Ondokuz Mayis University Information Package / Course Catalogue
 

  NAME AND ADRESS

  ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY

  Ondokuz Mayıs University
  Atakum-Samsun  55139 TURKEY

  e-mail :iletisim@omu.edu.tr

  Fax      : +90 362 457 60 91

Ondokuz Mayis University Information Package / Course Catalogue - Name and Address