 0 0 0 0.0 0.0
Toplam 4 0 0 0.0 0.0

Seçmeli Ders Grupları (SDG)

SBE- / Seçmeli 1
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHE701 Histoloji Tekniğinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 0.0
VHE702 Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organogenez 3 0 0 3.0 0.0
VHE703 Memeli ve Kanatlıların Sindirim Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Histofizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VHE704 Hematopoez ve Bağışıklık Sisteminde Kan Hücreleri 3 0 0 3.0 0.0
VHE705 Mikroskopi ve Mikrofotoğrafi 2 2 0 3.0 0.0
VHE706 Memeli Evcil Hayvanlarda İmplantasyon ve Plasentasyon Tipleri ile Histofizyolojik Özellikleri 3 0 0 3.0 0.0
VHE707 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Epidermis ile Dermisin Yapısal Histofizyolojik Özellikleri 3 0 0 3.0 0.0
VHE708 Hücre Siklusu ve Apoptosis 1 2 0 2.0 0.0
VHE709 Kas Doku ve İnnervasyonu 1 0 0 1.0 0.0
VHE710 Nöroendokrin Hipotalamo-Hipofizer Sistem (NHS) Histolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VHE711 Western Blot Yöntemi 3 0 0 3.0 0.0
VHE712 Işık Mikroskopide İmmun İşaretleme Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
VHE713 Köken Hücreler, Büyüme Faktörleri ve Farklılaşmaları 3 0 0 3.0 0.0
VHE714 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Nefronun Histolojik ve Histofizyolojik Özellikleri 2 0 0 2.0 0.0
VHE715 Organizmadaki Hücresel Bariyerler 3 0 0 3.0 0.0
VHE716 Dişi Genital Sistem Histolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VHE717 Erkek Genital Sistem Histolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VHE718 Hücre Membranının Histofizyolojik Özellikleri ve Madde Transportu 2 1 0 3.0 0.0
VHE719 İmmun Sistem Histolojisi 2 1 0 3.0 0.0
VHE720 Histokimyasal Metodlar 3 0 0 3.0 0.0
VHE721 Histoloji Laboratuvarında Kullanılan Moleküler Teknikler 2 0 0 2.0 0.0
VHE722 Deney Hayvanlarının Karşılaştırmalı Histolojisi 2 1 0 3.0 0.0
VHE723 Histolojik Preparat Hazırlama ve Tanı Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
VHE724 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik Analizler 2 1 0 3.0 0.0
VHE725 Doktora Alan Uzmanlık Dersi I 4 0 0 4.0 0.0
VHE726 Doktora Alan Uzmanlık Dersi II 4 0 0 4.0 0.0
VHE727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0
SBE-2 / Seçmeli Dersler
Ders Kodu Ders Adı T U L Kredi AKTS
VHE701 Histoloji Tekniğinde Yeni Gelişmeler 3 0 0 3.0 0.0
VHE702 Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Organogenez 3 0 0 3.0 0.0
VHE703 Memeli ve Kanatlıların Sindirim Sistemlerinin Karşılaştırılmalı Histofizyolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VHE704 Hematopoez ve Bağışıklık Sisteminde Kan Hücreleri 3 0 0 3.0 0.0
VHE705 Mikroskopi ve Mikrofotoğrafi 2 2 0 3.0 0.0
VHE706 Memeli Evcil Hayvanlarda İmplantasyon ve Plasentasyon Tipleri ile Histofizyolojik Özellikleri 3 0 0 3.0 0.0
VHE707 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Epidermis ile Dermisin Yapısal Histofizyolojik Özellikleri 3 0 0 3.0 0.0
VHE708 Hücre Siklusu ve Apoptosis 1 2 0 2.0 0.0
VHE709 Kas Doku ve İnnervasyonu 1 0 0 1.0 0.0
VHE710 Nöroendokrin Hipotalamo-Hipofizer Sistem (NHS) Histolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VHE711 Western Blot Yöntemi 3 0 0 3.0 0.0
VHE712 Işık Mikroskopide İmmun İşaretleme Teknikleri 3 0 0 3.0 0.0
VHE713 Köken Hücreler, Büyüme Faktörleri ve Farklılaşmaları 3 0 0 3.0 0.0
VHE714 Evcil Memeli ve Kanatlı Hayvanlarda Nefronun Histolojik ve Histofizyolojik Özellikleri 2 0 0 2.0 0.0
VHE715 Organizmadaki Hücresel Bariyerler 3 0 0 3.0 0.0
VHE716 Dişi Genital Sistem Histolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VHE717 Erkek Genital Sistem Histolojisi 3 0 0 3.0 0.0
VHE718 Hücre Membranının Histofizyolojik Özellikleri ve Madde Transportu 2 1 0 3.0 0.0
VHE719 İmmun Sistem Histolojisi 2 1 0 3.0 0.0
VHE720 Histokimyasal Metodlar 3 0 0 3.0 0.0
VHE721 Histoloji Laboratuvarında Kullanılan Moleküler Teknikler 2 0 0 2.0 0.0
VHE722 Deney Hayvanlarının Karşılaştırmalı Histolojisi 2 1 0 3.0 0.0
VHE723 Histolojik Preparat Hazırlama ve Tanı Teknikleri 2 2 0 3.0 0.0
VHE724 Et ve Et Ürünlerinde Histolojik Analizler 2 1 0 3.0 0.0
VHE725 Doktora Alan Uzmanlık Dersi I 4 0 0 4.0 0.0
VHE726 Doktora Alan Uzmanlık Dersi II 4 0 0 4.0 0.0
VHE727 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3 0 0 3.0 0.0