Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu


                 İSİM VE ADRES

    ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

           Ondokuz Mayıs Üniversitesi
        Atakum-Samsun  55139 TÜRKİYE

            e-posta : iletisim@omu.edu.tr
            Faks:   +90 362 457 60 91

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu - İsim ve Adres