Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Burs Olanakları

Öğrenimlerini devam ettirebilmek için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere çeşitli kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve şirketler tarafından burslar verilmektedir. Bu kurumların başında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gelmektedir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu için, ÖSYM sınav sonuçları açıklandıktan sonra Kredi ve Yurtlar Kurumunun www.kyk.gov.tr internet adresinde başvurular alınmaktadır. Ayrıca eğitim-öğretim yılı başladıktan sonra Fakülte ve Yüksekokullara tanınan kontenjanlar dâhilinde, başvuru tarihleri ve koşulları ekim ayı içerisinde ilgili birimlerce ilan edilerek başvurular alınmakta ve bursiyer seçimi yapılmaktadır. Öğrencilere burs veren diğer vakıf, dernek ve şirketlerin duyuruları ilgili birimlere gönderilmek suretiyle öğrencilere duyurulması sağlanmaktadır.

Ayrıca Üniversitemiz tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde, gelir düzeyi düşük öğrencilere katkı amacıyla her eğitim öğretim yılında “Yemek Bursu” verilmektedir. Yemek bursu verilecek öğrenciler Fakülte ve Yüksekokullar tarafından alınan başvurular sonucunda belirlenmekte ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmektedir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu - Burs olanakları