Ondokuz Mayis University Information Package / Course Catalogue
 
 

          NAME AND ADRESS

  ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

         Ondokuz Mayıs University
     Atakum-Samsun  55139 TURKEY

         e-mail : iletisim@omu.edu.tr

            Fax:    +90 362 457 60 91

Ondokuz Mayis University Information Package / Course Catalogue - Name and Address