Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Engelli Öğrenciler

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak, bu konuda gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak “Engelli Öğrenci Birimi” kurulmuş ve “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Dayanışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” kapsamında bir Yönerge hazırlanarak çalışma usul ve esasları belirlenmiştir.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde her birey engelli adayıdır düşüncesiyle yeni yapılan eğitim alanlarının engelli öğrencilerin özelliklerine uygun olarak projelendirilmesinin yanında, engellilere uygun olmayan alanların da engelli bireylerin faydalanabilecekleri şekle dönüştürülmesi için gerekli tadilatların yapılmasına öncelik verilmektedir.

Üniversitemize kesin kayıtlar sırasında öğrenciler tarafından doldurulan “Engelli Öğrenci Tespit Formu” ile engelli öğrenciler tespit edilmekte ve engelli olduğunu beyan eden öğrencinin durumu rızası olmadan başkalarıyla paylaşılmamaktadır. Engelli öğrencilere sağlanan desteklerin bazıları şunlardır:

 

                            ·         İhtiyaca göre gönüllü personel ya da öğrenci desteği,

·         Eğitim seminerleri,

·         Engelli öğrenciye uygun öğrenim ortamı (sınavlar, asistan hizmeti, okuma kaynakları v.b.) oluşturma,

·         Engelli öğrencilerin sosyal yaşama entegrasyonuna katkı,

·         Engelli öğrencilerin kişisel gelişim planı oluşturmalarına katkı,

·         Engellilikle ilgili farkındalık eğitimleri düzenleme,

·         Öğrencileri gereksinimi olan burs ve psikolojik destek olanaklarına yönlendirme

·         Burs, barınma vb. başvurularının yapılması ve sonuçlarının takibi,

·         Maddi güçlüğü bulunan engelli öğrencilerin yardımcı araç-gereçlerinin ücretsiz temini,

 

Engelli Öğrenci Birimi tarafından, engelli öğrencilerin eğitim-öğretim, kampus ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşabilecekleri zorlukların en aza indirilmesinin sağlanması amacıyla tüm birimler tek tek ele alınarak, engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında işbirliği ortamları oluşturulmaktadır. Birim; engelli öğrencilerin yanı sıra engelli öğretim elemanları ve personele de hizmet vermektedir. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu - Engelli Öğrenciler